Eritrea

15 röster
29835 visningar
uppladdat: 2008-02-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Så mycket orättvisa denna tragiska värld. Det känns som vi i Europa och västvärlden blir allt rikare medan resten av världen blir allt fattigare och dör av svält och sjukdomar . Varför kan man inte balansera världens resurser så att alla kan ha det bra. Visst skulle det vara om bra om man skulle göra såhär bara men så enkelt är inte lösningen som det låter utan saker och ting är mycket komplicerat och det är anledning varför vi jobbar med ulandsarbete. För att veta varför! Vad är det som beror på att ett land är fattig? Är det brist på pengar eller är det mycket mer och det ska jag få ta reda på nu när jag ska jobba om uländer. Jag valde jobba med Eritrea som är typisk uland som ligger i Afrika som har senaste 30 åren lidet av krig som de ville befria sig från Etiopien som har vilket har gett ett resultat till svält, fattigdom och totalförstörd ekonomi. Jag valde detta land för att jag tyckte det var intressant och jag har träffat en hel del släktingar som har varit där och några som bor där. Den har nog haft mest uppmärksamhet är senaste tiden den svensk-eritreanske journalisten Daawit Isaks som har varit fängslat i sju år utan rättegång och i dessa fall kan man se att landets demokrati inte fungerar som det ska.
Jag har valt att sträva efter i dessa grunder.
Landets:
Historia
Befolkning och språk
Geografi, klimat och miljö
Religion
Utbildning och massmedier
Ekonomi
Politik och demokrati
Kommunikation
Jag valde också att jämföra landet med ett I-land som Sverige och berätta hur Eritrea kan bli ett I-land.Historia
Forna Eritrea
Eritrea har väldig rikt med lång och intressant historia och dess berättelse går tillbaka 2700-talet f.Kr. uppstod en jordbrukskultur kring floden Gash. Där man har berättat att landet som då tiden hette Punt hade nära förbindelse med folket i Nildalen att så Egypten och Nubien. Man hittat Gamla skriftliga texter som berättar om ett område som sägs vara Eritrea att Faraonen Sahure brukade skicka folk till expeditioner till legendariska landet Punt för att hämta en speciell myrra och rökelse som landet har varit känd för. Man har hittat ruiner utanför Asmara och på andra ställen höglandsbergsslätten och dessa ruiner tror man tillhör ett kungadöme som heter D’mt. Man vet inte så mycket av de men där mot vet man att de hade förbindelse med folket Sydarabien. Men senare blir riket helt övertaget av ett rike som heter Axum. Sedan 300-talet till 600 talet ingick Eritrea kungadömet. Men under medeltiden blev låglandets befolkning allt fler muslimer. De invandrade Beja folket tog över de större delen av kusten och lågländerna i väst och det gjorde att de kristna Axum riket isolerades från havet och de blev tvungna att flytta deras huvudstad och utvidga sig längre in mot land i nuvarande Etiopien. Axum rikets blev svagare och kunde inte hålla sig trycket från Muslimerna och dess isolering från de kristna världen gjorde att de föll och splittrades i flera olika kungadömen. Dessa kungadömen låg ofta i krig om vem som ska ha makt och inflytande i de olika riken och sökte ena hela regionen under sin kontroll eller makt. Araberna kallade folket och området för Habesh och där kommer europiska namnet Abessinien. Även idag kallar fortfarande Eritreaner för Habesha lika så många Etiopier.
Olika fynd
Man har hittat 1 miljon gammal fynd som är människofynd. Det är länk mellan Homo Erectus och Homo sapiens. Man har hittat det äldsta fyndet också som är över 27 miljoner gamla djurfossiler. Fyndarna visar att det är elefanternas förfäder. Vid Röda havets kust runt Zulabukten har det hittats redskap tillverkades för 125 000 år sedan. De Arkeologiska fynd som man har hittat i västra Eritrea vid floden Gash visar att det var ett av de tidigaste jordbrukarsamhällena i Afrika och världen.Moderna Eritrea
Både Etiopien och Eritrea tillhörde till en och samma rike nämligen Axum riket som jag har nämnt förut. Detta gjorde att både Etiopien och Eritrea har tolkat historien i olika sätt. Etioperna säger Eritrea var en del Axum riket därför tillhör Eritrea Etiopien medan Eritrea säger att deras område utgjorde en enskild enhet och detta var grunden till Eritreas befrielse krig. Inget av vad de säger är sant även de båda har varit samma rike i flera hundra år lades grunden till moderna Eritrea var Italienarna. De köpte Assab-bukten 1869 och utvigde området. 20 år senare hade de fullt kontroll och gränser fastställdes 1889 i ett tal med den Etiopiska kejsaren. 1941 körde britterna ut italienarna och styrde elva år. 1945 efter andra världskrigets började Etiopien göra krav på att få tillbaka Eritrea.

5 år senare bestämde FN Eritrea ska ingå federation med Etiopien men de skulle få viss Självstyre. Men 1962 erövrade Etiopien Eritrea och detta ledde 32-årigt befrielse krig. Först leddes kriget av motståndargruppen Eritreas befrielsefront (ELF). Men oenigheter mellan muslimer och kristna gjorde att de bildades rivaliserade gäng från höglandet bröt sig ur år 1970. De tog namnet Eritreanska folket befrielsefront (EPFL). Tack vare gruppen splittring startades inbördeskrig. EPLF krigade mot Etiopiska trupper samtidigt de krigade mot deras rival grupp EFL som blev allt svagare. 1990 tog de gerillan EPLF över Massawa och 1991 marscherade in i Asmara. Samtidigt besegrade deras relaterande grupp i Etiopien regeringen i Addis Abeba. Detta var slutet på kriget och kriget hade kostat 70 000 gerilla soldater och 250 000 civila människors liv i Eritrea. 1993 gjorde folkomröstning som övervakades av FN ett val om Eritrea vill vara självständig. Nästan alla röstade Ja, nämligen 99,8%. EPLF bildade en övergångsregering som kan hållas innan en val hålls. Som president valdes EPLF- ledaren Isaias Afwerki och hans regering bestod endast EPLF medlemmar. Meningen var att övergångsregeringen skulle vara 4 år och under tiden skulle det bildas flerpartisystem med demokrati och allmänna val skulle förbereda sig fast så blev det inte. Gruppen EPLF som var militärfront omvandlade till politisk Rörelsen PFDJ (folkfronten för demokrati och rättvisa).
Landets låg illa nere tack vare kriget och 4 av 5 var beroende på matbistånd. En miljon har flyttat från deras hem och flera har flyttat till utomlands. Regeringen ledde en återbyggnad program med pengar från Eritreaner i utlandet och Utländska bilateralt bistånd. Men programmet stoppades av kriget mot Etiopien 1998-2000 som Eritrea förlorade. Allmänna valet som skulle göras 1998 flyttades till 2001.Befolkning och språk
Fyra av fem Eritreaner bor ute på landet. Där det finns mest tätbefolkning är det mellersta delen av höglandet medan syd och öst är tunt befolkat. När kriget mot Etiopien startades igen så var en miljon på flykt, hälften bosatte sig i Sudan. År 2001 när kriget var slut så försökte regeringen att Eritreanerna ska flytta hem men 2003 beräknades över 220 000 fortfarande bor kvar i Sudan. 60 000 invånare bodde i flyktingläger år 2002 pga. att deras mark förstördes av kriget och det finns risk för påträffa minor och därför kunde eller vågade inte återvända till deras hemtrakter. I Eritrea finns det nio olika etniska grupper. Tigreanerna är den största gruppen och består halva befolkningen. De är kristna och lever på jordbruk och de talar semitiska språket tigrinja. De finns de som talar tigre som utgör fjärde del av befolkningen och de som pratar detta språk består av mindre folkgrupper. Folkgrupper som afar, beja och saho talar de kushitiska språket. Folkguppen Afar är muslimer och är nomader (de som sköter kameler) och de bosätter sig södra och sydöstra Eritrea. Saho folket bor i låglandet i väst och är muslimska bönder.
Om man går in längs gränsen till Sudan så ser man stammar av Beja som lever också på boskap. Folkgrupper som kunama och baria som talar nilotiska språk är de flesta muslimer. I officiella sammanhang använder man engelska, arabiska och tigrinja. Vissa små grupper som bor i städer använder arabiska som modersmål men det är ovanlig. Det är vanlig vis är det att man använder som andraspråk.

Invånare: 4,6 miljoner (uppskattning 2006) . Invånare/km2: 33.(2002) Andel Invånare i städerna: 20 %.(2002) Nativitet/födelsetal: 3,8 %.(2001) Mortalitet/dödstal: 1,3 %.(2001) Beräknad medellivslängd: Män 50 år, kvinnor 52 år.(2001) Skolgång: obligatorisk, avgiftsfri mellan 7 till 13 år. Läs och skrivkunnighet: män 68 %, kvinnor 46 %. Folkgrupper: tigreaner 50 %, Tigretalande 25 %, övriga grupper 25 %. Religion: kristna 50 %, muslimer 50 %. Nationalitetsnamn: eritreanGeografi och klimat
Eritrea är fjärde del så stor som Sverige och sträcker sig 100 mil längs Röda havets kust i nordöstra Afrika. Hela Eritreas centrala del utgör av föreningar från de Etiopiska bördiga höglanden. Över 2000 meter höga berg bestått höglandet av. I öster av höglandet i Eritrea kan man se att halvöknen eller öknen breder ut sig och där ligger även Danakilsänkan 130 m under röda havet. Nära gränsen mot Sudan som ligger väster ut så hittar man bördigt låglandet som bevattnas av både floderna Gash och Baraka. Utanför hamnstaden som är även en av jordens varmaste städer ligger även de låglänta korallöarna Dahlak.
Eritrea har en tropisk miljö men tillståndet beror på med höjden över havet. Klimaten är hett och torrt längst kusten fast bergsområdena inne i landet är svalare och här regnar det mycket mer än andra ställen i landet. Resten är klimaten halvtorrt. Det har hänt att det blir längre torrperioder och så ibland dyker det upp stora gräshoppssvärmar. Ett av Eritreas problem är Avskogningen och all elektricitet produceras av fossila bränslen.

Yta: 121 144 Km2. Grannländer: Sudan, Etiopien och Djibouti. Tid: svensk plus 2 tim. Huvudstad: Asmara ca 500 000 invånare (2002). Övriga städer: Assab (70 000 inv.), Keren (70 000), Mendefera (65000), Massawa (35000)(2002). Medeltempratur/dygn: Asmara 26 °C (juni) 22 °C (dec) Medelnederbörd/månad: Asmara 4mm (juni) 37 mm (dec) Högsta berg: Soira (2989 m hög) Längsta flod: BarakaReligion
Islam och kristendomen är de största religionerna i Eritrea. Muslimerna i Eritrea består huvudsakligen av sunnimuslimer och har funnits i landet sedan religionens start. Fast kristendomen är den äldsta som har använts i detta land. De flesta tillhör koptiska kyrkan som har funnits i landet sedan Axum riket då det blev deras statsreligion. Men det finns de som även till katolska kyrkan som har funnits sedan 1500-talet då missionärer från Portugal öppnade ett samfund och under italiensk koloni stärktes ytter liggare. Protestanterna utgör en liten del av befolkningen. Hälften av Eritrea är muslimer och hälften är kristna. Det var stora motsatser mellan dessa två grupper under befrielsekriget men idag råder det stor respekt mellan dessa grupper. Enlig lagen i Eritrea är religionsfrihet som råder men endast 4 grupper är accepterat. Det är islam, koptiska kyrkan, katolska och protestantiska kyrkan. Grupper som Jehovas vittnen är förbjudna. Om man vill använda nya religioner så måste man skaffa tillstånd av staten och de som inte gör straffas hårt och vissa blir till och med tvungna att fly från landet. Eritreanska muslimer har nära band till muslimerna i Sudan och arabvärlden. Det finns en grupp som kallar sig Jihad Eritrea som vill införa islamistiskt styre i landet. Den verksam bland av Eritreanska flyktingar och stöds av Sudans regering.

Utbildning och massmedia
Utbildningen
Enlig Eritreas lag säger barn från 7 till 13 måste gå i skola. Två stadier är grundskolan uppdelat på, ett fem årigt lägre stadier och 6 årig högre stadium där 2 första åren är obligatorisk och resten är frivillig. Lokala språk används främst i de första årskurserna men när man kommer i högre grad och universitetet använder man engelska. Statens obligatoriska skola är gratis men det finns privata skolor som tar visst avgift. Nästan hälften av alla sjuåringar som skulle gå i skolan går inte och de som går slutar de flesta före årskurs sex. Detta gör att analfabetismen är stor. Anledningen barn inte går inte skolan eller följer inte klart skolgången är att barnen måste bidra i familjens försörjning. I huvudstaden Asmara finns det en Universitet med 1300 platser. Där är undervisningen helt gratis men de flesta väljer ta sitt yrkes eller högskoleutbildning i utomland.Massmedia
I Eritrea har inte media någon sort av yttrandefrihet. Det finns ingen privat tidning eller press utan allt ägs av staten. Det finns ett presslag som säger att Eritreas regering har rätt att bedöma att medierna visar rätt bild av Eritrea.. Det beräknades vara 15 journalister och en av dem är de Svensk-Eritrianske journalisten Dawit Isaak. Ingen har fått veta vad de är åtalade för eller haft någon rättegång. Regeringen ger ut tvådagarstidningen som heter Hadas Eritrea på engelska, tigrinja och arabiska. De ger ut även en veckotidning som heter Eritrea Profile. Ingen dagstidning finns inte. Radio och tv är väldig kontrollerat av staten. Motsägande grupper sänder radio från hemliga orter men man tror de sänder från inne i Sudan.

Ekonomi
Eritrea var väldig fattigt redan från deras självständighet och kriget mot Etiopien år 1998 kostade Eritrea väldig mycket. Den dränkte ner ekonomin totalt. Ekonomin gick bra och det gick upp hela tiden mellan 1993 till 1998. Kriget kostade staten en miljon dollar per dag. Försvarsbudgeten höjdes rejäl även efter kriget på grund av det spända läget vid gränsområdena mot Etiopien. Precis som de flesta afrikanska länder försörjer Eritrea med jordbruk. Mer än 80 % jobbar i jordbruket och boskapsskötsel. Efter Etiopiens anfall i norra Eritrea förstördes ca 55 000 hem och attacken gjorde också tillgången till Eritreas bördigaste ark stoppades, detta gjorde att matproduktionen minskade mer än hälften. Eritrea som nu är en av världens fattigaste länder och landet är väldig beroende av bistånd. Eritrea blev av med all bistånd under kriget och fick inte tillbaka för än slutet år 2000. Men pengarna minskades eftersom regeringen hade försämrad de mänskliga rättigheterna. Eritrea är väldig beroende på pengarna som utländska Eritrianer skickar hem. Många utländska eritreaner investerar pengar i länder och de flesta väljer byggande av bostäder. Det en lag som säger att alla Eritreaner som bor utomlands är skyldiga att betala 2 % av inkomst till staten. Eritrea inkomster från jordbruksexport är liten. De ha bra naturtillgångar som guld, silver, koppar, kalksten och marmor men det som används är väldig litet. Det sägs att det finns väldig mycket olja och naturgas utanför Rödahavskusten.
Eritrea kan inte producera tillräcklig med energi själv så de behöver importera olja från områden kring persiska viken. Produktionen var låg år 2003. Landets industri producerar glas, cement, skor, textilier och konserver även marmor förekommer. Staten ägde all industri tills mitten på 1990-talet. År 1994 började man privatiseringen men hittills har det gått trögt. Sjukvården i Eritrea är väldig dåligt och infektionssjukdomar är mycket vanlig. Många dödsorsaker är diarré, tbc och malaria även sjukdomar som hiv och aids ökar och håller bli ett problem. Hela 75 % procent av befolkningen saknar rent vatten.

BNP/invånare: 202 US dollar (2000) Olika näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 21 %, industri 22 %, tjänster och service 57 % (2002). Naturtillgångar: guld, silver, nickel, koppar, kalksten, marmor. Export: 22 miljoner US dollar. Import: 530 miljoner US dollar. Viktigaste exportvaror: hudar, skinn, textilier, lädervaror, salt. Viktigaste importvaror: olja, livsmedel, maskiner, fordon. Viktigaste exportländer: Sudan, Etiopien, Japan, Förenade arabemiraten och Italien. Viktigaste importländer: Italien, Förenade arabemiraten, Tyskland, Storbritannien och Sydkorea. Valuta: nakfa.

Politik och demokrati
Även lagen från 1997 säger att demokrati med flerpartisystem är grunden till Eritreas lag har införande gått väldig trög. År 2002 fick landet en vallag men efter som det finns inget lag som låter att fler parti bildas och den ända tillåtna och enda politisk parti heter PFDJ. Partiet leds av nuvarande president Isaias Afewerki hade väldig starkt stöd från folket ända till 2001. Detta beror på hans insatser i gerillakriget och frihet kämpe under självständighetskriget mot Etiopien. Presidenten har väldig stor makt och är landet överbefälhavare, talman i nationalförsamlingar och det är han som utser vem som ska sitta i högsta domstol som ledamot. Efter förlusten i kriget mot Etiopien och Eritrea så startade partiet PFDJ en propaganda om att det är bra att gamla gerillakrigar ska styra landet och det är bäst att bara ett parti. I maj 2001 skrev 15 ministrar och militära ledare ett kritiskt brev till presidenten om att han har dragit sig ut om en ny partilag och vallag. Som svar till det kritiska brevet blev de fängslade och presidenten stängde även all fri press och fängslade alla kritiska journalister. Av de som blev fängslade har ingen fått rättegång eller får veta vad de är åtalade för. För detta fick Eritrea stark kritik från resten om världen att detta är brott mot demokratin. Konflikten mellan Eritrea och Etiopien är på god väg att lösas . Båda länderna har skrivit på ett avtal att låta FN och den internationella domstolen dra gränsen, vilket FN har gjort. Fast allt detta så acceptera inte Etiopien och ändå får de allt mer bistånd medan Eritrea har i praktiken blivit av med all bistånd. Den svenska biståndsorganisationen SIDA ökat sitt bistånd till Etiopien och helt avbrutit allt bistånd till Eritrea. Det finns små motstånds grupper som arbetar utomlands. Dessa grupper får väldig stor påtryck från regeringen. landets styrs av lagar som regeringen stiftar eller skriver men även av islamska lagar även kallad sharia, traditionella seder och vanor. Det finns specialdomstolar som kan ändra civila domstolar dömningar. I specialdomstolar sitter militärer utan juridisk utbildning. Människorättsorganisationer bedömer att Eritreas demokrati är mycket dåligt.


Kommunikationer
Många vägar i Eritrea blev oanvändbara pågrund av kriget. Den enda väg som hittills fungerar bra och är helt asfalterad är vägen från hamnstaden Massawa till huvudstaden Asmara. Det finns även en järnvägslinje från och till dessa två städer. Landets två viktiga hamnstäder är Massawa och Assab. Assabs hamn förstördes i kriget mot Etiopien men nu håller den återbyggas. Det finns internationell flygplats i huvudstaden men både hamnstäderna Assab och Massawe har flygplatser. Eritrean Airlines är det nationella flygbolagen. Det finns också ett privatägt flygbolag som heter Eri-Air.

Jämförelse med ett i land som Sverige.
Sverige
Demokratiindex: 9,88 av 10. Självständighet: Erkänd Gammal statstradition. Yta: totalt 449 964 km² (54:e), vatten 8,67 % . Folkmängd totalt: 9 142 817 (30 juni 2007)[1] (84:e). Befolkningstäthet: 22,2 inv/km² (152:a). BNP (PPP) totalt 2006: $285 100 miljoner (35:e). Per capita: $31 600. Valuta: svensk krona (SEK). 1 dollar = ca 6 kr. Nativitet/födelsetal: 1 %. Mortalitet/dödstal: 1 %.
Eritrea
Självständighet: Deklarerad: 29 maj 1991, Erkänd från Etiopien: 24 maj 1993. Yta totalt: 121 320 km² (105:e). Vatten: försumbart.
Folkmängd totalt: 4 786 994 (113:e). Befolkningstäthet 33 inv/km² (135:e). BNP (PPP) totalt 2003: $734 milj (159:e). Per capita: 202 US dollar. Valuta Nakfa (ERN) 1 dollar = 15 nakfa. Nativitet/födelsetal: 3,8 %.(2001) Mortalitet/dödstal: 1,3 %.(2001)


Som man ser är det väldig stort skillnad mellan båda länder. Sverige är betydligt mycket större land, hela fyra gånger så stort som Eritrea. Men om man kollar befolkningstätheten så bor det fler människor per kvadrat meter i Eritrea än i Sverige så folk är mer tätare där.
Och nu går vi till storbit, nämligen ekonomin. Om man kollar hur mycket Sverige tjänar på ett år och hur mycket Eritrea gör så ser man överdrivet stor skillnad. Det är så här Sverige tjänar ungefär 388 gånger mer än vad Eritrea tjänar. Om man kollar också per capita att så per person så tjänar vanlig svensk 31 600 dollar medan stackars fattig Eritrean 202 dollar (FN gräns för att land ska känna tecknas som u-land är att per person ska tjäna under 700 dollar). Om man jämför hur mycket 1 dollar kostar ser man att i Sverige kostar det betydligt mindre än Eritrea och detta är ett av flera tecken som visar att Eritrea har väldig svag ekonomi.
Om man kollar hur många som föds och hur många som dör i Eritrea och Sverige per år så kan man se Eritrea större tillväxt en Sverige, hela fyra gånger så mer än Sverige och det kan bli ett växande problem om inte Eritrea får god ekonomi. Dödstalen så har Eritrea något högre.
Rätts så skrämmande resultat men nu ska jag berätta hur Eritrea kan bli ett i-land precis som Sverige.

Hur kan Eritrea bli ett I-land?
Hur Eritrea ska bli ett I-land måste Eritrea förändra i dessa kategorier eller parter. Det är ekonomi, utbildning, kommunikationer, politik och demokrati.
Eritrea måste ha en bra stabil politik och de måste förbättra relationer med grannländer och resten omvärlden. De måste förbättra de mänskliga rättigheter detta gör att de får internationellt stöd och bistånd. Det gör även att de skapar förtroende så att andra länder och företag vågar investera landet. Regeringen måste skapa större förtroende från folket. Demokrati måste förbättras och folk måste kunna säga vad de tycker elle...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Eritrea

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-06-13

    Tigrinja är den största folkgruppen, inte tigreaner. Av allt att döma så är du inte Eritrean.

  • Inactive member 2014-10-15

    wooooooooooooooooow

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-12]   Eritrea
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9136 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×