Svarta hål & Det viktigaste du behöver veta om dom

7 röster
12302 visningar
uppladdat: 2007-12-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är egentligen ett svart hål?
Många har nog hört talas om det, i science fiction filmer, eller kanske i någon serie tidning.
Men vad är det för något?
Många tror att det är det de heter.
Ett stort, mörkt och tomt utrymme som finns någonstans på den stjärnbeströdda himlen.
Något som jag nu har fått reda på är väldigt fel.
Svarta hål, eller som även kallas ”frusna stjärnor”, är mycket mer komplicerade.

För att förklara hur allt detta fungerar skulle det behövas timmar och åter timmar till att förklara formler som få människor ens skulle förstå.
Därför ska jag nu förenkla detta något.


Hur uppstår ett svart hål?

Den enda kraften som vi känner till som kan skapa ett svart hål är gravitations kraften. Vi känner till fyra olika krafter, den svaga kärnkraften, den elektromagnetiska kraften, kärnkraften och så gravitationskraften.
Så det är alltså med hjälp av gravitationskraften som ett svart hål bildas.
Men räcker det då bara med det? Nej, det måste till ett gigantiskt stort föremål som komprimeras med hjälp av gravitationen så ett svart hål bildas. De enda föremål som vi känner till är så stora är vissa stjärnor. För att kunna förstå detta så går vi in på hur en stjärna bildas.

Det är endast de absolut största stjärnorna i universum som kan bilda svarta hål. En sådan stjärna skapas som alla andra stjärnor genom ett stort gasmoln som består av väte. Gravitationen börjar mycket sakta men säkert dra ihop molnet, och efter många år så blir molnet allt mer kompakt och temperaturen ökar. När molnets mitt har nått en temperatur på cirka 10 miljoner grader Celsius så börjar kärnprocesser komma igång, och en så kallad ”fusionsugn” bildas. Molnet flammar upp och en stjärna har bildats.
Men denna kärnprocess har även den ett slut.
Nej, som allt annat i universum så ”dör” stjärnan efter ett långt liv. När bränslet börjar ta slut så krymper stjärnan snabbare och snabbare tills temperaturen blir så intensiv så att den exploderar i en gigantisk ”Supernova”.
Om den kvarvarande massan efter explosionen är ungefär som vår sols så kommer stjärnan fortsätta att krympa tills den stoppas av den elektromagnetiska kraften och blir en så kallad ”vit dvärg”. Ett vitglödgat klot som det inte händer något med.
Men när en mycket massiv stjärna (5 gånger så tung som solen eller mer, som har en livslängd på ungefär 100 miljoner år eller mindre) slutligen kollapsar, frigörs så mycket energi som tidigare varit bunden i gravitationen, att stora mängder material kommer slungas ut i en supernovaexplosion. Detta är en mycket häftig reaktion som är över på bråkdelar av en sekund! Precis hur det går till är ännu inte klarlagt. Resterna efter explosionen kan sluta som en neutronstjärna eller ett svart hål.
Detta är ganska avancerat men är ändå en väldigt förenklad version på hur det går till.


Så, vad är ett svart hål?

Ett svart hål är egentligen inte ett ”hål” i den bemärkelsen att det inte finns någonting där.
Det är precis tvärtom, ett svart hål är ett objekt i rymden som har en otroligt stor massa.
Enkelt beskrivet är ett svart hål ett föremål med så stark gravitation att inte ens ljus kan fly från det. Och, enligt Einsteins relativitetsteori kan inget färdas fortare än ljuset. Inget kan alltså fly från ett svart hål.
Kan ett svart hål då dra till sig föremål som ligger hur långt bort som helst?
Nej, gravitationskraften avtar ju längre bort man kommer från det svarta hålets centrum.
Gränsen för när ljuset inte längre kan fly från det svarta hålets dragningskraft kallas för ”händelsehorisonten”. Allt som är inom händelsehorisonten kan inte fly, och området kallas för ”Schwarzschildradien”. Det är denna radie som räknas som det svarta hålets radie, och denna yta som hålets yta. Det är ju egentligen inte hålets rätta yta och därför är händelsehorisont ett bättre ord för det. Den förste som räknade ut detta var den tyska fysikern Karl Schwarzchild och avståndet döptes därför efter honom till Schwarzchildradien.
Ett svart hål är alltså ett mycket litet föremål med sådan otrolig densitet (forskarna har kommit fram till att ett svart hål har minst 3x så stor densitet som solen men tror att de svarta hål som vi har sett i dagens läge har densitet på miljarder gånger större) att ingenting kan fly från det om man befinner sig inom händelsehorisonten.


Så, varför kallas dom ”svarta hål”?

Som jag nämnde innan, så har svarta hål så stark gravitation att inte ens ljus kan fly från det.
Och som vi alla vet så har människan ännu inte funnit något som färdas snabbare än ljuset, så ett svart hål uppslukar allt.
När man tittar sig i en spegel så ser man sin egen spegelbild pågrund av ljuset som reflekteras i den.
Men skulle vi vända en kamera upp mot ett svart hål, skulle inget synas för inget ljus kan färdas inom händelsehorisonten.
John Archibald Wheeler (1911- ), en av de största förespråkarna för existensen av dessa objekt, nämnde under en föreläsning i New York 1967 om något som "totalt kollapsade gravitationsobjekt" och "frusna stjärnor".
Dessa var de bästa namnen på dessa objekt vid denna tidpunkt och de påverkade hur vetenskapsmännen tänkte; det första namnet användes huvudsakligen i Väst och det andra namnet huvudsakligen i Sovjetunionen. Plötsligt yttrade han ordet "svart hål" i en mening. John insåg ordets innerbörd och blev den person som spred namnet "svarta hål" över världen. Begreppet anammades snabbt i alla länder förutom Frankrike där det var stort motstånd under lång tid eftersom översättningen "Trou Noir" har obscena anspelningar. ( I "Star Trek", som just hade startat, så användes begreppet "svarta stjärnor" redan innan Wheeler nämnde ordet svarta hål för första gången).


Svarta håls storlek

När vi talar om rymden så måste man tänka på att storleken är något som vi knappt kan förstå. Det finns åtminstone två olika sätt att beskriva hur stort någonting är. Man kan tala om hur mycket massa ett objekt har, och man kan tala om hur stor plats det tar. Först tänkte vi skriva om svarta håls massa.
Det finns ingen gräns för hur mycket eller lite ett svart hål kan väga. I princip vilken massa som helst kan om den pressas ihop tillräckligt bilda ett svart hål. Eftersom att man tror att svarta hål bildas genom att jättestjärnor kollapsar så borde ett svart hål väga i princip lika mycket som en sådan. Vikten för en sådan typisk stjärna är ungefär 10 gånger solens massa, eller ungefär 10^31 kilo alltså en etta med 31 nollor efter, eller 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Många astronomer tror också att det lär finnas svarta hål i mitten av galaxer som kan väga ungefär 1 miljon gånger mer än solen. Vi snackar om 10^37 kg!!!
Ju större ett svart hål är desto mer plats tar det upp. Det är faktiskt så att Schwarzchildradien och massan är direkt proportionella. Om ett svart hål är tio gånger större än ett annat så är också dess radie 10 gånger större. Ett svart hål med samma massa som solen skulle ha en radie på 3 kilometer. Alltså skulle ett typiskt tio ”solmassors” svart hål ha en radie på 30 kilometer, och ett hål i mitten av en galax skulle kunna ha en radie på 3 miljoner kilometer. Tre miljoner kilometer låter enormt långt men ser man med astronomiska mått så är det som sagt inte särskilt långt. Solen till exempel, har en radie på 700,000 kilometer. Detta skulle betyda att ett supermassivt svart hål bara är 4 gånger större än solen. Det första man tänker på när det gäller massiva svarta hål är s.k. aktiva galaxer. Dessa sänder ut otroligt mycket strålning. Det enda som kan förklara detta fenomen är att det i galaxens mitt finns ett svart hål på mer än 100 miljoner solmassor. Sådana svarta hål skulle ha en radie på mer än 300 miljoner km. Dessa hål skulle kunna vara en anledning till att galaxen håller ihop. Som jag sa tidigare så består det mesta av forskarnas sammanställningar av svarta hål, av formler och siffror som få människor kan förstå. Men ändå är detta en väldigt bra förklaring på hur stor yta, hur stort område och hur stor massa vi faktiskt talar om.
Hur ser det ut inuti ett svart hål?
Allt som åker in i ett svart hål förlorar sina gamla proportioner, bland annat form och kemisk sammansättning. Ett svart hål har all sin massa koncentrerad till en ända punkt i mitten. Denna punkt är inte som en kula, utan har i princip ingen volym alls. Densiteten i punkten är inte bara otroligt stor den är oändlig. Detta är för att gravitationen förvränger materian till ett tillstånd som vi inte kan beskriva. Fysikens lagar gäller inte längre. Egentligen består ett svart hål bara av denna punkt, eller en så kallad singularitet.


Vad skulle hända om man ”åkte” in i ett svart hål?

Detta är en fråga som vi troligen inte kommer få svar på i de följande generationerna.
Men om vi skulle börja anta, helt enkelt gissa oss fram, med den fakta som forskarna har idag, hur skulle det då vara?
Vi har letat inom många olika informationskällor och bundit ihop våran egen slutsats.
Tyvärr kommer den inte att kunna berätta precis vad som händer, den kommer endast att ge oss en gissning om vad som kan hända.
Om vi tänker oss en astronaut som svävar fritt i rymden, och börjar åka mot ett svart hål. Först märker astronauten ingenting, han kan inte se det svarta hålet, (vi säger att det är alldeles ensamt i rymden och inte en massa materia som sugs in mot det svarta hålet, och som skulle kunna göra så att man såg vart man befann sig) han svävar bara på som vanligt. Men snart så börjar han känna av gravitationen från hålet och då vet han att han är på rätt väg.
Astronauten börjar märka vissa förändringar i rymden, han upptäcker ett svart cirkelformat område mitt i den annars så stjärnbeströdda rymden.
Astronauten börjar nu känna av allt starkare effekter, ungefär som havsströmmar eller tidvatten, när nu gravitationen ökar ju närmare han kommer.
Han känner sig nu som om han ligger på en sträckbänk och långsamt dras ut, och vid det har laget så skulle en vanlig människa dö.
Men man måste ju fortsätta gissa vad som händer så vi säger att den här astronauten har superkrafter och kan motstå dessa påfrestningar. ;)
Astronauten befinner sig nu på ett visst avstånd från händelsehorisonten beroende på hur stort det svarta hålet är.
Är det ett väldigt stort hål så skulle han befinna sig litet mindre än 600 000 km från hålets centrum ( det kanske låter mycket, men avstånd och tid har en helt annan betydelse i rymden än på jorden). Om det varit ett litet hål, med solens massa så skulle han vara litet mindre än 6000 km från hålets centrum.
Om astronauten nu skulle titta bakåt under sin färd mot hålet så skulle han märka att tiden accelereras allt mer. Detta leder till att hela rymden börjar lysa i astronautens ögon. Det sker en ”tidsbromsning” vid det svarta hålet.
Vi säger nu att astronauten har nått händelsehorisonten och passerat den. Han har nu hamnat inom Schwarzchildradien och allting är fullkomligt svart eftersom inget ljus kan tränga ut ur den. Vid det här laget är hettan så stark att han skulle ha förgasats på ett ögonblick om han nu inte hade haft sina häftiga superkrafter.
Vad som skulle hända efter det att han passerat horisonten och innan astronauten krossats mot hålets centrum är helt omöjligt att veta. Många har sina gissningar.
Kanske kommer han att få se in ett annat universum?
Kanske han färdas till andra sidan galaxen?
Kanske han ser konstiga bilder av föremål långt borta eftersom ljuset kan ta sig in i det svarta hålet men inte ut igen?
Fast det är bara rena teorier.


Slutsats

Eftersom forskandet av svarta hål är väldigt nystartat så är också informationen väldigt opålitlig.
Det mesta är bara teorier av forskare och ingen kan ju veta säkert vad som händer inne i ett svart hål eftersom ingen har varit där.
Men jag har ändå fått svar på många av de frågor som jag hade innan jag satte igång med det här projektet.
Jag menar, bara som en sådan sak som att tiden skulle bromsas ju närmare man kom centrum och man skulle hinna dö tusen gånger om innan man...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svarta hål & Det viktigaste du behöver veta om dom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-27]   Svarta hål & Det viktigaste du behöver veta om dom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9030 [2022-05-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×