Samer

1 röster
9926 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Samerna

När uppstod folkslaget samerna? Den frågan är det inte många som kan svara på. Det sägs att de första människorna som senare skulle kallas samer, trädde in i det norra Scandinavium ett tusental år efter istiden. Landet var rikt på bytesdjur, fisk, ätbara örter och bär.
Det bildades små fångstsamhällen med runt 30 personer i varje som flyttade runt mellan olika platser för att jaga eller fiska. Vilket ställe de flyttade till berodde på årstiden.
Runt 1000 år f.kr fick de olika fångstsamhällen mer kontakt med varandra och större samhällen bildades. Detta var början på samernas utveckling och kultur.

Samer och renar förknippas lätt med varandra. När samerna först skaffade sig tamrenar 200 e.kr., var det som lockdjur vid vildrensjakten, som dragdjur och för mjölkning.
Det var först i början av 1600-talet som rennäringen blev huvudnäring för samerna. De kunde inte längre livnära sig på jakt och fiske p.g.a. att det blev brist på villebråd. Skatten som samerna skulle betala till staten betalades inte med pengar utan med den föda som samerna skaffade genom jakt. Därför räckte inte maten till och man skaffade sig tamrenshjordar.

Samerna hade en så kallad närdemokrati som kallades för Siiddan. När jägarsamhällenas befolkningar ökade och slogs ihop behövdes ett mer organiserat samhälle. Siiddan var då det demokratiska sättet att lösa problem. Det kunde gälla allt från fördelning av jaktmarker och fiskevatten till enklare "domstol" för att lösa interna tvistemål och motsättningar.
När Sverige på 1500-talet fick ett större intresse för samerna, drogs samerna mer och mer in i den svenska byråkratin och Siiddans ställning försvagades. 1603 bestämde Sveriges kung Karl den IX att samerna skulle infinna sig på bestämda marknadsplatser varje vinter. Där skulle de betala skatt till den svenska kronan samt tvingades att delta i kyrkans gudstjänster. Han förbjöd också handel med samerna så att de var tvungna att komma till marknadsplatserna.
Han bestämde också att Siiddan inte skulle få tjänstgöra som domstol utan samerna skulle istället ingå i det svenska domstolsväsendet.

Under 1600-talet uppmuntrades nybyggare att bosätta sig i norrland. De som bosatte sig där lovades 15 års skattefrihet. Fler och fler nybyggare flyttade till norrland och la beslag på områden som var samernas. Protester från samerna avslogs. Enligt den svenska staten hade inte samerna rätt att äga land så länge de var ett jakt och fångst folk. Men ändå tvingades samerna att betala skatt för marken.
Missionärer skickades med nybyggarna och kyrkor börjades att byggas runt om i norrland.
Samerna tvingades på nytt till gudstjänster och efter en tid var kristendomen den dominerande religionen inom samesläktet.


Idag finns samerna i Norge, Sverige, Finland och i Ryssland. I Sverige finns samerna utspridda i städer och byar med en befolkning på 15 000 – 17 000 personer.
De har orkat bibehålla och utveckla sin kultur trots årtusenden av förtryck och maktfullkomlighet från omgivande folk och samhällen.

I den tid vi lever i nu ökar förståelsen för urfolken och stater världen över börjar inse fördelarna som andra kulturer kan ge dem.

Under FN:s urbefo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Samer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Samer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=93 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×