Hur ser lycka ut idag?

1 röster
8934 visningar
uppladdat: 2007-11-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hur ser lycka ut idag?

Inledning:
Det senaste århundradet har präglats av nya uppfinningar som ökat vår bekvämlighet och bidragit till ett lyckligare liv. Budskapet om att lycka och materiella ting hör vi varje dag i form av reklam. Den nya bilen som har en fantastisk körupplevelse, den nya platttums-tv:n ger det ultimata bilden för den perfekta filmupplevelsen. Men blir vi lyckligare av det? Eller leder fokuseringen på lycka genom materiella ting till att vi blir olyckliga då vi fokuserar på fel saker? För 2300 år sedan drog Aristoteles slutsatsen att det som män och kvinnor strävar efter mer än någonting annat är lycka…Trots att vi nu är friskare och lever längre… är det många människor som går omkring med en känsla av att ha förslösat sitt liv .(1) Det kan tyckas vara paradoxalt eftersom det idag finns mångdubbelt fler valmöjligheter för individen för att finna sin väg i livet, att uppnå sin lycka och skaffa sig pengar.

För att svara på frågan om vad lycka är idag, och om det är en bra syn på lycka har vi sett dokumentärfilmen ” The Trap - What Happened to our Dream of Freedome”, läst ”Flow” av Mihaly Csikszentmihalyi samt använt oss av källor från Internet. The Trap och Maslows beteendepyramid har vi använt oss av källor för att belysa kritiken mot dem. The Trap är tillspetsat på många sätt för att väcka debatt men just idén om ekonomisk lycka är något som verkar korrekt. Vår hypotes är att materialism medför att begreppet lycka blivit överanvänt och står för saker som inte alls är förknippat med andlig harmoni. Att pengar ger oss möjligheter till lycka men att det inte alls är det fundamentala i lycka.

De problem vi står inför är att på ett kort och koncist sätt beskriva lycka. Det är något som tagit stora tänkare flera böcker att definiera. Ett annat problem kan vara att hålla arbetet inom vissa ramar därför ämnet är mycket stort. Därför har vi kommit överens om att avgränsa oss så att vi väljer bort vad som lett oss till den materialistiska värld vi lever i. Vi jämför heller inte lycka som då, och nu. Vi kommer att beskriva olika syner på lycka samt väva in dem i ett samhällsperspektiv.

(1,)( Csikszentmihaly ( 2006), s 17)

Avhandling
”Fråga dig själv om du är lycklig och du upphör att vara det”- J.S. MILL.
För att kunna definiera vad som gör en människa lycklig måste vi först definiera lycka. Det är ingen enkel sak att göra eftersom begreppet är så komplext.
Flera stora tänkare har skrivit tjocka böcker om det. Men man kan skilja på olika sorters lycka. Svensk ordbok av Nordstedts beskriver lycka som en ”Varaktig känsla av djup glädje och tillfredställelse”.


Det finns en rad olika faktorer i vårt liv som påverkar hur vi mår utan att vi kan kontrollera dem. Däremot finns det saker vi kan kontrollera för att uppnå en djup känsla av glädje och upprymdhet som vi kan minnas med glädje och med tanken ” då var jag lycklig”. Denna upplevelse kallas Flow- den optimala upplevelsen. Det är en känsla av eufori då allting känns perfekt. De problem man ställs inför är inte så enkla att de leder till leda, eller så svåra att de leder till ängslan utan att man känner att man är i kontroll. Att man vet om att man med koncentration kommer klara av uppgiften samt att man får tydlig feedback huruvida ens handlingar går mot ett positivt håll eller ett negativt håll. Precis som en schackspelare ser om hans drag var lyckat eller ej.

Flow är tillståndet som låter folk känna varmt till en sak. Det kan vara att successivt utvecklas som tennisspelare, pianospelare eller som företagsledare. En annan form av lycka är harmoni, ett långvarigt lugn som kan bero på ett väl fungerande livstema. Ett livsstema är ett långsiktigt mål med hela livet, som i sin tur är uppdelat i mindre mål. Oavsett hur det går får man direkt feedback huruvida man arbetar sig mot sitt mål eller inte. Det är en långsiktig flow-känsla. Andra typer av lycka kan vara särskilda ögonblick, lyckorus. Det kan vara att se sitt barn möta dagens ljus, se med tro på framtiden eller med stolthet på det som varit.


Det är den sistnämnda lyckokänslan som marknadsföring för konsumtionsvaror inriktar sig på. Problemet är dock att lyckorusen inte varar särskilt länge och samtidigt stimulerar till ytterliggare köp genom att det blir en vana. Shoppingberoende är ett exempel på dessa. Genom materialism manipulerar företag individer att tro att lyckan från materialism är ett av de viktigaste njutningsmomenten en människa kan uppleva. Källan till lycka kommer genom pengar. Genom pengar har du möjlighet att köpa det dyraste som finns, den godaste maten. De bästa yttre stimuleringarna som går att få.


Problemet i historian har varit att politiken successivt gått över från att var och en ska känna en gemenskap och förpliktelser till andra medborgare till att söka det som en själv vill ha. Detta är vad reklam talar om. Bli lycklig! När våra liv byggs upp på det här sättet händer en rad obehagliga saker: När unga väljer gymnasium hör de av föräldrar, vänner och genom kulturen att framgång, inte betecknas av personlig lycka och kärlek till vänner och familj, utan i ett mätbart värde av pengar. Problemet är att om fokus är på målet – att man någon dag kommer ha pengar och ha tillfälle till att känna sig lycklig, är risken stor att ens personliga inre lycka – ej den som är temporär, tar stryk.
Om vi tittar närmre på begreppet flow är det någonting man får då man känner en glädje och koncentration på det man gör. Eftersom fokus dock är på målet. Många struntar i att lära sig något mer när de slutat skolan eftersom tolv eller tjugo år av studier som drivits av yttre motivation fortfarande känns som ett obehagligt minne. Deras uppmärksamhet har blivit manipulerad alltför länge av läroböcker och lärare, och de har betraktat examen som frihetens första dag.(2)

Detta leder till att inlärningen blir ineffektiv, studenter ser inte utbildning som en möjlighet utan som en börda samt att de slutar lära sig själva efter utbildning. Idealet vore att när den motiverade utbildningen är slut ska den internt motiverade utbildningen ta vid. (3)


Då ändras målbilden från examensdagen till ett livslångt lärande där varje del är värdefull. Där lärdomarna inte är något som bankas in av lärare och kurslitteratur utan omsorgsfullt bearbetas frivilligt av den som söker kunskap.
Människan i hela världen har samma grundbehov som mat, vatten och kärlek. Men lycka är nog något som definieras olika av olika människor i olika länder. En fattig person i Afrika kanske inte drömmer om att få den nyaste
mobiltelefonen eller en ny bil utan tänker att lycka skulle vara att kunna ge sina barn mat och friskt vatten. Men det många glömmer bort är att lycka är en känsla som ska fylla ens inre och inte är något som man har hängande runt kroppen.

(2) Csikszentmihaly ( 2006), s 168
(3)Csikszentmihaly ( 2006), ( 16)


Drömmar är ju självklart aldrig fel men det viktiga är att man kämpar för det man själv verkligen vill ha och inte för att imponera på andra människor. Risken kan bli att man bara köper och köper och glömmer bort att uppskatta det man redan har. I slutändan kan det leda till tomhet och olycka. Det är vägen dit som man njuter av. Inte målet i sig! Ett sedan länge vedertaget begrepp inom psykologi är Maslows behovstrappa.
När alla steg är uppfyllda mår personen riktigt bra sägs det.

http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow''''s_hierarchy_of_needs

Genom reklam övertygas folk att köper man den här produkten blir man tryggare, får högre status, man har massor med funktioner etc. Reklam försöker övertyga folk att de blir lyckliga av produkten. Vi tittade upp kritiken av behovstrappan och såg att en viss Lennart Sjöberg, professor i psykologi på handelshögskolan i Stockholm ifrågasatt Maslows modell. Vi tittade in hans övriga arbeten och såg att han inte fått någon negativ kritik av det han skrivit. Han säger att för att uppnå lycka behöver man inte uppnå allting i den hierki som syns samt att det inte förklarar tillträckligt bra vad lycka och människors begär är.

Strävan i samhället är att uppnå det varje individ vill ha – lycka, med några undantag för några få individer. Men det som glömts bort är vad lycka egentligen är. Om vi tittar på definitionen av lycka som termen flow ser vi något intressant.
Människan har genom historien utvecklat särskilda intressen och hobbys som fungerar i enlighet med flow-tillåtande aktiviteter; När det inte varit i jobbet har många kunnat hitta det i hobbys och intressen. Därför erbjuder många kommuner dessa aktiviteter till ungdomar. I brist på utbud av dessa kan man tycka att ungdomen t.ex. Drar sig mot kriminella aktiviteter som erbjuder alternativa flowupplevelser. Idag är det dock tillgång och efterfrågan som utgör vad som är lycka.


Redan för sextio år sedan noterade den store amerikanske sociologon Robert Park: ”Jag skulle tro att det största slöseriet i den amerikanska livsstilen består i vårt slösaktiga sätt att använda fritiden”.(4) Och idag är det en obehaglig sak att se i Sverige. Istället för att använda vår fritid till att utveckla oss själva, kanalisera vår psykiska och fysiska energi till ett specifikt mål, slösar vi bort fritiden genom enkla aktiviteter som exempelvis tv-tittning.
Vi lever enligt Curtis i en värld fylld av en frihet som är till för att låta människor uppnå just det de vill ha. Ideal och värderingar betyder mindre än deras längtan till lycka. Genom den här friheten manipuleras folk till att tro att sin lycka kommer direkt från bra ekonomi och det som massorna och kulturen vill, istället för att söka i sitt inre och hitta den väg som bäst tilltalar en. Problemet med den här friheten är att genom att ge folk trygghet etc. Begås vissa övertramp i demokratiska rättigheter. Efter bombningarna i England 2005 ändrades flera lagar som var till för att skydda den brittiska befolkningen till att övervaka den. Problemet med dessa ändringar att tryggheten och friheten snabbt kan utbytas mot ett nytt ”1984”.

(4) Csikszentmihaly ( 2006), s 189

Sammanfattning

Vi har undersökt synen på lycka idag, med fokus på Sverige och I-länderna. Vi har tagit upp vad vi anser lycka vara och jämfört den med den lycka samhället idag tror på och dess negativa effekter. Idag slösar massor bo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur ser lycka ut idag?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-27]   Hur ser lycka ut idag?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8851 [2023-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×