Etologi- rödlistan- bechsteins fladdermus.

1 röster
5816 visningar
uppladdat: 2007-11-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Myotis Bechsteinii
Bechsteins Fladdermus

SYSTEMATIK LATIN SVENSKA

DOMÄN: Eukaryota, Eukaryoter
RIKE: Animalia, Djur
STAM: Chordata, Ryggsträngsdjur
UNDERSTAM:Vertebrata, Ryggradsdjur
KLASS: Mammalia, Däggdjur
ORDNING: Chiroptera, Fladdermöss
FAMILJ: Vespertilionidae, Läderlappar
SLÄKTE: Myotis,
ART: Myotis bechsteini, Bechsteins FladdermusBakgrund
Upptäckt: 1817, Kuhl.
Man har aldrig inventerat Bechsteins fladdermus, och därmed är det omöjligt att säga exakt hur många exemplar det finns kvar. Enligt de dokument som finns menar man att man inte såg av arten mellan år 1951 och år 2005. Först då fann man fem exemplar av denne i en övervintringslokal. Ändå räknar man med att det som max finns upp emot 50 adulta individer, och då i Skåne. Detta är anledningen till att arten står med på rödlistan som akut hotad.

Fenotyp
Arten är en medelstor fladdermus med långa och nedtill avsmalnande öron som blir 23-26 mm långa, tragus når knappt halva öronlängden. Fladdermusens underarm blir 39-37 mm, vingarnas spännvidd ligger på 250-286 mm och kroppslängden är 45-55 mm. Fladdermusens päls är rödbrun över ryggen, över buk och bröst har den en ljusgrå färg.

Ekologi, etologi och utbredning
Arten lever i stora hålträd men kan även leva i holkar av olika slag. Hanar lever ensamma, men kolonier som består av honor och ungar finns i olika skogsområden. Kolonierna ligger nära till dess jaktbiotop, som de i sin tur ligger utanför skogen vid öppna ängar, betesmarker, gläntor, bryn, eller fruktodlingar. Fladdermöss jagar enbart nattetid och tar sig ut från sina boplatser efter att solen gått ner, när de jagar flyger de oftast runt fristående träd i tvära cirklar på relativt låg höjd. Den största delen av deras föda (85 %) utgörs av ickeflygande insekter såsom tvestjärtar, spindlar och fjärilslarver. När de jagar sänder de ut korta signaler på 50kHz för att kunna finna sina byten. Ljudet de skickar ut studsar tillbaka till dem, och då kan de avgöra om ett föremål är stilla, till exempel ett träd, eller om det rör sig och kan vara insekter.

Fladdermusen föder sina ungar runt midsommar, och parningen sker i augusti, och i samband med parningen börjar kolonin lösas upp och när det blir kyligare söker de sig till övervintringsplatser i grottor och gruvgångar där de går i dvala. Under dvalan sänker arten sin kroppstemperatur så att de kroppsliga funktionerna går på sparlåga, det är vanligt att fladdermössen vaknar upp ett par gånger under vinterdvalan, men eftersom de har begränsat med energi kan det vara farligt att vakna upp för många gånger. Eftersom störningskänsligheten hos
fladdermusen är hög, skulle man kunna se en anledning som skulle kunna tänkas vara en bidragande orsak till att arten blivit hotad. Om någon gör intrång på dess övervintringsplats, om man i området omkring använder sig av gruvdrift som kan innefatta sprängningar, eller om inbrott i gamla hus där de kan tänkas övervintra sker, kan det leda till att arten inte skulle överleva vintern.

Arten vaknar upp efter vinterdvalan på våren då det blivit varmare ute. Det är nu de återigen söker sig tillbaka till samma koloni som föregående år av anledning till att de vet var födan finns, och det är även nu befruktningen efter höstens parning sker. Om man går efter detta så kan man undra om förändringar i områden där arten påträffats förändrats så markant att de blivit akut hotade, något som skulle stödja detta är att fladdermusen söker sig tillbaka till samma plats som föregående år efter vinterdvalan, och sällan flyttar längre sträckor. Eftersom de varje år återvänder till samma plats i tron om att det finns föda där kan ju detta leda till att det blir brist på föda om området förändrats så pass mycket att insekter sökt sig till andra platser där miljön passar dem bättre. Man skulle även kunna tänka sig att en faktor till att arten dör ut är att deras plats som de tillbringat sina somrar på försvunnit så de måste hitta ett nytt ställe, och avsaknad av kunskap om var föda finns leder ju till att arten inte klarar sig.

Bechsteins fladdermus har i Sverige endast påträffats i Skåne. De röda prickarna på kartan visar var någonstans man funnit rester efter arten och de blåa visar var man påträffat den när man iakttagit dem i övervintringslokaler. Som man ser på kartan till höger så har man inte ofta stött på arten.

Denna art var vanlig om man går tillbaka några hundra år i tid. Eftersom förändringar i miljö även sker naturligt, kan man fråga sig om denna art inte är tillräckligt lämpad för att kunna få leva med hänvisning till det naturliga urvalet. De starka överlever.

Överlevnadsstrategier
Fladdermusen har några olika strategier för att överleva, och därmed kunna föra sin avkomma vidare. Strategier som finns i denna arts fall är följande: hur den väljer bosättning? Under sommaren då den lever i kolonier väljer de oftast att bo i hålträd och liknande, det för att skydda sig från de rovdjur arten skulle kunna vara utsatt för om de exempelvis levde i grottor. Under vinterhalvåret däremot är inte hotet att bli utsatt för rovdjur stort, då kan de vara i grottor när de går i dvala. Att gå i dvala är även det en strategi för överlevnad eftersom dess föda är svårfunnen under vintern. Arten behöver även värme för att kunna fungera; grottorna ger dem ett skydd i den mån det går under dess dvala där honor, hanar och ungar sitter tätt ihop. Dess kolonier utgör även det ett skydd, ett exempel är att de varje år återvänder till samma plats så känner de till landskap och var födan går att finna.

Slutsatser och åtgärdsförslag
Teorin i texten om att miljön där arten lever har förändrats stämmer överrens med sanningen. Många gamla hålträd har försvunnit och det leder till att de måste byta koloniplatser, vilket i sin tur även leder till att de lättare kan bli offer för rovdjur i områden omkring. Eftersom de inte är kända för att göra långväga flyttningar, leder det till att de i vissa fall tvingas att flytta till ett okänt område där födan kan visa sig vara mycket begränsad. Biotopen de trivs bäst i försvinner även genom att fruktplanteringar/lövträdsområden ersätts av granplanteringar.

Det stämmer även att störningar (till exempel sprängningar/grottverksamhet och inbrott) kring deras övervinterplats är mycket hög, detta leder till att arten skräms iväg vid allvarliga störningar, och när de blir skrämda, kan det leda till att de inte klarar vintern eftersom de inte har tillräckligt med energi för det, detta ses också som en anledning till att arten minskar i antal.

Olika åtgärdsförslag för att arten inte ska dö ut är att man först och främst inventerar arten, så man vet hur utbredningen ser ut, genom att använda sig av detektorer och kontroll av övervintringsplatser, där man förövrigt bör sätta upp galler, som skyddar från störningar, på kända platser. Man bör även kartlägga viktiga jaktbiotoper och sätta upp holkar för dess kolonier i dessa områden. Grova hålträd bör även de sparas i den mån det går, så fladdermusen varje vår kan återvända till sin ursprungliga koloniplats.
Källor:

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bechsteins_fladdermus
Senast ändrad: 2007-02-17
Texten på denna sida saknar stavfel och grammatiska fel, och det gör den pålitlig, det har förekommit många mindre ändringar i texten, som tillägg av latinska namnet och dylikt, sidan har granskats av ”the wikimedia foundation” och godkänts, jag anser att många texter på wikipedia är trovärdiga efter granskning, och att det bara föreko...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Etologi- rödlistan- bechsteins fladdermus.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-11-18

    Betyg: VGBTW, det ingick ä

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-16]   Etologi- rödlistan- bechsteins fladdermus.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8800 [2022-10-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×