Hemskrivning - Alkoholister

1 röster
3920 visningar
uppladdat: 2008-02-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det området som har valt att arbeta med som har betydelse för hälsan är alkoholmissbruk. Eftersom att jag vill hjälpa alkoholisterna till ett nyktert tillstånd och på så sätt känna att jag har förändrat deras liv.
Och den målgrupp jag har valt att arbeta med är 20-30 år för att jag anser att de har mest tid kvar av livet, därför vill jag ändra deras framtid och förutsättningar.

Jag tycker att det jag främst ska prioritera i detta projekt är att tillfredställa deras behov, alltså främst att få dem nyktra och senare ska jag även jobba med deras självkänsla. Eftersom att jag anser att det är väldigt viktigt för dem att ha stark självkänsla så de inte faller tillbaka i sitt tidigare missbruk efter rehabiliteringen. Detta är också väldigt viktigt för att de lättare ska kunna anpassa sig till samhället och på så sätt känna sig som en medborgare igen.

För att uppmuntra alkoholister till att delta i mitt hälsoprojekt så tänker jag först och främst sätta upp planscher för att väcka intresse för mitt projekt. Men nackdelen med detta är att de oftast kan förstöras och då går kanske inte budskapet går fram till alkoholisterna. Därför tänker jag också använde mig av media, via tv och tidningar.
Senare när jag har kommit igång och med mitt projekt och skaffat medlämmar så tänker jag använda mig av enskild rådgivning men bara till en börjar eftersom att alkoholister oftast inte vill vara öppna om sin situation. Efter att jag har uppmuntrat dem till att vara öppen om deras missbruk och genom det ökat deras självkänsla lite grann så tänker jag genomföra gruppverksamheter där alkoholister får berätta om sitt missbruk för andra alkoholister, just för att de inte ska känna sig misslyckade utan känna gemenskap med gruppen. De kommer då att förstå att det finns andra med samma problem och därför få dem att inse att de inte är ensamma. Nu när jag skapat en trygghet i gruppen så tänker jag utveckla deras sociala färdigheter, genom t.ex. rollspel för att utveckla deras självkänsla. Detta kommer i sin tur att uppmuntra alkoholisterna att prata om sitt liv och detta kommer att leda till att de nu utvecklar sin förmåga att prata och vara öppen om deras situation för andra. Detta tycker jag är väldigt viktigt just för att de behöver prata om deras problem med andra för att kunna övervinna sitt missbruk.


De resurser som jag kommer att behöva inom detta projekt är bra pedagogiska lyssnare och ledare. Detta är väldigt viktigt för att alkoholister ska känna sig trygga. Jag kommer även att behöva en lokal med fin inredning som skapar en trygg miljö. Jag kommer även att behöva tillgång till material som film, papper mm. Detta är det i huvudsak som jag kommer att använda mig av och på så sätt behöva inom mitt projekt.
Mina mål med detta arbete är just att alkoholisterna ska bli nyktra och på så sätt uppmuntra de till ett mer hälsosamt liv.

Att vara alkoholist påverkar hälsan på olika sätt. Att vara alkoholist påverkar därför inte bara den fysiska hälsan utan också den psykiska, emotionella, sociala och andliga hälsan.

Fysiska hälsan: Eftersom att alkohol är en drog så påverkas kroppen på samma sätt som när man ta andra droger. Kanske inte lika snabbt men slutresultatet är oftast den samma. Lever påverkas bland annat och detta medför i värsta fall döden. Det är inte bara levern som påverkas utan alla andra organ som finns i kroppen.

Psykisk hälsa: Jag anser att när man blir alkoholist så är oftast ens psykiska hälsa väldigt dålig, just för att när man bli alkoholist så beror det oftast på andra problem t.ex. en dålig barndom. Men den psykiska hälsan förbättras inte via missbruket utan den blir sämre. Jag tror att deras självbild blir väldigt dålig för att de troligen inte är stolta över sig själv och detta leder till en dålig självkänsla. I värsta fall så kan missbrukare hamna i djup depression och detta leder oftast i sin tur till självmord.

Emotionell hälsa: Jag anser att en alkoholist oftast inte känner så mycket glädje utan mer ledsamhet och depression. Detta medför en dålig emotionell hälsa och på så sätt en dålig vardag eftersom att den ska fyllas med glädje och inte depression.

Social hälsa: När man är alkoholist och har familj så kan det hända att barnen blir om hände tagna just för att missbrukare anses som en dålig förälder. Och eftersom att barnen far väldigt illa av denna situation så kan det hända att det inte vill ha någon som helst kontakt med sin mamma/pappa. Detta medför en dålig social kontakt och den sociala hälsan blir störd. Ett missbruk medför ofta att man förlora tidigare kontakter och skaffar ny sämre gemenskap med andra. Detta medför alltså en dålig social hälsa och på så sätt ett dåligt liv.

Andlig: När man mår dåligt så mår man oft...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hemskrivning - Alkoholister

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-05-29

    Dålig statistik - Anonyma Alko

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-28]   Hemskrivning - Alkoholister
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9340 [2023-02-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×