Islams Utveckling

8 röster
16034 visningar
uppladdat: 2007-12-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning……………………………………………………2
Bakgrund……………………………………………………………… 3
Syfte……………………………………………………………………. 4
Metod……………………………………………………………………5
Teori……………………………………………………………………..6
Profeten Mohammed…………………………………………………… 7
De Fem Pelarna………………………………………………………….8
Koranen/ Livet För En Muslim………………………………………….9
Det Västerländska Synsättet…………………………………………….10
Ideal Och Verklighet…………………………………………………….11
Islam Idag………………………………………………………………..12
Fundamentalisterna………………………………………………………13
Samhället………………………………………………………………...14
Samhället…………………………………………………………………15
Islam I Europa……………………………………………………………16
Diskussion………………………………………………………………..17
Sammanfattning………………………………………………………….18
Källförteckning……………………………………………………………19Bakgrund
I detta arbete kommer jag att gå igenom islams historia. Jag tänker börja med Muhammed och gå framåt tills idag och se hur utvecklingen inom islam har gått. Jag kommer förmodligen även att kunna se sammanhang och skillnader till andra kulturer och religioner. Detta är ett val jag gjort sedan många av mina vänner utsatts för diskriminering, även jag själv.Syfte
Syftet med detta arbete är att försöka skapa förståelse för det islamska folket. Islam är den enda religion som jag känner till där den heliga skriften har omfattande makt, i något land är grundlagarna skrivna efter den. Jag vill kunna hitta en förklaring till varför de flesta terrorister är muslimer, varför det ofta är muslimska män som kidnappar sina barn till sina hemländer. Många av fallen som handlar om misshandel både på kvinnor och ute på gatan är muslimska män ansvariga för.
De muslimska länderna har kvinnoförtryck av högsta graden, de tillåts inte att gå ut utan sina män, och tvingas i många fall att gå i varma kreationer som gör det svårt att andas o.s.v. hedersmord är även ett problem som mestadels muslimer utför, och egentligen utan någon realistisk anledning.
Vad jag själv fått erfara är att många muslimer är starkt patriotiska och har en enorm stolthet.
Jag vill helt enkelt ta reda på vad i deras religions historia som driver dem till alla dessa handlingar. Jag menar inte att dra alla över en kant, men det ät såhär jag ser på det, och självklart finns det alltid undantag.Metod
Jag har letat upp fakta i ett lexikon men även surfat på Internet. Jag kommer även att jämföra faktan jag hittat med varandra och se hur mycket som stämmer överens. För att få så mångsidig information som möjligt kommer jag att diskutera och intervjua några av mina muslimska bekanta, självklart så kommer de att vara i olika åldrar. Om möjlighet ges kommer jag även att tillbringa några dagar i ett muslimskt hem.Teori
Jag har arbetat med läroboks texter som Lars-Göran Alm har skrivit. Böckerna har varit detaljerade och bra, man har hittat det mesta man letade efter, dock så va det religions böcker vilket gav ett lite annorlunda resultat. Böckerna går igenom allt från början fram till nutid, det är väldigt bra styckeindelat med underrubriker och vanliga rubriker så att man lätt kunde sålla fram vad man ville ha. I och med att det var två böcker en A och en B så gav det ett lite annorlunda perspektiv, böckerna behandlade i princip samma saker men endå ur olika synvinklar. Den ena var mer detaljerad och ingående medans den förste var mer uppe och rörde på ytan.
Jag använde mig även av en annan bok vars författare heter Birgitta Thulin och Sten Elm, denna bok använde jag ytterst lite eftersom den inte innehöll vad jag letade efter lika mycket som de andra gjorde och jag gillade inte deras sätt att skriva på, boken var helt enkelt rörig och det hängde inte samman. Styckena kom inte i kronologisk ordning det hoppade väldigt mycket i avsnitten om olika saker. Så det är ingen bok att rekommendera. Ja har även intervjuat en muslimsk kvinna i övre medelåldern, tyvärr förde jag ingen dokumentation på det eftersom jag gjorde intervjun efter ett träningspass. I alla fall så pratade vi om allt från min syn på muslimer till traditionell mat. Jag fick genom det samtalet mycket mer förståelse för muslimer och jag tror det reflekterades genom mitt arbete. Hon ansåg att vi svenska inte ska tro att terroristerna är muslimer eftersom de strider mot allt vad islam står för med sina handlingar. Kommer inte på mer konkreta saker nu som sades under samtalet, det var nämligen så länge sedan det fördes.Profeten Muhammed

Islam börjar när Muhammed får en uppenbarelse, men vi ska börja från och ta reda på vem Muhammed egentligen var.
Muhammed föddes år 570 i Mecka, han blev infödd i klanen Banu Hashim i den mäktiga Qurayshsfären. Eftersom hans mor och far dog kort efter födsel så fostrades Muhammed av en farbror. Muhammed ansågs vara en väldigt vacker man, och blev därför lite av ett skönhetsideal för de muslimska männen. Han var en medellång man och något kraftig. Han var smal över höfterna och hans axlar var breda. Muhammed hade tjockt vågigt hår, vita tänder och ljus fin hy. Under hans sammanväxta ögonbryn hade han stora mörka rådjursliknande ögon. Han hade en fantastisk personlighet, han var givmild och var frikostig. Det vilade ett stort lugn över honom och han var väldigt älskvärd mot sin omgivning. Muhammed hade ett födelsemärke mellan skulderbladen, detta märke tolkade folket som ett bevis på hans profetvärdighet.
När han var tjugofyra år gammal gifte han sig med en rik änka och flyttade tillbaka till mecka som han varit från en period under sin uppväxt. Väl i mecka så blev han en framgångsrik köpman. Tack vare att Muhammed och hans fru var så pass förmögna kunde Muhammed varje år dra sig tillbaka en tid för att meditera, vilket han fann väldigt rogivande.
Han begav sig då till bergen som ligger bakom Mecka, så även denna kväll. Mitt i sin meditation händer något konstigt och oförutsett. Från himlen ser han något sväva ner mot honom, detta visar sig vara ärkeängeln Gabriel. Gabriel förklarar att Gud har valt ut honom att vara Guds språkrör till människorna på jorden. Gud har beslutat att upprepa sina krav som han ställt redan en gång innan på deras tro och liv. Väldigt skakig och omtumlad återvänder Muhammed nu tillbaka till Mecka fast denna gång som guds profet. Detta hände Muhammed som fyrtioåring. Tjugotre år senare dog Muhammed.De fem pelarna
De fem pelarna är grunden i hur en muslim ska leva, precis som kristna har de tio budorden. De visar även att Allah är barmhärtig och att han är förlåtande för dem som inte alltid kan följa hans utsatta lagar. De som t.ex. är gamla, sjuka eller att man är gravid.

1 Trosbekännelsen
Muslimerna uttalar denna mening när de bekänner deras tro till Allah ” ingen gud utom Allah, och Muhammed är Allahs sändebud”. Trosbekännelsen är ofta en viktig del av varje gudstjänst.

2 Bönen
En muslim ska be fem gånger om dagen på bestämda tider. Man tvättar sig alltid på bestämda ställen innan bön, och man har aldrig skor på sig. Bönen ska ske vänd mot Mecka, man läser texten sedan faller man på knä och gör rörelser som symboliserar att man underkastar sig Allah. Man kan be var som helst bara man är vänd mot Mecka, men fredagsbönen som är den viktigaste ska helst ske i en moské. Dock så ber män och kvinnor inte med varandra.

4 Fattigskatten
Eftersom muslimer ser varandra som syskon, och att man inte låter sina syskon svälta är självklart. Så alla ger så mycket till varandra som är möjligt. Muhammed krävde att alla de rika skulle hjälpa de fattiga, idag däremot så alla som kan ska varje år ge 2,5% av sitt kapital till de fattiga och sjuka.

5 Vallfärden
Alla muslimer med undantag de som är sjuka eller inte har rår, ska mint en gång under sin livstid göra en vallfärd till Mecka. Denna vallfärd tar ungefär en vecka eftersom man ska besöka både Medina och mecka. Man utför många ritualer och ceremonier som påminner om de Muhammed gjorde i sitt liv. Dessutom klär sig alla männen i likadana kläder, just för att det symboliserar att alla är jämlika inför Allah.Koranen
Koranen är islams heliga skrift, den kom till på så sätt att Muhammeds anhängare skrev ner allt de fick höra och Muhammeds sekreterare Zayd skrev ner uppenbarelserna. Muhammed var nämligen inte själv skrivkunnig. Koranen innefattar 114 kapitel på arabiska.

Livet för en muslim
Muslimer följer många lagar och regler i sin vardag, de får t.ex. Inte äta blodmat eller friskött. När man slaktar djur bör de alltid stå vända mot mecka och slaktaren måste säga ”I Guds Namn” innan de lägger ett snitt över halsen och på så sätt dödar djuret. Saker som folket i västvärlden upplever som kul och roande så som alkohol, droger och hasard spel är förbjudet inom islam. Muslimerna tror nämligen på att dessa förbud är ett sätt för Allahs omtanke om människans välbefinnande, både ekonomiskt och medicinskt. Man får heller inte lämpa någon prostitution, eller pornografi.

Det västerländska synsättet
Människorna i västerländerna ser ofta islam som en religion som nedvärderar kvinnor. På så sätt att männen har rätt till månggifte, eller att de måste bära slöja och sitta i gömundan under gudstjänster. Men om man kollar tillbaka i deras historia kan man hitta många svar på sina frågor. Låt oss nu kolla över de vanligaste missförstånden vi västerlänningar gör.
Månggifte
Under 620-talet i Arabien hade man ett överskott på kvinnor eftersom så många män hade dödats i kriget. För att inte kvinnor skulle svälta eller frysa ihjäl så lät man männen gifta sig med fler än en, av den enkla anledningen att försörja dem. Men eftersom Allah kräver att man ska ge samma behandling till alla sina fruar är det i praktiken omöjligt med månggifte. Man kan inte älska fyra olika fruar lika mycket och därmed behandlar man dem olika. Men i dagens islamska samhälle ser man sällan månggifta män, det ska isåfall vara under väldigt speciella omständigheter. Tunisien som är ett muslimskt land har förbjudit månggifte eftersom man inte anser att det är rättvist mot fruarna.Skilsmässa
Om en man skulle vilja skilja sig från sin fru räcker det med att han gör en muntlig förkunnelse, men en kvinna måste lägga fram väldigt konkreta skäl om hon skulle vilja gå igenom en skilsmässa. Men en skilsmässa innebär stora ekonomiska svärigheter för båda parter. Men koranen betonar starkt att det inte är någon som helst skillnad på kvinnor och män. Men ändå anser man att kvinnor är psykiskt svagare än män och har därför inte samma religiösa krav på sig som männen. Kvinnan ärver också bara hälften av det männen ärver, och männen har det ekonomiska ansvaret, och från den dagen barnet slutar amma sin mamma är det mannen i huset som har ansvar över det, samma sak gäller vid en skilsmässa mannen tar alltså alla barnen med sig. De sexuella förbindelser som finns mellan en man och en kvinna får bara tillämpas under ett äktenskap. Därför är pojkar och flickor väldigt hårt åtskiljda, så mycket det bara går.
Slöja
Kvinnas undangömda plats i moskén har med Allah att göra, precis som att kvinnor måste bära slöja. Man vill hålla isär könen för att koncentrationen på Allah ska bli bättre. Men i dagens islam är det sällan man ser slöjan särskilt på unga kvinnor, skulle de dock börja använda den är det ett sätt at visa att man tar religionen på större och djupare allvar.
Omskärelse
Inom islam är omskärelse på män obligatorisk, eftersom man anser att det bara får positiva effekter. Han kommer fortfarande att njuta av ett samlag, men han håller sig lättare ren.
Omskärelse av kvinnor sker endast på visa håll i den muslimska världen, det är inget som Allah eller koranen säger att man ska göra. Denna procedur är en smärtsam upplevelse som sällan sker med bedövning, det resulterar också i att kvinnan inte får något ut av ett samlag. Många flickor dör årligen till följd av en omskärelse, särskilt i de afrikanska länderna där de sker ute i bushen med halv slöa rakblad som redan använt på många flickor innan, det är ofta av infektioner man dör. Man tror att omskärelsen på kvinnor lever kvar från religionerna innan islam, många länder har förbjudit omskärelse utan medicinska skäl.
Ideal och Verklighet
Trots att det är mycket som pekar mot ett kvinnoförtryck i muslimska länder, men nu kan man se att det finns många anledningar bakom. Det är inget emot kvinnor i sig utan det har framkommit ur ett väldigt manspräglat samhälle för länge sedan, där kvinnorna fått ta ett steg tillbaka. Om man tänker efter så är inte kvinnans roll i islam olik den muslimska kvinnans roll. Det är bara det att nuförtiden finns det inte så många troende Krista men det finns massor av troende muslimer. Ett lysande exempel på att muslimer är jämställt mellan könen är Indonesiens förre president Megawati Sukarnoputri hon är en kvinna som lyckades ta presidentrollen i ett land med islam som huvud religion.

Man kan säga att den tidiga utvecklingen av islam bygger på element från både judendomen och kristendomen, men även andra arabiska traditioner man hade på den tiden. Muhammeds uppenbarelser strider inte med någon av dessa religioners grundprinciper som bland annat är att det bara finns en värdig gud, som vill ha både moralisk uppriktighet och hängivenhet. Islam bygger idag på precis som för många hundra år sedan sociala och personliga riktlinjer för både kvinnor och män.

Islam Idag
Islam var en stor religion som var överlägsen inom politik och kultur under medeltiden, men under 1500-talet började det bli oroligt i de islamska länderna med maktförskjutningar vilket resulterade i att det tog en negativ vändning i historien. Senare under 1800-talet började motgångarna bli riktigt svårlösta både inom politiken och oss folket. Många inom det islamska folket började tvivla på att dyrka helgon, man började använda amuletter och annat för att skydda sig mot de onda makterna. Man ansåg att alla motgångar som det islamska folket fått utstå var guds straff till folket.
Man trodde att det enda botemedlet var att reformera och rena islam inifrån, helt enkelt få bort allt missbruk och återskapa den starka och passionerade tron på Allah. Det erövrades också stora delar av den islamska världen av de europeiska stormakterna som blev till kolonier utan politisk självständighet. Detta resulterade i att några muslimer utbildade sig i västvärlden och fick uppleva lagstiftningar som skilde sig stort från de islamska. Man fick också se teknik som var långt mer utvecklad än den islamska, även vetenskapen hade kommit långt förre den islamska världen. De insåg snabbt vad som skulle behöva göras ifall man ville få tillbaka sin självständighet och framgångsrika. Men den stora frågan blev självklart hur skulle man göra för att binda samman det västerläska synsättet med det islamska, både inom teknik, ekonomi och politik.
Men hur skulle man lyckas modernisera upp landet utan att röra upp de gamla islamska traditionerna. Detta löste man genom en radikal förändig sekularismen, man tog helt enkelt bort sharian och lämpade istället lagar som hade ett mer europeiskt perspektiv, lagar som var religiöst neutrala. Många var emot detta på landsbygden eftersom de trivdes bra med sina gamla traditioner.
Några islamska land har än idag kvar sina sharia lagar, men de flesta har ändrat sin lagstiftning till en mer religiöst neutral.Fundamentalisterna
På 1970-talet och framåt träffar både sekularismen och modernismen på starkt motstånd, detta från folk som anser att för mycket västerländskt inflytande är dåligt och att man istället borde välja en tredje väg mot förbättring. Det är dessa människor som man kallar fundamentalister. Dessa fundamentalister vill inte att deras länder ska ta efter den västerländska världens förhållanden, de accepterar att man tar den moderna teknologin men anser också att sharias lagar räcker för att upprätthålla den muslimska världen. De menar på att sharians lagar och regler kommer från Gud och visar hur Allah vill att människorna ska leva i ett samhälle och i sina hem, därför borde dessa lagar vara tillräckliga. Islamska länder har även hittat på en egen version på demokrati, man anser att olika partier är fel och har därför en valkommite med enbart starkt troende och lärda män, dessa ska under alla tillfällen kunna bli eniga om vad gud vill i olika frågor. Det är även dessa män som väljer ut lämpliga kandidater till parlamentet. Några av dessa länder med fundamentalistiska styren är Sudan, Pakistan och Iran och de har starka diktaturer, och den stänga tillämpningen på sharian gör att man vid vissa tillfällen lyfter fram otrevliga straff som går att tolkas i Sharian.
Det är här som västvärlden reagerar, att man vid sex utanför äktenskap, alkoholkonsumtion, stöld och landsvägsröveri, kan straffas med piska få höger handen avhuggen. Dessa straff går emot FNs mänskliga rättigheter som går ut på att ingen människa får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Men i de fundamentalistiska islamska länderna anser man att det enbart är Gud som kan eller är värdig att bestämma ett lämpligt straff. För när Allah väl bestämt ett straff så ska människan se till att fullfölja det, men ”nöd bryter lag”, med det vill man säga att Allah är förlåtande. Om man är fattig och stjäl för att ens familj håller på att svälta ska denne inte straffas, eller en människa som gör ngt annat under yttre tvång är också förlåten.Samhället
Kolonialmakterna började så smått dra sig tillbaka från den islamska världen strax innan andra världskriget, av de sista kolonierna blev några självständiga åren efter kriget. Efter detta har samma sak hänt i hela den islamska världen och det är att man har hittat ett likartat samhällsmönster. Det finns tre huvudkomponenter som är en modernistisk elit som styr landet, en omfattande islamisk verksamhet i föreningar och organisationer av olika slag och en islamisk rörelse som blivit väldigt aktiv på senare år.

Den moderna eliten
Den styrande eliten är komponent ett.
När man fick tillbaka sin politiska självständighet efter kriget var det modernistiska politiker som tog makten, dessa införde saker som föreföll nya för den islamska världen. Man ändrade till demokratiska författningar med saker som parlament och allmänna val. Men detta gick inte som man tänkt sig och ganska snart efter införseln av detta så uppstod istället en mildare form av enpartidiktatur. Men det kan också ha varit så att en grupp officerare tröttnade och genomförde en kupp och etablerade därmed en militärdiktatur. Men vilket det nu än va så ersattes sharia i långa stycken, och ersattes i stora delar med lagar av västerländskt påbrå. Men detta skedde enbart inom vissa områden, inom industri, ekonomi och det moderna samhället tillkom dessa lagar. Lagarna ändrades dock oftast inte för familjelivet, äktenskap och privatlivet här behöll man sharian. Även inom rättväsendet gjordes en ändring, man tillförde en västerländsk domstol med jurister med västerländsk juristexamen, sen hade man en där man tillämpade sharian med traditionella jurister ur ulama som domare. Många anser att det inte var så konstigt att man behöll sharia inom familjerätten. Den modernistiska eliten visste nämligen att större delar av befolkningen fortfarande levde efter islams principer. Och ulama fick nöja sig med sin roll i sharia domstolarna och i de religiösa livet, de fick nämligen ingen politisk roll.


Islamska föreningar
Alla organisationer och föreningar som bildats av engagerade muslimer är den andra komponenten i samhället. Alla har en förening eller organisation som är till just för dem arbetskamrater, pojkar, flickor, kvinnor, män barn som vuxna. Här träffas man och pratar om religiösa frågor, man bedriver också socialt praktiskt arbete och hjälper varandra, kanske med frågor som rör vardagslivet eller om man har problem med en släkting.

Islamist
Den tredje och sista komponenten är den av de tre som är mest uppmärksammad av världen utanför islam. Den består muslimer som är djupt troende och strävar efter att störta den modernistiska regimen i de islamska länderna. De vill få bort den befintliga lagstiftningen och levnadssättet för att införskaffa ett statsskick som helt följer koranen både sunni och shia. Det är detta man i västvärlden kallar fundamentalister, men ordet islamister blir allt vanligare. När man tar efter sharia brukar islamisterna mest kräva att pojkar och flickor ska gå på skilda skolor, man kräver strikt döljande kläder för kvinnor, förbud mot alkohol och att man inte får ta ränta på utlånade pengar. Främst kan man säga att de är emot och drar en klar gräns mot modernismen och mot västvärldens värderingar och livsstil. De flesta islamister är oftast unga välutbildade människor som är väldigt frustrerade, deras framtid ser mörk ut eftersom det inte finns tillräckligt många kvalificerade jobb. Eller så är de moraliskt upprörda över korruptionen i samhället, som att vissa får bra och välbetalda jobb genom deras släktingar och vänner. De tycker att den modernistiska staten har misslyckats därför har de bildat egna organisationer där ledarna är lekmän som ofta ogillar ulama. Man anser att ulama är förrädare mot islams sak, eftersom de fogligt hållet sig inom de direktiv och ramar som den modernistiska statsmakten har satt upp.

Islam i Europa
Man kan dela in muslimerna som finns i Europa i två grupper, de som alltid varit europeer och de som har invandrat till Europa, men sammanlagt har man räknat ut att det finns ca 20miljoner muslimer här. De muslimer som alltid varit europeer är de som bor på balkanhalvön, denna grupp består till största delen av bosnier och albaner som konverterade till islam under de år Turkiet härskade över dem. Turkiet har sedan 1800-talet då de förlorade sin stormakt lämnat dessa muslimer som utsatts för stora prövningar. Under inbördeskriget i forna Jugoslavien dog hur många muslimer som helst. Det bildades motsättningar mellan muslimer och kristna under kriget tack vare maktpolitik och militärer, men på det lokala planet fanns det inga sura miner Krista och muslimer emellan.
Grupp två är de som invandrat till europa av andra skäl så som krig, den stora invandringen började på 1960- talet. Folket som kommer till de olika länderna är oftast från samma land som till storbritanien kommer flest indier och pakistanier. Detta kan vara svårt eftersom på senare år så har rasismen och främlingsfientligheterna ökat vilket har gjort det svårt för muslimerna. Många tror att bara för att några få har gått över gränsen och kanske mördat så är alla muslimer mördare och vandaler, men många av invandrarna vill inget annat än att få en erkänd plats i sina nya hemländer, bo och jobba precis som vilken vanlig människa som helst. Detta är inte vad som händer utan många träffar på diskriminering och annan kränkande behandling pågrund av deras religion och kultur arv. Detta beror till största delen av okunnighet, människan har alltid varit rädd för saker man inte förstått eller kunnat grepa. Detta har alltid varit så och är inget speciellt för vår tid.Diskussion
Nu när jag har läst igenom mitt arbete känner jag mig väldigt nöjd, det var ett stort arbete kanske lite för stort eftersom jag är dålig på att planera. Jag kan också känna att det kanske blev för insnöat på religion biten, tror att eftersom jag använde religion böcker och texter så blev inriktningen nog mer riktad på det religiösa biten än på den historiska. Jag tycker att jag väl täckt över de frågor som jag ville ha besvarade. Svaren jag fick motsvarade inte riktigt mina förväntningar men var ändå bättre än väntat. Jag trodde inte att det låg så mycket bakom under historiens gång som det faktiskt gör. Det finns väldigt mycket vi i de länder som är kristna har missförstått, jag tror personligen att det beror på okunskap och rädsla för något som de inte förstår sig på. Men fortfarande känner jag att det finns saker som jag undrar, var kommer allt hat från, pratar man med muslimer säger de att teorristerna inte är muslimer, men i grund och botten är de det och hatet de känner mot västvärlden är ganska stort. Jag tror inte att detta är en fråga som jag kommer att få svar på, varken i om jag läser fler läroböcker eller om jag intervjuar fler muslimer, jag tror helt enkelt inte att de iheller vet. Muslimernas patriotism och stolthet kommer helt enkelt från deras förfäder, gissar jag på i alla fall eftersom jag inte fick något direkt svar på den frågan heller. Mycket av mina frågeställningar är sådana frågor som man egentligen behöver någon islamexpert för att få svar på, frågorna är lite luddiga samt även texten så att det ger utrymme för en väldigt fritolkning av det hela.Sammanfattning
Detta arbete behandlar frågor kring islam, då mest ur ett historiskt perspektiv. Muhammed var den som fick uppenbarelser, han föddes 570 i Mecka och det var tack vare honom som islam uppkom. Det var hans anhängare som skrev ner vad han sa och så uppkom koranen. Han var en väldigt vacker man och dog när han var 63år. Sen finns det de fem pelarna som berättar hur man ska leva, det är trosbekännelsen som är en viktig del av en gudstjänst, det är här man berättar för Alla...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islams Utveckling

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-01-27

    Bdb? (A)(A)(A)

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-08]   Islams Utveckling
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8927 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×