Albert Einstein - tidsline och biografi

12 röster
23560 visningar
uppladdat: 2001-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
ALBERTS LIV I KORTHET

1879 – Han föddes i den sydtyska staden Ulm.
1894 – Han flyttade ifrån Tyskland till Schweiz.
1903 – Han gifte sig med Mileva Maric, som han får två barn med.
1905 – under detta år hinner Einstein, endast 26 år, med mycket. Han lägger fram den speciella relativitetsteorin som visar att ljus existerar både som vågor och som små partiklar vilka kallas fotoner. Han kommer vidare med en ny metod för att avgöra en atoms storlek. Dessutom bevisade han att atomer verkligen existerar. Einstein kom fram till följande samband mellan energi och massa: E=MC2, detta samband bekräftades 1930 då vetenskapsmån lyckades ta isär atomkärnan ur atomer
1909 – Einstein inser att gravitation och acceleration är jämförbara.
1909 – Han blev professor vid Zürichs Universitet.
1910 – Alberts andra son föds.
1912 – Albert blev professor vid Swiss Federal Institute of Technology.
1914 – Han flyttade tillbaka till Tyskland där han får en forskarutmärkelse.
1915 – Einstein blir färdig med den generella relativitetsteorin. För första gången fanns en teori som gjorde det möjligt att ställa upp matematiska ekvationer som beskrev universums uppbyggnad. Den generella relativitetsteorin förutspådde en märklig effekt, nämligen att när en ljusstråle passerar nära en massiv kropp så kommer ljusstrålen att böjas av. Detta bekräftades 1919 när en solförmörkelse avslöjar stjärnor i sådana positioner som bäst förklaras av den generella relativitetsteorin, nämligen att ljuset böjs av pga. gravitationen hos solen.
1917 – Han skilde sig från Mileva och gifter sig två år senare med kusinen Elsa.
1922 – Han tog han emot 1921 års Nobelpris.
1933 – Han bosatte sig i USA efter Hitlers maktövertagande i Tyskland. Blir medborgare 1940.
1939 – Han skrev brevet till president Roosevelt där han propagerar för atombombens skapande.
1952 – Han blev erbjuden posten som Israels andre president.
1955 – Han avled, 76 år gammal.

Einstein med Israels första president, David Ben-Gurion.
FAMILJ, VÄNNER OCH SKOLAN

Albert Einstein föddes 1879 i Ulm Tyskland.
Han var jude och son till Hermann Einstein (1847-1902), som jobbade som elektronik ingenjör. Hermann var röstberättigad medborgare. Vilket var ovanligt för en jude att vara.
Hans mor hette Pauline Koch (1858-1920). Hon var dotter till hovleverantör Julius Koch Bernheimer.


Pauline Herman Albert med syster

1880 går Hermanns affär i konkurs och familjen flyttar till München.
1881 i utkanterna av München öppnar Hermann en liten fabrik med hjälp av sin bror Jacob. Dom tillverkar dynamor, elektriska instrument och elektrisk bågbelysning.
1881 födds Alberts syster Maja (1881-1951).
Som barn var Albert var som barn ett drömmande och ”trögt” barn och vid nio års ålder talade han fortfarande dåligt.
Han började i en katolsk skola och var den enda juden i klassen. Albert tyckte inte om skolan. Han hade bara en enda vän, och det var hans syster Maja.

På kvällarna brukade hans far visa honom olika elektriska saker. En kväll visade han en kompass för Albert.
Albert ställde frågan varför den alltid pekar åt samma håll. Hermann förklarade att det berodde på magnetism.
Men Albert hade fler frågor. Men vissa frågor berättade han inte för Hermann och en av dessa frågor var hur nålen kunde sväva fritt.
Albert hade en fin relation med sin farbror, Jacob. Jacob lärde Albert algebra och hans mamma gav honom intresset musik och litteratur.
I södra tyskland var det en sed att bjuda en fattig jude på mat på torsdagar.
Max Talmey kom till familjen Einstein när Albert var tolv. Talmey var jude och studerade medicin i München och hade med sig populär vetenskapliga böcker till familjen Einstein.
Med Talmeys hjälp lärde sig Albert Spiekers ”ytgeometri” sen fortsatte han på egen hand med differential och integral räkning.
Alberts mamma, Pauline tyckte han läste för mycket. Men Hermann tyckte det var bättre att han läste än att han inte gjorde någonting alls.
Genom att läsa populärvetenskapliga böcker upptäckte han att många av bibelns berättelser var falska.
I realskolan upplevde han lärarna som sergeanter och i gymnasiet lärarna som löjtnanter.
1894 går Hermanns och Jacobs affärsrörelse omkull igen. Alla i familjen utom Albert flyttar till Milano i Italien. Efter två månader på egen hand får Albert ett läkar intyg på att han har drabbats av ett nervsammanbrott. Han blir reglerad från skolan och säger upp sig sitt tyska medborgarskap och åker till sina kusiner i Genua i Italien. Även utan examen lever han ett bra liv i Genua för ett år.
Sen går hans fars firma omkull för tredje gången och dom flyttade till Pavia utanför Milano och går i konkurs igen.
Hermann vill att Albert ska bli ingenjör och sätta fart på affärerna. Men Albert har andra planer. Han ska bli teoretisk fysiker.
Men utan examen kommer han inte in på universitet. Men på Eidgenossische Technische Hochschule, ETH i Zürich hade tagit emot honom om han hade klarat intagningsproven. Det var den främsta tekniska högskolan utanför Tyskland. Men han körde i franska, engelska, zoologi och botanik men han hade fantastiska kunskaper i matematik. Så ETH ordnade så att han kom in på kantonens skola i Aarau utanför Zürich.
Albert trivs i Aarau. Han bor hos skolans rektor, professor Winteler. Professor Winteler har en son, Paul Winteler och en dotter i Alberts ålder. Alberts syster Maja gifter sig senare med Paul.
I Aarau studerar Albert fysik för August Tushmid en topprankad fysiker. August berättade för Albert att fysikens centrala problem idag är att sammansmälta Isak Newtons mekaniska världs syn med elektromagnetismens nya principer.
Den 28 januari 1896 godkänns hans uppsägelse av sitt tyska medborgarskap och vid slutet av läsåret 1896 avlägger han sin examen i Aarau.
Han är nu stadslös och han övertygar sin far att han ska bli lärare inte ingenjör. I oktober 1896 är han redo för ”stora grejor” och det är att komma in på ETH.
Han kommer in på ETH men blev snart ovän med lärarna.
För att kunna klara sig i Zürich fick han varje månad 100 francs av sina släktingar. 20 av dessa sparade han för att kunna betala sitt schweiziska medborgarskap.
Lärarna tyckte att Albert var intelligent men han lät aldrig någon lära honom något. Albert gick aldrig på några föreläsningar. Istället fick han anteckningar av sina vänner.
En av Alberts vänner var Marcel grossman som senare hjälpte honom att få jobb vid schweiziska patentverket. Marcel presenterade även honom för Mileva Maric en serbisk matematiker. Albert och Mileva gifte sig 1903.


Albert och Milevas bröllops foto.

1904 får Albert och Mileva ett barn. Barnet dog tyvärr.


Hans och Albert

Men 1910 får dom ännu en son. Han får namnet Hans.
1917 skiljer sig Albert och Mileva.

Albert gifter sig en tid efter åt med sin kusin Elsa.
Albert och Elsa lever tillsammans tills Elsa dör 1936. Medan han är gift med Elsa vinner han nobel priset. Men pengarna han får skickar han direkt till Mileva.


Albert och Elsa

En annan av Alberts vänner var Friedrich Adler. Friedrich berättade för honom om den revolutionära socialismen. Friedrich var son till Viktor Adler.
Viktor var ledare för dom österrikiska socialdemokraterna. Friedrich hade skickats iväg för att studera fysik och glömma politiken.
Men 1918 mördade Friedrich österrikes premiärminister. I rättegången vittnade Albert till hans fördel.


ETERN

Albert blev intresserad av Faradays, Maxwell och Hertz elektrodynamik. Dom trodde att eter var ljusalstrande. Deras teori om etern hade sysselsatt fysiker i 40 år innan Albert kom in i bilden. Albert visade att allt var fel. Man trodde att etern fyllde upp hela rymden.
Men etern hade två motsägelsefulla egenskaper:
1. Den var helt genomtränglig av materiella saker.
2. Den var helt stel så att den kunde bära upp ljus.
Nu var frågan. Fanns etern?
1883 gjorde två amerikaner A. A. Michelson och E. W. Morley ett experiment om hur jorden rörde sig genom etern.
De fann ingen förklaringen.
Albert försökte också finna etern men det var nära att han skadades allvarligt när han försökte driva apparaterna över deras gränser.
Albert ville förstå vad som händer när ljuset fortplantas. Han strävade efter en enkel bild om hur ljuset fungerar. Han trodde att man inte behövde etern.
Albert antog att om han höll i en spegel och färdades i ljusets hastighet så skulle ljuset från hans huvud inte nå fram till spegeln. Albert läste lite av Ernst Mach, hans teorier hjälpte Albert att ta avstånd från etern. Albert tänkte så här:
Det spelar ingen roll hur det kommer sig att ljuset tar sig från ett ställe till ett annat. Bilden borde ändå inte försvinna. Men då skulle en person som står stilla se ljuset lämna Alberts ansikte med ljusets hastighet, oberoende av hur snabbt han färdas.
Men den iden gick i stöpet. Ljusvågornas hastighet berodde på mediet inte på källan som Albert trodde. Och enligt denna teori skulle ljudet från t.ex. ett tåg ta lika lång tid att registreras av örat oavsett hur snabbt tåget körde.
Om nu personen på marken ser ljuset lämna Alberts ansikte i normal hastighet (300 000 km/s) oavsett hur snabbt Albert färdas. Då skulle han hinna upp ljuset och bilden skulle försvinna.

Men om hans spegelbild inte försvann så skulle det betyda att ljuset som färdades från hans ansikte till spegeln färdades med ljusets hastighet. Men då skulle personen som står på marken se ljuset försvinna i 600 000 km/s.
Alberts tanke bakom allt detta var att försöka ta reda på om det fanns någon möjlighet att ljusets hastighet var densamma för den som färdades och för den som står still.

Albert kom fram till att alla upplever ljusets hastighet oavsett hur snabbt de rör sig. Det innebär att inget kan röra sig snabbare än ljusets hastighet.


E=MC2

1905 bevisade Albert att Energi= Massa* ljusets hastighet (C) i kvadrat. Vilket betyder att en kropps massa är ett mått på dess energiinnehåll.
Albert skrev en uppsats på tre sidor för att kunna bevisa hur E=MC2 fungerar. Alberts argument i uppsatsen var att det beror på en kropps tröghetskraft och på dess energiinnehåll. Men detta är inget bevis, därför att man kan inte bevisa en definition bara visa att den är rimlig.
Utan att driva sig själv till vansinne med formler kan man beskriva E=MC2 på ett annat sätt:
1. Den gamla definitionen av arbete (Newtons W=Fd) tillsammans med
2. det nya faktumet att inget kan färdas snabbare än med ljusets hastighet, (F=ma/(1-v2/c2)3/4) innebär att
3. arbetet gör att kroppen blir tyngre.
4. Sålunda gör arbetet att en kropp får en större tröghetskraft och underförstått innebär detta att tröghetskraften innehåller energi. För att göra detta mer konkret säger vi att
5. förhållandet mellan energi och tröghetskraft är E=MC2.
6. Men man ska komma ihåg att ingen vet vad tröghetskraft är eller varför föremål har den överhuvudtaget.
Men har E=MC2 någonting med atombomben att göra?
Albert sade bara att energi har tröghetskraft och tröghetskraften har energi, men han sa inget om hur man kan utvinna den.
Många tror att E=MC2 är formeln till atombomben, men redan 1905 lade Albert fram sin teori men inte förrän 1939 inleddes atombomb projektet.
Iden till atombomben kom till 1935 när Leo Szilard lade fram en ide om att en kärnreaktion skulle frigöra atomenergi.
Leo Szilard, Joliot Curie och Enrico Fermi utvecklade kärnfysiken.
Den andre augusti 1939 skriver Szilard och Einstein ett brev till USA: s dåvarande president, Roosevelt.
Sammanfattningsvis så säger detta brev:
Vi har tillgång till kärnenergi. Vetenskaps män i nazityskland arbetar också med den. Rent ut sagt, det är ett avgörande strategiskt vapen. Presidenten måste besluta hur den skall användas.
När amerikanarna sedan släppt atombomben sa Einstein:
”Hade jag vetat att de skulle göra detta, då hade jag blivit skomakare.”


RELATIVITETSTEORIN

Relativitetsteorin är den fysikaliska teorin om gravitationen, eller tyngdkraften, som upptäcktes av Albert Einstein i början av 1900-talet. Einsteins teori brukar tillsammans med kvantmekaniken kallas för de två stora förändringarna inom fysiken under de senaste 100 åren.

SPECIELL RELATIVITETSTEORI

Speciell relativitetsteori handlar om vad som händer när man färdas i mycket höga hastigheter. Den grundläggande principen är att ljusets hastighet är densamma för alla. Denna princip beter sig lite märklig om man jämför med hur det fungerar i vardagslivet.
För att förklara det gör man ett tankeexperiment.
Tänk dig att du står stilla vid en cykelväg samtidigt som en kompis cyklar förbi i 10 m/s (fig 1). Det är en blåsig dag, och du ropar till din kompis att det verkar blåsa ungefär 10 m/s. Din kompis svarar att för han/henne känns det som minst 20 m/s.
Det beror på att vid låga hastigheter så adderas din kompis hastighet till vindens hastighet. För din kompis verkar det också som om du rör dig med vinden i 10 m/s.


Fig 1. Vindens hastighet som fotgängaren precis som cyklisten ser det.
Enligt Einsteins speciella relativitetsteori stämmer detta inte riktigt.
Det märks inte vid låga hastigheter, men det blir mycket tydligare om man byter ut vinden mot en ljusstråle (fig 2). Och om båda mäter ljusstrålens hastighet, så kommer...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Albert Einstein - tidsline och biografi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-25

    Tycker att där borde vara ngt

  • Inactive member 2008-02-25

    klockan är halv 2.. jag har in

  • Inactive member 2009-11-24

    Mycket bra redovisning! U helped me a lot. Thank you!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-12-12]   Albert Einstein - tidsline och biografi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=916 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×