De Tre Ideolodierna; Socialism, Liberalism och Konservatism

32 röster
86533 visningar
uppladdat: 2008-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta arbetsområde har jag tyckt om! Det har varit väldigt intressant att jobba om industriella revolutionen, att få veta dess bakgrund och vad som verkligen hände. Under arbetsområdet har vi jobbat med olika arbetsmetoder. Bland annat har vi lyssnat på lärarens föreläsningar och skrivit anteckningar. Vi har också läst i böcker, där vi har fått reda på mycket fakta.
När vi hade jobbat med arbetsområdet i cirka två veckor var det dags för en fördjupning. När vi fördjupade oss bestämde man sig för ett område och sedan letade man fakta, antingen i böcker eller på Internet, och skrev stödord som man sedan skulle skriva utifrån.
Jag letade i böcker och på Internet, jag tyckte att man fick fram väldigt bra och relevant fakta. Jag skrev dock inte stödord, jag skrev en sammanfattning som jag sedan skrev på datorn. Jag och min vän gick till biblioteket för att leta efter ytterligare fakta, men fann tyvärr inte så mycket.
Läraren har också hjälpt mig mycket under detta arbetsområde. Hon har läst min text och kommit med synpunkter.
Jag missade en lektion i början av arbetsområdet, så jag har tagit hem och jobbat den tid som jag missade.

Konservatismen

Konservatismen har sina grunder i början på 1700-talet, under Franska Revolutionen, då engelsmannen Edmund Burke skrev en bok där han kritiserade samhället mycket starkt. ”Reflections on the Revolution in France” handlade om människorna som hade ”satt sig över guds naturliga lagar”. Burke skrev boken för att han tyckte att människorna inte ska utvecklas väldigt mycket, väldigt snabbt utan istället steg för steg under en längre period, som det alltid har varit. Prästerna, adeln och militären, som redan då hade det mycket bra och tjänade mycket pengar fann denna ideologi väldigt intressant. Det var förmodligen därför att det skulle ge dem mer makt än de redan hade.
För att de skulle få som de ville var man tvungen att ta till våld och censur. Texter där man kritiserade staten skulle censureras och om man försökte starta en revolution, skulle den bli nedslagen direkt.
Konservatismen ville att de lägre i ”ståndspyramiden” det vill säga, borgare och bönder inte skulle ha speciellt mycket att säga till om. Om borgare och bönder inte hade något att säga till om, blev det automatiskt så som prästerna och adeln ville.
Ordet konservatism kommer från det latinska ordet conservare. Conservare betyder förvara.
Konservatismen har alltså valt att kalla sig konservatismen för att de vill bevara de gamla traditionerna. Man tycker helt enkelt att om något har gått bra förut kommer det säkert att gå lika bra igen. Om man dock ändrar något, kanske det inte blir lika bra som det blev förra gången.
Det betyder inte att man inte får bygga upp ett nytt samhälle, men det ska vara uppbyggt efter de gamla grunderna.
Total jämlikhet är något som är ytterst ovanligt i det konservativa samhället. I och med att varje person är unik, går det aldrig att få ett land helt jämställt.
De konservativa människorna brydde sig mycket om samhället, man fick absolut inte blunda för problem som till exempel fattigdom. Om man blundade för fattigdomen skulle samhället förmodligen till slut rasa. Fler och fler skulle bli fattiga och ett samhälle kan inte klara sig med för många fattiga människor.
Till skillnad från liberalismen, som ville att samhället skulle styras utifrån folket, ville konservatismen att makten skulle ligga hos kungen eller någon av de andra regenterna. De ville heller inte ge allmän rösträtt åt folket. Allting blir mycket enklare och det blir inga missförstånd eller liknande.
Du kanske vet hur svårt det är att driva något när alla gör tvärtemot? Precis så blev det för konservatismen. När de flesta av Europas länder införde allmän rösträtt, var konservatismen till slut tvungna att ge upp sin idé om att inte ha allmän rösträtt.
Idag räknas konservatismen som moderaterna, men i moderaternas samhälle har också små delar av liberalismen vävts in. Man kan se tydliga likheter mellan dåtidens konservativa samhälle och dagens moderata. Ett exempel som tydligt visar att man blandat sig lite med liberalismen är att man vill att alla ska få starta egna företag. Liberalismens ekonomiska frihet gick ut på att alla skulle få starta egna företag utan att någon hade några invändningar.Liberalism

Liberalismen står framförallt för frihet, och det latinska ordet ”Liber” betyder just frihet. Varje individ ska behandlas lika, oavsett hudfärg, ursprung eller liknande. Under 1700-talets slut och 1800-talets början växte liberalismen fram. Som grund för liberalismen ligger den industriella revolutionen och den franska revolutionen.
I början var liberalismen inriktad på ekonomi, staten skulle inte få lägga sig i något som kunde dra in på friheten. Man ville att staten enbart skulle vara till för att skydda människan, det vill säga att man ville att den skulle stå för polis, brandkår, ambulans och försvar. Resten skulle skötas av människan. Man kallade då ibland Sverige för en så kallad ”nattväktarstat”
Liberalismen skiljer sig från konservatismen på många sätt. Men de saker som är bland de tydligaste skillnaderna är att konservatismen vill hålla fast vid de gamla traditionerna, makten ska till exempel ligga hos kungen. Liberalerna vill att folket ska bestämma. Deras samhälle är uppbyggt på frihet åt folket.
Hur ska då ett liberalt samhälle se ut?
Det var viktigt för liberalismen att en människa skulle få välja själv hur hon skulle leva, det skulle inte bli bestämt av staten eller någon annan person. Det var också viktigt att staten inte lade sig i för mycket. Den skulle vara till hjälp, men den fick inte ta över och börja bestämma.
Precis som socialismen vill, ska varje medborgare ha samma chans att lyckas, oavsett vilken familj man är född i. Till exempel ska inte en medborgare som är född i en adelsfamilj ha bättre förutsättningar än en person som är född i en fattig familj.
Det sista och förmodligen viktigaste var demokrati ”en man – en röst”.
De två vanligaste friheterna som man brukar prata om är den politiska och den ekonomiska friheten.
Den politiska friheten gick ut på att man skulle få säga och tycka vad man ville om samhället och om någon politiker eller något politiskt parti. Man skulle också få starta egna politiska föreningar och partier.
Vad gick då den ekonomiska friheten ut på? Den gick ut på att man skulle få jobba med det man ville, starta egna företag etc. utan att staten la sig i.
Den ekonomiska och den politiska friheten hör ihop. Om inte den ekonomiska friheten fanns skulle inte den politiska friheten fungera, och om inte den politiska friheten fanns, skulle inte den ekonomiska fungera. Dessa två friheter var beroende av varandra. Politik och ekonomi går hand i hand. För att uppnå fri handel, alltså fri konkurrens och inga tullar, behövs det politisk frihet.
Det som är viktigt i det liberala samhället är, bland annat, att det inte ska finnas lagar som säger åt människor att göra saker mot deras egen vilja. Det handlar inte om de lagar som säger att du måste ha körkort för att köra bil, eller att du inte får bära kniv på stan. Det handlar om de lagar som ger individen valfrihet att välja vilken skola man ska få gå på, vilken typ av arbete man vill jobba inom etc. ¨
I dagens samhälle, är det liberalerna partiet känt som folkpartiet
Man kan dela in liberalismen i två inriktningar: nyliberalism och socialliberalism.


Socialismen


Vid 1800-talets slut skrev Friedrich Engels och Karl Marx boken ”Kapitalet” som handlade om de engelska arbetarna som jobbade hårt dag efter dag i Londons fabriker. Tankarna i den boken är grunden för socialismen. Själva ordet socialism kommer från det latinska ordet socius som betyder kamrat.

Socialismen tror på ett samhälle utan klasskillnader, där jämlikhet råder. Folket måste vara enat och alla måste dra sitt strå till stacken för att staten ska fungera.
Socialismen vill ta bort de ekonomiska skillnaderna i samhället, i och med att de skapar osämja och leder till orättvisor. Socialismen anser att alla ska ha samma förutsättningar i livet, vilket är ett krav för jämlikhet. Man ska äga jordbruk och fabriker tillsammans. Kapitalisterna ska inte få utnyttja arbetarna för att kunna tjäna mer pengar.
För att socialisternas idé ska fungera måste man fördela allting rättvist. Alla löner, bidrag studier etc. ska bli jämnt fördelade. Om socialisterna skulle uppfylla de saker de stod för kunde inte en person tjäna mycket mer pengar än en annan person. Då skulle klyftorna öka mer och mer.
Man skulle också försöka att ha ett klasslöst samhälle. Om man skaffar ett totalt klasslöst samhälle, skulle klyftorna mellan de rika och de fattiga minska. De rika skulle läggas på en lägre nivå medan de fattigas nivå skulle höjas.
För att man ska få igenom alla sina förslag vill socialismen att man ska låta staten sköta all sjukvård, äldreomsorg och alla fabriker som tillverkar exempelvis sängar, mat, textilier av olika slag. Om staten äger fabrikerna istället för privatpersoner har man redan kommit en bit på väg till ett mer jämställt samhälle.
Om det inte skulle gå att genomföra skulle man behöva ta till revolution. Man skulle behöva rasera det gamla samhället och bygga upp ett...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De Tre Ideolodierna; Socialism, Liberalism och Konservatism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Sara Amara 2021-05-13

    1. När skapades ideologin, finns det någon person eller grupp som låg bakom -ismen, vem eller vilka i så fall?

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-26]   De Tre Ideolodierna; Socialism, Liberalism och Konservatism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9317 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×