Terrorism - ETA

2 röster
9298 visningar
uppladdat: 2007-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Terrorism

Terrorism är våldshandlingar där man försöker nå politiskt syfte därmed påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas. Offren blir ofta civila mål och människor som befinner sig på attentatsplatsen av ren slump. Syftet är att skapa skräck, förödelse och politisk instabilitet genom bl.a. mord, bombningar, spridning av giftgas och smittoämnen m.m.
De olika terroristorganisationernas syften varierar där i fallet Röda arméfraktionen var syftet att genom en ökad statlig repression få arbetarklassen att mobilisera, i fallet med ETA är målet att skapa en självständig baskisk stat, och i fallet al-Qaida är målet att befria arabvärlden från icke-islamiskt inflytande och införa en variant av politisk islam kallad wahhabism i hela den islamiska världen.
Andra aktiva organisationer Rote Arme Fraktion (Bader Meinhof-ligan), IRA, Hamas, Aum Shinrikyo och PLO.ETA
”Euskadi Ta Askatasuna”
”Baskien och friheten”


Baskien
Yta: 20.439 km2
Provinser: Vizcaya, Spanien, 2217 km2
Guipúzcoa, Spanien, 1997 km2
Alava, Spanien, 3047 km2
Navarra, Spanien, 10.421 km2
Labourd, Frankrike, 741 km2
Basse-Navarre, Frankrike, 1263 km2
Soule, Frankrike, 753 km2
Invånare: ca 2,5 miljoner, vilka representerar 7,5% av den totala befolkningen i Spanien

Efter att Franco kommit till makten 1939 utsattes baskerna för en förföljelsekampanj som tog sig uttryck i ett grymt förtryck genom bl.a. avrättningar, tortyr och kortfattade rättegångar och långa fängelsestraff.
Ur denna förföljelse föddes ETA genom en underjordisk kamp då mot den fascistiska spanska diktatorn, general Franco.

Året 1951 börjar en grupp studenter träffas regelbundet för att studera Baskiens språk och historia. Efter två år har deras sammanhållning och aktivitetsvilja vuxit sig så stark att de kan börja ge ut en underjordisk tidskrift.
Efter nio år beslutar gruppen sig för att stå på egna ben och ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Baskien och friheten) bildades.

Även om ETA:s terroristaktioner framför allt riktat sig mot polisen och militären har ett stort antal civila människor drabbats. ETA uppträder hotfullt, genom mord på demokratiska politiker och oskyldiga, utför bombraider, sabotage, rån och utkräver “revolutionära skatter” från enskilda företagare och banker. ETA:s våld har skapat rädsla.


Organisationen ETA har fått sina medlemmar genom att folk känt sig förtryckta och vill kämpa för ett självständigt Baskien. ETA värvar även för det mesta sina medlemmar från ungdomsorganisationer som Jarrai. Organisationen Jarrai bidrar till det spända läget på gatorna genom att de utför sabotage som att kasta brandbomber, bränner ut bussar, spränger bankomater och kastar färg med mera. De ägnar sig för det mesta åt kampen på gatan och står för massa gatuvåld. Medlemmarnas antal om hur stor ETA:s underjordiska organisationen är. är svårt för omvärlden att veta. Det man vet är att dem har tappat många anhängare under tidens lopp genom proteströrelserna, det kanske inte finns så många i dagens läge genom att många dödats och tagits till fånga. Men som mest har dem vart mer än 1000 medlemmar och varierat i mängd. Enligt polisanteckningar har de våldsamma terroristerna vart runt 4 stycken som ensamma svarade för ca 70% av alla mord, under vissa årtal bl.a. 1983-1988. De medlemmar som avlönas och tränas för att döda opererar i små celler med omkring fyra personer i varje. Det är möjligt att dessa aktivister inte är fler än något tiotal.
Organisationen ETA är bland annat utspridd runt om i Baskiska provinser i Spanien och i Frankrike. Medlemmar finns säkert runt om i världen med som inte är aktiva, och kanske till och med i Sverige. Men skulle de finnas i Sverige är dem inte speciellt aktiva utan de e mest de som lever i de baskiska städerna som är aktiva och skapar terror och våldsamma verksamheter. Organisationen får sina pengar för det mesta från den så kallade ”revolutionsskatten”, som de erhåller genom utpressning av baskiska företagare och ibland politiker. Dess intäkter kommer huvudsakligen från kidnappningar, utpressning och väpnade rån.
Genom kidnappning fick organisationen 1997 upp till 1,5 miljard pesetas (15 miljoner dollar), på ett årtionde fick organisationen ihop 800 miljoner pesetas genom väpnade rån, genom utpressning mellan 1980-86 fick de ihop 1,2 miljarder pesetas (12 miljoner dollar)

ETA:s mål är att frigöra de sju baskiska provinserna så att de blir fullständigt självständiga från Spanien och Frankrike.
För att de ska kunna uppnå sitt mål tar de sig till på många olika sätt, främst bombdåd och mord som är riktade mot myndighetspersoner, intellektuella affärsmän och journalister. Men först när organisationen startades var den rätt fredligt av sig och man använde sig inte av något så våldsamma aktiviteter utan genom att förstöra infrastruktur, spanska symboler och hänga upp den förbjudna baskiska flaggan. Men efter att en ETA medlem skjutit ihjäl en polis startade de våldsamma skandalerna. Man tog till med bland annat kidnappningar, misshandel, mord, utpressning, väpnade rån och vapenhandel m.m.


Efter Francos död 1975 fick de baskiska provinserna så småningom ett omfattande självstyre med en egen regering, men ETA fortsatte att bekämpa det demokratiska Spanien för att uppnå ett självständigt Baskien genom fler mord och attentat. Vilket gjorde att dem tappade allt fler anhängare och tycktes gå över gränsen speciellt när de stod för mordet på en ung politiker 1997, som gjorde att de fick något av den största protestdemonstrationen emot sig, även från de baskiska städerna
Sedan ETA:s tillkomst har de orsakat mer än 800 mord, skadat mer än 1 000 människor, genomfört ett 60-tal kidnappningar, ett stort antal bombdåd, väpnade rån och ökat sin “revolutionära taxering”.
ETA hade starkt stöd fram till mitten av 1970-talet. I dag anses ETA kraftigt försvagat sedan hundratals av dess medlemmar gripits och fängslats.
1998 utlyste ETA en vapenvila men bröt den drygt ett år senare, när regeringen inte ville diskutera frågan om baskisk självständighet.
ETA har gått samma öde till mötes som många andra underjordiska organisationer. De har delvis förlorat sitt folkliga stöd. ETA är fortfarande aktiva och utför fortfarande våldsamma verksamheter, senast sägs det att ETA utförde sprängdåd på Madrids flygplats den 30 december 2006.


Europeiska unionens lista över terrororganisationer, juni 2005.

Abu Nidals grupp
Al-Aqsa-martyrernas brigader
Al-Aqsa-stiftelsen
al-Takfir wa al-Hijra (ung. "Förbannelse och flykt")
Nuclei Territoriali Antimperialisti ("De territoriella antiimperialistiska grupperna")
Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Hantverkarnas kooperativ "Brand med mera – ibland spektakulärt")
Nuclei Armati per il Comunismo ("De beväpnade grupperna för kommunismen")
Aum Shinrikyo
Babbar Khalsa
Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (CCCCC) ("Cellen mot kapitalet, fängelser, fångvaktare och fängelseceller")
Continuity Irish Republican Army (CIRA)
Euskadi ta Askatasuna (ETA) ("Baskien och frihet")
al-Jamaa al-Islamiyya ("Islamiska gruppen")
Great Islamic Eastern Warriors Front (IBDA C)
Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre ("Antifascistiska motståndsgruppen Första oktober") (G.R.A.P.O.)
Hamas (inklusive den väpnade grenen Hamas-Izz al-Din al-Qassem)
Holy Land Foundation for Relief and Development
Internationella sikhiska ungdomsfederationen (ISYF)
Solidarietà Internazionale (Internationell solidaritet)
Kahane Chai (Kahane lever)
Kurdistans arbetarparti (PKK)
Loyalist Volunteer Force (LVF) ("Lojalisternas frivilligkår")
Mujahedin-e Khalq (MKO) ("Folkets mujahedin")
Nationella befrielsearmén (Ejército de Liberación Nacional)
Nya folkarmén (New People’s Army (NPA))
Orange Volunteers (OV)
Palestinska folkfronten (PLF)
Palestinska Islamiska Jihad (PIJ)
Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP)
Folkfronten för Palestinas befrielse-Generalkommandot (PFLP-GC)
Verkliga IRA
Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Röda brigaderna för konstruktionen av det kämpande kommunistiska partiet)
Röda handens försvarare (RHD)
Colombias väpnade revolutionära styrkor (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) (FARC)
Revolutionära cellerna (Revolutionary Nuclei)/Epanastatiki Pirines)
17 november (Dekati Evdomi Noemvri)
Revolutionär vänster (DHKP/C, Devrimci Sol (Dev Sol))
Revolutionär folklig kamp (Revolutionary Popular Struggle)/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)
Sendero Luminoso (Den lysande stigen)
Tjugonde juli-brigaden (Brigata XX Luglio)
Ulsters försvarsförbund/Ulsters frihetskämpar (Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF))
Colombias förenade självförsvarsstyrkor (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC)
Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Gruppen för det revolutionära proletära initiativet)
Nuclei di Iniziativa Proletaria (Grupperna för det proletära initiativet)
Federazione Anarchica Informale (F.A.I.) (Inofficiella anarkistiska federationen)


Genom att det baskiska provinserna en gång vart ett land förstår jag att de vill återförena det och frigöra det från Spanien och Frankrike. Men självklart tycker jag att gör dem det på att dåligt sätt genom att utsätta folk för fara som massa hemskheter genom mord och bombdåd m.m. för att få ostabilitet i politiken. Istället tycker jag att man kunnat ta sig in i regeringen och påverkat valen om att frigöra Baskien fast utan våld då helt enkelt. De utsätter inte bara vanligt folk utan de utsätter sig själva, många av dem dör eller åker in i fängelse. Men genom att organisationen förlorat många anhängare tror jag inte i dagens läge att de kan klara att frigöra provinserna. Eftersom de utgör en ganska liten del har de svårt att klara sin uppgift. Visst skapar de skräck och många har protestorganisationer mot dem men längre än så tror jag inte att de kommer. Att de har kämpat i nästan 50 år tycker jag är en ganska lång tid och de har inte nått någon framgång, förutom då Franco dog, då de fick mycket självstyre m...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Terrorism - ETA

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-12]   Terrorism - ETA
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8969 [2022-10-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×