Vad är etik egentligen

7 röster
17700 visningar
uppladdat: 2008-01-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Etik
är ordet som slits och slängs under senare tid av många oratorer. Det har blivit mode att tala etik. Men vems etik och vad är det som är etiskt, och för att inte glömma var är det etiskt. Det som anses höra till etiken på en arbetsplats är kanske totalt oetiskt på en annan. Det som etiken förespråkar i en grupp människor är totalt förkastligt i en annan.
Så komplicerat och ändå så enkelt eftersom vi kan leva med det varje dag utan att ifrågasätta eller undra över, för vi tycker oftast att: det bara är så. Och just filosofin om det vi anser ”bara skall vara så” har gamla grekerna tilldelat namnet ETIK och i de gamla romarnas diskussioner omnämndes företeelsen som MORAL. Alltså, samma känsla, åsikt eller tro men två namn.

Vi lär oss från vaggan och in i djup ålderdom hur vi skall uppträda, vad vi skall tycka och vad som förväntas av oss. Vid en problemlösning skall vi handla i samklang med gruppen för att handla etiskt. Vore sig vi är troende eller inte så måste vi acceptera att vårt samhälles grundsystem vilar på kristendomens vallar. Religionen har under århundraden format vår moral och skapat etiska föreställningar av det dagliga livet som vi bör följa för att bli omhuldade dvs accepterade och upptagna i omgivningens gemenskap.
De handlingar som samhället eller gruppen anser vara grovt oetiska anses samtidigt som kriminella.

Omvärlden förändras och vi med den. Omvärlden förändras och etiken med den. Vi förändras och etiken med oss. Med stigande kunskap och en bredare syn på omvärlden suddas etikens skarpa avgränsningar och en mera individualiserad etik med mångkulturella förgreningar börjar ta form. En etisk acceptans att även etiken kan vara fördomsfull.

Människans syn på försvar av intressen producerar pliktetik. Det är inte etiskt att attackera och döda en annan människa för att han eller hon är din fiende. Det är etiskt att attackera och döda en människa för att han eller hon är ditt samhälles fiende. Eftersom du är en del av ett utsatt samhälle är det din plikt att försvara hela samhället. Försvarar du samhället utför du något gott. Det som är gott är det jag upplever som min plikt att göra. Pliktetiken är född.

Varje gång man utför en handling leder den till konsekvens. Konsekvenser kan ha en väntad utgång eller en oförutsedd. Konsekvensetiken försvarar en handling som leder till rätt konsekvens. Även om handlingen i sig kanske är omoralisk, förlåt, oetisk så är den rätt om den leder till etiskt bästa konsekvens. Det där med att ändamålet helgar medlen….. du vet!

Förutom att konsekvenserna kan vara svåra att förutse kan människan förvisso vara svårberäknelig. Man kan vara på olika humör från stund till stund eller från dag till dag. Olika humör innebär olika sinnelag. Ur sinnelaget frodas handlingarna, både etiskt riktiga och etiskt förkastliga. Enligt etikfilosoferna räknas inte våra handlingar som etiskt om dem inte var ämnade föra att vara det och ändå ledde fram till en etiskt riktig konsekvens. Krångligt!? Nja, det behöver det inte vara. Enkel förklaring leder till slutsatsen att om jag sätter ut krokben för en gammal tant som därmed trillar på trottoaren och inte hinner ta fyra steg till som skulle ha gjort att hon hade fått en kruka, som jag såg börja falla från fjärde våningen, i huvudet, så har jag gjort en etiskt riktig handling. Men om jag inte såg krukan utan ville se käringen plöja asfalt men genom min handling räddade henne från döden så var handlingen oetisk. Klarare än korvspad!? Eller hur!?


Och så fortsätter listan med fler stora ord som man skulle kunna skriva spaltmetrar om men har jag tid till långa utlägg??? NEJ, det har jag inte. Så då får vi ta det så kort och koncist som det bara är möjligt.


OK, humanism. Humanismen är en religion med människan som centralfigur. Det är meningen att man skall se den nakna människan dvs människan utan dennes tro och övertygelser, utan dennes last och skulder. Människan i sin naturliga skepnad och med sina naturliga behov för överlevnad. Humanismen förutsätter alla människors lika värde och ett omhuldande av människan som art. Att dela med sig för artens välfärd.

Livsåskådning och människosyn brukar följas åt ganska tätt. ”Dumheter, jag kan aldrig vara en utlänning när jag kommer till Grekland” – säger en Svensk nynazist ”jag är ju redan Svensk, Greker och Turkar det är dem som är utlänningar”.
”Trampa inte på spindeln” – säger en Indier i Agra ”det kan vara din morfar”.
Det finns lika många livsåskådningar som det finns religioner, som det finns länder som det finns städer … Livsåskådning är en uppfattning om livets mening och människosynen är en fördom om människornas livsåskådning, en åsikt om den obekanta människan.


Värden och makt följs också åt som ler och långhalm. Vi värdesätter högt det som vi åtrår och som vi vet är nåbart. Vi har varierande värdesättningar för det vi redan har eller det vi förlorat. Makten finns hos den som äger det vi värdesätter dvs åtrår högst eller hos oss själva så längre vi har något som någon annan behöver.
Kort definition för något som hela världen strider dagligen för. Alla vill känna sig värdefulla/behövda, få vill överlåta makten.Existentiella frågor och Empati blev kvar till slut.
Medvetande om alltets storlek och människans litenhet i sammanhanget. Visheten om vår resa genom tiden och vår möjlighet att lämna ett spår av vår resa åt eftervärlden gör oftast människan försynt. Men existentiella frågor kan ty sig mycket olika om utgångspunkten är själva livssituationen. Frågorna kan sträcka sig från –Varför lever vi?, och -Varför får vi inte leva?, till -Varför måste vi leva? M.a.o. så sträcker sig kalejdoskopet från filosofiska funderingar av en gynnad välfärdsmänniska till ett förtvivlat jämmer ur munnen för ett blottat och torterat offer för torka i kampen för sitt liv. Det är konstigt egentligen att empati inte har några välfärdsgränser. Antin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är etik egentligen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-17]   Vad är etik egentligen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9091 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×