Salvador Dalí

22 röster
16970 visningar
uppladdat: 2008-02-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Salvador Felipe Jacinto Dalí föddes den 11 maj 1904 i Figueras, en spansk småstad nära Medelhavskusten och den franska gränsen. Dalí föddes exakt nio månader och tio dagar efter en bror, som dog inte ens tre år gammal. Det första barnets tidiga död fick föräldrarna att skämma bort son nummer två, och den lille Dalí lärde sig snabbt att utnyttja den makt han hade i hemmet.

Redan under sin skolgång fick Dalí undervisning i teckning. Hans arbeten ställdes ut för första gången 1918 i Figueras stadsteater och fick mycket beröm av konstkritikerna. Trots att Dalí under skolgången bara nått måttliga resultat, fick han förvånansvärt höga poäng vid högskoleprovet, varigenom vägen låg öppen för ett inträdesprov till Konsthögskolan.

Dalis hembygd, framför allt landskapet kring Ampurdáns slättland och födelsestaden Figueras, utgör att ständigt återkommande motiv i hans arbeten. Men allra mest fascinerades han av kuststäderna Cadaqués och Port Lligat, där han och hans familj brukade tillbringa somrarna.

När Dalí studerade konst i Madrid bodde han på Residencia de Estudiantes, ett studenthem för överklassen, som ansågs vara modernt och helt öppet för den europeiska avantgardekonsten. Den första tiden i Madrid tillbringade Dalí i total avskildhet och ägnade sig uteslutande åt sina studier, men snart kom han i kontakt med andra studenter, bl.a. Luis Buñuel och Federico García Lorca.

Under studietiden i Madrid kännetecknades Dalí av en period, där han tillägnade sig olika konstliga stilriktningar i ett så rasande tempo, att han framkallade beundran bland många av eleverna. Alla dessa experiment löpte parallellt, och ofta arbetade Dalí samtidigt på bilder som till formen starkt skilde sig från varandra. Han var på jakt efter en egen personlig stil. Mot slutet av 1924 började en period, som visade upp ett ovanligt moget och välbalanserat måleri, och från ungefär 1926 målade Dalí i en markerat skarp, nästan fotorealistisk stil. Denna perfektion i återgivning av motiven använde han senare för att skildra som verkliga de mest ovanliga motiv ur hans irrationella dagdrömmar och mardrömmar.

Tiden mellan 1929 och krigsutbrottet i Europa var den mest fruktsamma och betydelsefulla perioden i Dalís skapande verksamhet. Dalí träffade Gala Éluard, senare hans hustru, och anslöt sig till surrealistgruppen, en grupp som hade utvecklats ut dadaismen i Paris. Det är nu hans mest berömda målningar kommer till, bl.a. Den dystra leken (1929), Minnets beständighet (1931) och Sömnen (1937). Det är också nu som han arbetar med sin första surrealistiska film, Den andalusiska hunden, tillsammans med Luis Buñuel. Den grundläggande regeln för filmen var enkel: bildidéer och bildsekvenser fick inte följa någon logik. Tillåtet var bara det irrationella och överraskande.

När det Spanska inbördeskriget bröt ut sommaren 1936 befann sig Dalí i London. Av politiska skäl kunde han bara vid två tillfällen återvända till hemlandet, innan han 1940 gick i amerikansk exil i åtta år. Redan före krigets utbrott tillkom en rad tavlor som förebådade det annalkande krigets fasor. Även det hotande andra världskriget blev teman i hans måleri. I många arbeten från förkrigstiden, dyker en telefon upp, svävande över landskapet, med syftning på de ofta per telefon förda förhandlingarna mellan Chamberlain och Hitler, och som en symbol för den politiska stämningen i Europa. Under samma tid uppstår också hans bästa fixeringsbilder – målade gåtor, där betraktaren kan se växlande motiv, beroende på kraften i den egna fantasin. En av de mest kända är Den ändlösa gåtan (1938).

Under sina åtta år i exil målade Dalí förhållandevis litet, i motsats till den oerhört produktiva tiden efter mötet med Gala. Han skrev sin första självbiografi, Salvador Dalís hemliga liv, och ägnade sig åt beställningsarbeten. Han ritade smycken, arbetade för olika tidskrifter och inom reklamen. Han deltog också i olika filmprojekt, han arbetade bl.a. med Alfred Hitchcock och Walt Disney. Under sökandet efter nya vägar tillkom målningar som Dröm, orsakad av ett bis flykt runt ett granatäpple, en sekund innan uppvaknandet (1944) och Den helige Antonius frestelse (1946). De var karakteristiska för övergången från Dalís surrealistiska epok till perioden av "nukleär mysticism".

I juli 1948 återvänder Gala och Dalí till Europa. Två tematiska tyngdpunkter får under denna tid genomslag i Dalís arbeten. Å ena sidan arbetar konstnären intensivt med atomteorin och naturvetenskapliga fenomen. Exempel på konstverk är Leda atomica (1949) och Den sfäriska Galatea (1952). Å andra sidan uppstår tavlor som Madonnan i Port Lligat (1950) och Kristus enligt Johannes av Korset (1951), vilka behandlar klassisk-religiösa teman.

1958 påbörjade Dalí sin första stora skildring av historiska legender, främst från Spanien, och under de följande åren tillkom varje år ytterligare en av dessa monumentala målningar. Dessa bilder karakteriseras av effektfulla perspektiv och storslagna panoraman, och dessutom av stridsdrabbningar och arkitektoniska strukturer. Vid sidan av de scener som behandlar tavlornas tema finns alltid enskilda inslag – fristående från det egentliga innehållet – som känns igen från andra verk och i andra sammanhang hos Dalí. Exempel på målningar är Slaget vid Tetuán (1962) och Upptäckten av Amerika genom Christopher Columbus (1958-1959).

Dalí var hela livet verksam både som utövande konstnär och som författare. Han publicerade inte bara två dagböcker och flera mer eller mindre självbiografiska böcker utan också en roman, några dikter och ett stort antal programförklaringar och essäer om konst. Vid sidan om författarverksamheten framträdde Dalí under 1950-talet som en färgstark föredragshållare. Dalí älskade att provocera och gjorde allt för att få uppmärksamhet. På 1960-talet började han samla olika extravaganta personligheter runt omkring sig, för att garantera sig ytterligare uppmärksamhet från publikens och pressens sida vid olika framträdanden. Han använde sig också av televisionen. Via TV kunde han nå även de som inte var intresserade av hans konst.

På 1970-talet målade Dalí bara i liten utsträckning och deltog intensivt i planerna på och inredningen av ett eget museum i födelsestaden Figueras. Den 10 juni 1982 dog Gala. Hon begravdes i Púbol, på ett slott som hon hade fått av Dalí. Bara en månad efter Galas död förärades Dalí av kung Juan Carlos I titeln markis av Púbol.

I början av 1983 försämrades Dalís hälsotillstånd, i synnerhet som han vägrade äta. Besatt av idén att vara odödlig trodde han sig på detta sätt kunna falla i en konstgjord vintersömn, och måste till slut tvångsmatas via en magsond. Hans tillstånd förbättrades bara en kort tid, och efter en behandling för hjärtsvikt dog han den 23 januari 1989. På egen begäran balsamerades kroppen, låg på lit de parade en vecka på museet i Figueras och begravdes också där efteråt. En liten, närmast enkel minnestavla hänvisar till hans grav.

Salvador Dalí räknas som en av 1900-talets mest betydande konstnärer, inte bara på grund av sin estetiska verksamhet, utan även på grund av hans excentriska karaktär. I dag betingar vissa av Dal...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Salvador Dalí

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-29]   Salvador Dalí
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9362 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×