Svenska, litteraturhistoria

56480 visningar
uppladdat: 2001-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Brott och straff i den medeltida litteraturen

Hur vet vi då hur människan levde för ca 1000 år sedan? Hur såg hon på de som begick brottsliga handlingar? Vad räknades som en brottslig handling och hur skulle brottslingen straffas? De viktigaste ledtrådar vi har är de nedskrivna texter som fortfarande finns bevarade, i mer eller mindre ursprungligt skick och oftast som sagor, ballader eller dikter. Även om det är tydligt att sagorna är just sagor så finns ju i dem en kärna. Den kärnan berättar för oss efterlevande vad dessa människor drömde om och fascinerades av. Sagans roll var ju densamma som idag, att låta läsaren eller åhöraren få drömma sig bort från vardagen en liten stund. Men hur såg deras vardag ut då? De flesta sagor och berättelser dramatiserar och romantiserar den högre stående medeltidsmänniskan, dvs. adeln. Vi vet ju faktiskt en hel del om hur den vanliga människan, den stretande bonden och fattige stadsmänniskan levde.

I Sverige och Norden dröjde kristendomen, den kan anas redan i tidiga texter men faktum är att Sverige var ett av de sista länderna i Europa att kristnas helt (1300-talet). Det märks tydligt om man jämför sagor och dikter från samma period från t ex Italien som kristnades tidigt.
Kristendomen hade stor betydelse för människans vardag. Bibeln blev människornas rättesnöre. Det var utifrån den många lagar kom till. Samtidigt spelade traditionerna en stor roll, Norden hade länge haft en asatro och utifrån den format normer och lagar. Ute i Europa växte feodalsamhället fram, små samhällen med en enväldig härskare. Godsherren fastställde skatter, satte lagar och dömde brottslingar. Även mindre brott, som vi ser det idag, straffades ofta hårt, inte sällan med stympad kropp eller rentav döden. Kristendomen predikade ju dessutom att en syndare alltid fick sitt straff efter döden. Det kan tänkas vara den enda tröst fattiga underlydande bönder och löntagare hade på den tiden, med tanke på hur deras härskare vanligtvis verkade leva.

Jag ska här diskutera kring några texter utifrån temat Brott och straff i den medeltida litteraturen. Jag använder mig av kärlekssagan Tristan och Isolde, några exempel ur våra tidigaste svenska Landskapslagar och slutligen helvetestratten och kärleksparet Paolo och Francesca som Dante skriver om i Den gudomliga komedin.

Tristan och Isolde
Tristan och Isolde är en medeltida Romeo och Julia berättelse. Två unga människor blir djupt förälskade men samhället och situationen tillåter inte på några villkor deras kärlek. I sagan om Tristan och Isolde är de ju själva oskyldiga till förälskelsen. De dricker ovetandes en kärleksdryck tillsammans och det är på den händelsen de sedan lägger sin skuld. Brottet de gör sig skyldiga till är otrohet, mot Isoldes man och Tristans älskade morbror, kung Marc. Berättelsen genomsyras dock av deras oskuld, hur trolldomen tvingar dem att begå det brott som är svek. I sagan finns fyra förrädare som hela tiden är kärleksparet på spåren och försöker berätta detta för Marc. Kung Marc låter sig upprepade gånger övertygas först om deras skuld och sedan om deras oskuld. Det står klart att de skyddas av att trolldom är den skyldige till brottet de begår. Rätt ska vara rätt, de får sitt straff. De dör båda, förkrossade av saknad till den andre. Men läsaren lämnas med känslan att brottet de begick egentligen inte kan betraktas som något brott, ty de var ju av ödet ämnade för varandra.

Sveriges landskapslagar
Våra landskapslagar tillhör den tidigast nedskrivna litteratur vi har bevarad. De säger också oerhört mycket om hur människan på den tiden levde, hur hon tänkte och vad hon värderade högt i livet. Från 1220-talet finns Äldre västgötalagen, där finns lagen lekarerätten. En lekare var en vandrande underhållare. På den tiden skulle den som slagit böta till kungen, men lekarna kunde man ostraffat slå ned. Det var t.o.m. så att om en lekare hade nerver att anmäla någon för misshandel blev han själv straffad, å de obarmhärtigaste. Böter fick man alltså betala om man slagit eller mördat. Böterna sattes dels efter var offret hörde hemma, ju längre bort från brottsplatsen desto mindre böter. Om man slagit ned en Dansk man så behövde man heller inte böta alls. Däremot fick man böta mer om man hade stulit en mans egendom än om man tagit hans liv. Ett mansliv var inte så mycket värt jämfört med egendom som ju också tillhörde hans släkt, och som garanterade ett självförsörjande liv för många människor, särskilt om det var en stor egendom.
Ett giftermål innebar att två stora släkter kunde sammanföras och bli ändå större och mäktigare. Släkter som stridit om ett eller annat i många år kunde förenas och erövra andras marker tillsammans. Därför överläts inte sådana avgörande ämnen åt de unga tu och framförallt inte åt kvinnor. Detta återfinns i Södermannalagen från 1330-talet, Giftermålsbalken; huru en man skall fästa sin hustru. Lagarna på den tiden var överhuvudtaget stränga, och många gånger oförståeliga för oss idag. Ursprunget finns i Bibeln men också i gamla traditioner och asatro.

Dante (helvetestratten) Paolo och Francesca
I Dantes största diktverk, ”Den gudomliga komedin” (1321) vandrar han genom Helvetet, Skärselden och Paradiset. I helvetet vandrar han ner genom helvetestratten som består av nio kretsar. I varje krets finns syndare som för sitt brott i livet nu ska lida i oändlighet. Ju längre ner i tratten han kommer desto värre syndare möter han, tills han längst ner i avgrunden möter Lucifer själv.
Här märks tydligt att kristendomen har påverkat Dante, det är det kristna helvetet med djävulen han möter, om än lite annorlunda beskrivet. Syndarnas brott är de brott kyrkan varnar för, värderingen av brotten är också den kristna. Kättarna har en egen krets, så många är de, den sjätte. De allra värsta syndarna, närmast Lucifer är förrädarna. Jag tolkar förrädare dels som de som lämnat den kristna tron för någon annan religion och sedan deltagit i deras kamp mot kristendomen. Men även andra brott var förräderi. Huvudsaken var att vara de sina trogen i alla väder, sitt land, sin släkt och sin religion, aldrig byta sida så att säga.
I femte sången (av de 33 i helvetet) kommer Dante till den plats där kärleksnjutarna, de otrogna (andra kretsen; vällustiga) lider helvetes kval. Där träffar Dante också Tristan och Isolde men det är det sorgsna kärleksparet Paolo och Francesca som verkligen berör honom. De blev förledda av en alltför kärleksfull bok de läste tillsammans, att kyssas. Francesca var gift med Paolos äldre bror, det är också han som finner de älskande och utan vidare fördröjning dödar dem båda. Döden är uppenbarligen inte straff nog för otrohet utan de ska i all evighet sväva runt varandra utan att få komma så nära att de kan röra vid sin älskade. Francesca man och Paolos bror kommer som straff för att han dödat sina närmaste hamna i den nionde kretsen, bland förrädarna.
Jag tror nu inte att Dante ville att man skulle tolka detta bokstavligen, kanske ska man ta det som en uppmaning. Om man finner sig älskande en annan än den man gift sig med, så ska man i evighet, eller åtminstone tills man själv eller den man gift sig med har lämnat jordeliv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svenska, litteraturhistoria

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-21

    sämst

Källhänvisning

Inactive member [2001-12-12]   Svenska, litteraturhistoria
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=911 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×