Islam (baserat på frågor vi fick från läraren)

3 röster
12710 visningar
uppladdat: 2008-02-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Islam;

1. Redogör för Islams 5 så kallade pelare.

De fem pelarna är ;

• Trosbekännelsen
Det finns bara en gud och Muhammed är hans profet
• Bön
Muslimer ska be fem gånger om dagen för att visa gud sin underkastelse.
• Fattigskatt
En god muslim med inkomst betalar 2% av sin lön till de fattiga, sk.fattigskatt.
• Ramadan
Ramadan är en fastemånad. Muslimerna får inte äta innan solen går ner. Så här gör man därför att man ska känna hur det är för att vara fattig, och för att man ska uppskatta det man får. Eftersom ramadan finns så gör det att folket betalar fattigskatt också, eftersom de får känna på hur det är.
• Vallfärd
En god muslim ska någon gång under sin livstid göra en vallfärd till någon av de heliga städerna, främst Mecka.

2. Vad tror en muslim händer efter döden?

De tror som i kristendomen att när man dör så återvänder man till gud om man har varit en god muslim och levt efter koranen. Men däremot så återförenas man inte med gud direkt som i kristendomen, man återförenas först efter domedagen. Då hamnar vissa som trotsat koranen i helvetet, och de andra i paradiset

3. Redogör för Islams historia

Det börjar med att profeten Adam skapas och ca 2000 år efter det visade Abraham att det var fel och meningslöst att dyrka avgudar. Han och hans son byggde ett tempel i Mecka, templet kallas Kaba. 1200 f. kr. tar profeten Moses emot Toran och 570 e. Kr. föds Muhammed i Mecka. När han är ca 40 år så får han sin första uppenbarelse av Koranen, och tolv år efter så dör han i Medina, där han innan hade varit statschef och general. Efter hans död så var det splittrade åsikter om vem som skulle ta över och sprida religionen vidare, vissa tyckte att hans kusin, Ali, skulle efterträda Muhammed eftersom Ali hade Muhammeds blod i sina ådror, och att det skulle ha någon sorts betydelse. De kallas shia-muslimer. De andra (sunni) tyckte inte att det skulle vara någon efterträdare. Muhammed hade gjort sitt jobb, och nu skulle man följa ledstjärnorna och koranen.
Den största skillnaden mellan de två grenarna är alltså synen på Muhammeds efterträdare. Sunni anser att efterträdaren, som man kallar Kalif, ska väljas efter duglighet medan Shia menar att Muhammeds efterträdare måste vara av hans släkt.
Sunnimuslimerna följer även en bok som kallas Hadithen, som innehåller utdrag om levnadssätt från Muhammed och hans närmaste.
De fyra som efterträdde Muhammed blev alltså Kalifer. Kalifernas tidsperiod varade i ca 30 år. Efter det varade Imamernas tidsperiod en något längre tid, i nästan 250 år.
På 750-850talet utvecklades det muslimska rättsystemet

4. Nämn 5 länder där huvuddelen av befolkningen är muslimer

Iran, Indien, Pakistan, Irak, Algeriet

5. Olika frågor om islams heliga bok:

a) Vad heter deras heliga bok?
b) Hur gick det, enligt muslimerna, till när den skrevs?
c) Vad är ett Sura? (suror i pluralis)
d) Förutom den heliga boken finns det något som kallas ”Hadit”- vad är det?
e) Med hjälp av den heliga boken har det vuxit fram lagar som muslimer ska följa, vad heter den muslimska lagen?

a) Islams heliga bok heter Koranen
b) Den skrevs av Muhammed i en ökengrotta, han hörde ängeln Gabriel och skrev ner allt som Gabriel sa.
c) Ett Sura är ungefär som ett kapitel.
d) Haditer är redogörelser för de andra ordyttranden och handlingar av profeten Muhammed som samlades in under det första århundradet efter hans död.
e) Den muslimska lagen heter Sharia.
6. Inom varje religion finns det olika regler. Inom Islam finns det olika matregler. Vad är det för regler som gäller och kan du säga något om varför?

Inom islam får man bl.a inte äta griskött, det anses smutsigt. Inom judendomen äter man inte heller griskött Men muslimerna får äta får, kyckling, get och ko till skillnad från Hinduism där man blir uppmanad att bara äta vegetariskt.. Det är förbud mot alkohol och andra droger.

7. Kan du säga något om hur en god muslim ska vara (hur ska man uppträda, bete sig?)

En god muslim ska be fem gånger om dagen, vara trogen mot gud, respektera sina fäder, följa lagarna och skänka allmosor (2%)

I nästan alla religionerna för att vara god är reglerna ganska lika. Man ska följa lagen och vara gud trogen.

Många tror att det är en regel att bära slöja, men det är helt upp till en själv. Fast man uppmuntras till att bära slöja. Samma med fattigskatten, det är något som alla försöker betala. Fattigskatt finns bara inom islam.

Till skillnad från t.ex kristendomen så följer muslimerna sin heliga bok till punkt och pricka. Det gör ju inte de kristna, i vårt samhälle har vi lagar som alla måste följa, bäde muslimer,judar,kristna och icke-troende, medans koranen är deras lag.

Under ramadan komer man närmare Allah, och under nattvarden kommer man närmare Jesus. Alltså man deltar i Ramadan för att förstå de fattiga och vara trogen Allah, och man deltar i nattvarden för att vara trogen gud. Så om man är en god muslim så deltar man i ramadan, såsom en god kristen deltar i nattvarden.

8. Berätta om tre olika riter som är viktiga i en muslims liv

En av de viktigaste riterna är ramadan. Den infaller en gång om året, och varar i en månad. De får då inte äta förrän solen har gått ner. Ramadan är till för att man ska känna hur det är att vara fattig och visa sin tacksamhet mot gud för det man får.

De flesta riterna inom alla religioner går ut på att visa sin tacksamhet mot gud.

En till rit är vallfärden till Mecka, Mina, Muzdalita och Arafat från den 8-13e i den islamiska vallfärdsmånaden. Pilgrimsfärden kallas Hadj, och alla muslimer måste göra det någon gång i livet. Vallfärden gör man för att komma närmare gud. Man besöker heliga platser där Muhammed har predikat.
Jag vet inte om kristna också vallfärdar, men jag tror det. Till t.ex. Jerusalem och Bethlehem, protestanterna gör inte det men katoliker kan göra det. Fast inte så som man gör inom islam.

Den tredje riten jag har valt är Shahada, det är motsvarigheten till konfirmation inom kristendomen. Man brukar göra det när man är mellan 14 och 16 år. Ceremonin måste bevittnas av ett antal vuxna muslimer och går ut på att den som skall invigas säger trosbekännelsen upprepade gånger på arabiska. Ceremonin kan ske hemma eller i en moské. Om du vill övergå till islam är det shahada du ska göra, alltså säga trosbekännelsen upprepade gånger för att bekräfta ditt val.

9. Den största muslimska högtiden är Ramadan. Förklara vad det är och varför man firar den högtiden?

Ramadan är en högtid som pågår hela den 9e månaden av islamiska kalendern. Alla vuxna ska delta om de inte är gravida/sjuka. Barn och gamla behöver inte delta. Mellan soluppgång och solnedgång får de inte äta, dricka (alkohol), röka eller ha sex. De uppmanas också att läsa koranen. De tre sista dagarna av ramadan firas det med måltider och presenter. Det är också då allmosorna delas ut till de fattiga.

Man firar ramadan dels för att muslimerna ska vara tacksamma mot Allah för maten de får, och under de 10 sista nätterna av ramadan ska Muhammed ha fått sin första uppenbarelse så då tillbringar många muslimer en stor del av sin tid i moskén.

Som jag skrev så firas de tre sista dagarna med presenter och mat, och det kan jämföras med de kristnas jul.

Även kristna fastar 40 dagar om året, för att ha tid att tänka på gud och fundera över deras liv. Fast det är mer vanligt inom den katolska kyrkan än den protestantiska.

10. Berätta lite om Muhammed.

Muhammed föddes i Mecka år 570 e. Kr. då fanns det bilder på olika gudar överallt som folket bad till, så kallade avgudar. Muhammed brukade gå till en ökengrotta för att tänka i lugn och ro. En natt när han var där hörde han ängeln Gabriel tala till honom. Först blev han rädd men sedan förstod han att han skulle skriva ner allt ängeln sade. Efter den händelsen började Muhammed att predika istället. Det gjorde han i 23 år, och under hela tiden fortsatte han att få uppenbarelser från Allah, och det resulterade i Koranen. Islams heliga bok och vägledare. Muhammed pred...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Islam (baserat på frågor vi fick från läraren)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-12]   Islam (baserat på frågor vi fick från läraren)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9241 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×