Barnprostitution/sexuell handel med barn

3 röster
9034 visningar
uppladdat: 2007-12-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En annan form av slaveri som många barn drabbas av är barnprostitution eller sexuell handel med barn. Det är svårt att få fram exakta siffror på hur många barn som är inblandade i den globala sexhandeln men man tror att det är så många som 1,8 miljoner barn, mest flickor, som utnyttjas av sexindustrin varje år. Störst är problemet i Asien där ca 1 miljon barn arbetar inom sexindustrin mot sin vilja. 200,000-250.000 av dessa finns i thailand där de arbetar som prostituerade och hela 400,000 i Indien. Ett annat problem som finns är också sexturismen. Rika semester- och affärsresenärer åker då främst till Asien och köper barnen som varor väldigt billigt. Sexuellt utnyttjande av barn pågår i alla världsdelar även i Europa. Under det senaste decenniet i Öst- och Centraleuropa har man sett en stor ökning inom barnsexhandeln. Man tror också att så mycket som en miljon barn bara blir utsatta för barnsexhandel varje år. Det är 3000 barn varje dag och 125 barn varje timme.
Enligt svensk lag så är det totalt förbjudet att producera och framsälla barnpornografi med avsikt att sprida materialet vidare. Sedan den 1 januari 1999 är det också förbjudet att inneha barnpornografiska bilder. Men idag är det inte förbjudet att titta på barnpornografiskt material vilket gör att man lätt kan kringgå den här lagen.
Nästan alla länder i världen har någon/några lagar som totalförbjuder bortrövande och försäljning av barn som sexslavar. FN:s barnkonvention slår också fast att alla barn har rätten att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas inom pornografi och prostitution.

Konsekvenser:
Sexuellt utnyttjande är en allvarlig fara för ett barns välbefinnande och hälsa. Nästan alla barn som blivit sexuellt utnyttjade lider av svåra trauman av sina upplevelser och vissa dör av den psykiska och fysiska misshandel som finns inom sexhandeln. Många barn får bo i fängelseliknande bordeller där de ständigt blir utsatta för olika former av övergrepp. För att ta sig igenom dessa övergrepp tar många barn ofta droger för att stänga ute det känslomässiga.
Såklart är risken att drabbas av en sexuellt överförbar sjukdom också väldigt stor. HIV är absolut den värsta och på olika barnbordeller runt om i världen är många barn HIV-positiva utan att de själv vet om det. Sexuellt utnyttjade barn drabbas också ofta av genitala och anala blödningar, undernärning och känslomässiga störningar. Även självmord och självdestruktivt beteende förekommer bland barnen. Tyvärr är det inte bara barnets häls som drabbas vid sexuellt utnyttjande utan barnen nekas även skolgång och en trygg uppväxt. Barnen förlorar också kontrollen över sitt eget liv och kropp och lär sig istället att stå till tjänst för vuxna än att lyssna till sina egna tankar och behov. Barnet blir helt enkelt kränkt och tappar tilliten för vuxna och får skamkänslor och dålig självkänsla. De långsiktiga psykiska skadorna hos barnen vet man inte så mycket om men internationella undersökningar har visat att vuxna som blivit utsatta som barn är väldigt representerade bland alkohol- och narkotikamissbrukare, psykiskt sjuka och sexualförbrytare. Vissa som försöker komma tillbaks till att leva ett normalt liv, mest flickor, betraktas som kriminella och vissa nekas en plats i skolan på grund av sina erfarenheter som de själva inte bär ansvaret för.
Barn som tvingas in i sexhandeln transporteras mellan olika platser och länder och hålls inlåsta utan någon chans att skaffa hjälp. Barn som reser mellan länder fråntas ofta också sina pass. Barnen blir också ständigt utsatta för hot och misshandel av dem som är ansvariga.

Orsaker:
En av de största och kanske mest självklara orsaken till att barnprostitution förekommer är att det finns en så stor efterfrågan. Den största gruppen som söker sig till barn är pedofiler. En pedofil är en vuxen människa, man som kvinna, som har en onormal sexuell dragning mot barn. En annan grupp som utnyttjar barn sexuellt är de som strävar efter tillfälligt sex. Om man befinner sig utomland kan man anse att vissa regler inte gäller och risken att åka fast är liten. Eftersom risken att åka fast är liten så blir risken att bli utskämd inför vänner och familj också påtagligt liten, detta gör det bara ännu mera spännande. Länder som Kina, Thailand, Sri lanka och Indonesien har blivit populära turistmål och lockar fler turister än någonsin. Att man idag kan resa över hela jordklotet har gjort att barnsexturismen har ökat, speciellt i Asien där många länder lever i fattigdom och barn tvingas till prostitution för att kunna överleva.
När Internet slog igenom kunde man börja sprida barnpornografiskt material mera och till precis alla delar av världen. Man tror att det finns runt 100,000 barnporrsajter på nätet som alla är aktiva. En annan orsak till att barnprostitution finns är att det finns pengar att hämta där. Runt tre miljarder dollar eller mera omsätter denna bransch per år. En annan orsak att barn utnyttjas så mycket är också att många tror att risken att drabbas av HIV är mindre om man har sex med ett barn. I själva verket har som sagt barnen troligtvis redan smittats av HIV eller någon annan sexuell överförbar sjukdom.
Allt detta står för efterfrågan men det är länderna själva som står för tillgången av barnen. Barn som hamnar inom barnprostitution och sexhandeln kommer för det mesta från fattiga och utsatta förhållanden. Vissa tvingas in i handeln medans andra blir lockade om av löften om jobb och en bra framtid. När de väl inser vad de har hamnat i är det oftast för sent för att fly. En majoritet av barnen som lockas in i sexhandeln är gatubarn som lockas med löften om mat, skydd och husrum. Många barn förväntas också bidra till familjens ekonomi och då är till exempel prostitution ett möjligt ”arbete”. Bordeller kan också lura föräldrar att lämna ifrån sig sina barn i tron om att det ska få en utbildning eller ett arbete. Flickor ligger mer i riskzonen för att dras in i sexindustrin och sexhandeln eftersom att de i många samhällen anses ha lägre värde och status än pojkar och kan ha svårt att hitta andra arbeten.

Åtgärder:
Både FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen tar båda upp punkter om handel med barnprostitution och barnpornografi. Men ofta ligger inte det som måste åtgärdas i lagarna utan i själva länderna. Ofta i fattigare länder borde man satsa mer på att ge polisen och rättsväsendet mer resurser för att kunna hantera sexualbrott mot barn. Länder måste också bli bättre på att kommunicera sinsemellan för att vi ska ha en chans att kunna stoppa sexhandeln med barn.
Många länder erbjuder redan idag rehabiliteringsprogram till barn som blivit utsatta för prostitution och stödgrupper och terapi finns också. Man kan inte säga att denna hjälp alltid fungerar, då barn har svårt att hitta tillbaka till ett normalt liv och få självrespekten tillbaka.
En av de största organisationerna som jobbar mot barnprostitution och sexuell handel med barn är ECPAT. ECPAT är en förkortning av End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, och har funnits sedan 1990. Det började som en tillfällig kampanj för att stoppa barnsexturismen i Sri lanka, Thailand, Taiwan och Filippinerna. ECPAT ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnprostitution/sexuell handel med barn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-03]   Barnprostitution/sexuell handel med barn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8888 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×