Flodkulturerna

3 röster
27898 visningar
uppladdat: 2001-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mesopotamien
Grekiska: "Landet mellan floderna"
Ca 4000 f.Kr uppträder Ubaidkulturen i Eufrats dalgång, en mycket tidig kultur, men de mer avancerade kom senare, med babylonier, sumerer och akkader.
De första stads- och skrift kulturerna växte fram i floddalarna kring Eufrat och Tigris.
Sumererna som levde här skapade landet och skriften och genom handeln gav de kultur idéer till folk från Egypten och bidrog till uppkomsten av högkulturen där och även till Indus. De uppfann även hjulet och drejskivan. Det bodde även akkader och babylonier här.
Från ca 650 talet f.Kr ingick landet i de arabiska kalifernas välde.
År 331 f.Kr tågade Alexander den Store över Eufrat, och Mesopotamien kom under grekisk överhöghet. Efter stridigheterna som följde efter Alexanders död uppstod det selukidiskariket, då landet styrdes av perser , makedonier, syrier och parther om vartannat.
Ända tills Rom under Trajanus i ett omfattande krig med pratherna erövrade Mesopotamien och Babylonien.
Slutligen hamnar Mesopotamien i persiskt styre…men 1534 erövrade turkarna det gamla Mesopotamien som kom att bli turkiskt till första världskriget.
Mesopotamien flackade fram och tillbaka mellan olika styren, vilket syns även idag på de många konspirationerna mellan folkgrupperna.

Indus
Från Himalaya i norr till Indiska oceanen i söder sträckte sig en av de första civilisationerna.
Den äldsta indiska bosättningen under äldre stenåldern utgjordes bl.a av Soankulturerna i Punjab. Ca 3000 f.Kr präglade olika kulturer runt om landet, men omkring 2500- 1600 f.Kr utvecklas en mäktig stadskultur kring Indus floden och dess bifloder, som även hade ett eget skriftspråk. Denna kultur kallas Indus- eller Harappakulturen.
De mest omfattande stadsanläggningarna, Mohenjo- Daro, Harappa och Rangpur, var försedda med murar, kanaler, palats och tempel.
Man har hittat en mängd olika föremål, mycket metallarbeten och keramik.
Det är svaga förklaringar till Indus plötsliga försvinnande, men troligtvis ligger ekologisk anledningar bakom. För exempel: översvämnings katastrofer i Indusdalen, störningar i jordbruket där följderna kan ha varit hungersnöd eller olika epidemier.

Så här stod det i ett uppslagsverk jag läste:
"Men ett vet vi, att när de indoeuropeiska arierna på 1400- och 1300-talen f.Kr trängde in över den indiska halvön var Induskulturen sedan länge borta.
Emellan de åren fanns kalkoliska samhällen i bl.a Malwa och Deccan, bönder som nödvändigtvis inte måste ha varit ariskt talande."
Då vill jag gärna lägga in en liten tanke. (Om jag får, annars finns inte de raderna om det inte var tillåtet.)
Kan de vara säkra på det? Troligtvis inte, men ändå skriver de så, kanske för att dölja att endel arier redan då varit fientliga mot en annan "ras".
Nu kanske du tänker att jag vet mycket mindre än arkeologerna som gjort forskningarna kring detta och kan egentligen inte säga så här, och det är klart jag vet mindre, men hur kan man vara så säker på att de analyser man får av att gräva fram det man gräver fram är sanna, kanske har vi gjort en egen bild av mänsklighetens historia och sammanbundit då till nu så att vi tror på den. Jaja, det var bara det jag ville säga.Kina
På de lättodlade lössjordsområdena på båda sidor om Gula Flodens mellersta lopp vid Honan och Shansi finns sedan 5000- 2000 f. Kr en första bondekultur, Yang shaokulturen.
Sedan kom en mer avancerad Lungshan- kulturen som utvecklades ca 2500- 2000 f.Kr.
Man odlade hirs och ris, hirs fanns redan i bondesamhället, ca 2000 f.Kr utvecklade man siden tyger som blev en stor export vara.
Ca 1500 f.Kr kom skriften att utvecklas på ben och sköldpaddsskal, endast 1500 av de ca 5000 idogrammen har kunnat tydas.
Runt denna tid har riktiga städer trätt fram vid Huhangho (Gula Floden). Adelsklassen härskade och där fanns en kung och slavar köptes och såldes.
Senare härskade olika dynastier, (släkt av härskare) kanaler och vägar tog form, vikt, mått och ett enhetligt språk i hela riket. Detta omkring 221 f.Kr.
Sedan fortsatte utvecklingen och Kina har en obruten historia, och jag tror att den obrutna historian har gett dagens form, med synen på barn och det kvinnliga könet i och med att seder, bruk, äldre religösa seder aldrig brutits utan bara fort gått.

Egypten
Omkring 3000 f.Kr kom samarbetet kring Nilen att bli en organiserad stat.
Det uppdelade landet blev ett enat rike omkring 2900 f.Kr. (Hur landet delades har jag inte hittat fakta om.)
Dessförinnan var tiden indelat i dynastier, från femte dynastin visar att kungar härskat i Egypten och det var på för dynastisk tid.
Enligt traditionen enades Övre- och Nedre Egypten av farao Menes, men troligt är att farao Narmer (Menes närmsta föregångare) enade Egypten.

Den effektiva och organiserade staten krävde disciplin och en mäktig ledare. Ledaren blev faraoner och ansågs så mäktiga att de sågs som gudar.
All jord och alla människor tillhörde faraon och de var skyldiga honom att göra dagsarbetet i hans tjänst. Man hade även ett så organiserat system att olika människor drev in skatter.
Pyramiderna som byggdes under denna tid visar hur väl organiserat Egypten var, dessutom satte det många arbetare i sysselsättning.
Egyptierna hade en enklare almanacka, som inte är helt olik dagens, vissa justeringar, men ändå en almanacka. Den uppkom då de var tvungna att veta hur nivån på N...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Flodkulturerna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-12-12]   Flodkulturerna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=912 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×