Barnsoldater i El Salvador

1 röster
9141 visningar
uppladdat: 2008-03-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Sida 1
Inledning
Material och metod
Kort om Barnsoldater
Hur barn blir soldater
Sida 2
Konsekvenser
Orsaker
Sida 3
Åtgärder

Varför sker det nästan inga framsteg?

Framsteg

Diskussion och slutsatser

Sida 6
KällförteckningInledning
Jag har valt att skriva om barnsoldater när just nyligen såg en film som heter ”innocent voices”, som verkligen rörde mig började nästan gråta men jag kunde inte se klart på filmen sen så har man sett reklam från rödakorset och andra hjälp organisationer på tv och radio. Så man tänker ju lite hur dem igentligen behandlar barn ute i världen. Några av mina frågor som jag skulle vilja ha svar på:
”Hur blir barn soldater?”
”Vad blir konsekvenserna?”
”Hur åtgärdar man det?”
”Vilka framsteg har gjorts?”
Material och metod
Jag kommer att använda mig av internet, tv och tidningar kanske om jag hittar. Så att jag kan hitta så mycket information som möjligt så att jag kan välja ut det som jag tycker passar in på uppsatsen sedan ska jag skriva uppsatsen efter den mallen du gav mig/oss.
Kort om barnsoldater
Det finns ca 300 000 barnsoldater i världen. Av dessa beräknar man att så mycket som en tredjedel av alla barnsoldater är unga tjejer och tvåtredjedelar unga killar. En barnsoldat är ett barn som är under 18 år som är med i en vapenkonflikt. Vissa av barnen som deltar i krig och väpnade konflikter är så unga som 5-6år. Man kan tro att barnsoldater är något som hör ihop bara med Afrika men det finns barnsoldater i varenda världsdel eftersom att man hör mycket om Sierra Leone . De flesta barnsoldater finns i Afghanistan, Burma, Sudan, Paraguay, El Salvador, Colombia och Sierra Leone i Afrika. Men jag har valt att fördjupa mig in i situationen El Salvador . Barn soldater finns i hela världen men det finns flest i Afrika, Beroende på att Afrika är fattigt och det är lätt att kidnappa barnen och det har mycket politiska konflikter. År 2004 uppskattade man att det fanns ca100,000 barnsoldater bara i Afrika. Majoriteten av dessa barnsoldater är och var inblandade i någon beväpnad politisk organisation som använder våld för att föra fram sina åsikter. Barnen rekryteras oftast under tvång och kidnappning. De kidnappas när militärer / armén går förbi fattiga områden. I FN:s barnkonvention står det i artikel 38 att inget barn under 15 år ska eller få delta i väpnade konflikter.
Hur barn blir soldater
Mrs. Graca Machel förklarade 1996 i en rapport om väpnade konflikters inflytande på barn om hur barn blir soldater:
"Hunger och fattigdom kan driva föräldrar till att värva sina barn till militärtjänst, eller får barnen själva att söka sig dit som ett sätt att garantera regelbundna måltider, kläder eller medicinsk vård. Några barn blir soldater för att skydda sig själva eller sina familjer mot våldet och kaoset runt dem, medan andra, särskilt tonåringar, lockas av ideologier. Barn identifierar sig också med social status, religiösa uttryck, självbestämmande, nationell frihet eller strävan efter politisk frihet, såsom i Sydafrika eller i ockuperade områden." (Källa: http://www.un.dk/Swedish)
Att tvångsrekrytera barn är väldigt normalt. Beväpnade grupper kidnappar barnen när dem går igenom byarna. Vissa grupper har särskilt rekryterat föräldralösa barn och fostrat dem till lojalitet. Inte ens flickor skonas.
Konsekvenser:
Livet som barnsoldat är väldigt tufft och inget barn borde utsättas för det. Att man tvingas till att delta i krig är måste vara hemsk upplevelse och för ett barn blir de psykiska och fysiska ansträngningarna hemskt stora. I början ”slipper” dem i alla fall stå vid front linjen utan är budbärare och minröjare. Barnsoldaterna har ingen hans att få bara vara barn eller att få någon riktig utbildning. Många barn får antingen se eller döda sina familjer och vänner framför ögonen på dem och det lämnar väldigt djupa psykiska skador. Barnen tappar förtroendet för andra människor speciellt mot vuxna som gjort att dem blivit soldater.
Studier har visat att barnsoldater ofta lider av svåra psykiska problem, som ångest, apati, depression och matvägran är bara några exempel på vilka psykiska problem barnen lider av resten av livet, dem har också mardrömmar. Självförvållade skador och självmord är vanligt eftersom att barnen inte orkar mer på grund av sina erfarenheter så dem känner att ta självmord är den bästa utvägen . Barn lider också mera fysiskt än vad vuxna soldater gör i krig, såklart dör och skadas fler barn än vuxna vid sådana här konflikter. Detta beror säkert på att barnen ofta har mindre millitär utbildning, träning och erfarenhet än vad de vuxna soldaterna har. Barns kroppar är inte heller färdigutvecklade men ändå används barn ofta för att: ta bort och lägga ut minor och för att bära tungt militärt utrustning. Detta leder till att hörsel och synskador och ryggproblem bland barnen. Det är också vanligt att barnsoldater är undernärda och att de har olika infektioner och hudsjukdomar. Risken att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar som HIV eller bli drogberoende är också hög. Speciellt tjejer som har en stor risk att få en sexuellt överförbar sjukdom då det kan bli utsatta för våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Det är inte ovanligt att trupper som går förbi byar våldtar flickor och kvinnor eller kidnappar dem och har dem som sexslavar. Barnen insprutas med beroendeframkallande droger för att de lättare lyda order och utföra hemska och blodiga handlingar utan att säga emot. Barnen skickas ibland också till ”läger” där de får lära sig att döda och bli starka. Många barn dör under dessa besök på grund av misshandel från de vuxna soldaterna.
Många av de barn som blir kidnappade tvingas också döda sin familj eller delar av den så att de blir bortstötta från sin hemby och inte har något att fly eller återvända till. Ingen i barnens hembyar vill bo bredvid en mördare eller ha med en att göra så de stöter bort barnen istället för att ge dem den hjälp som de verkligen behöver för att kunna komma tillbaka till det normala livet.
Orsaker:
Under de senaste 20-30 åren har det utvecklas billigare och mer lättskötta automatvapen. Ett barn kan lätt hålla i ett sådant vapen och skjuta mot fienden och det gör att antalet barnsoldater har ökat. Man behöver inte längre vara stor och stark för att kunna avfyra ett vapen. Barn är också billigare och lättare att manipulera än vuxna. Barn är också billiga ersättare för vuxna som fallit i krig.
En stor andel av de barn som idag är barnsoldater har blivit tvångsrekryterade men en del ansluter sig faktiskt frivilligt. På grund av kulturella eller ideologiska själ anmäler sig vissa barn frivilligt för att gå med i olika motståndsrörelser. En annan orsak att barn anmäler sig frivilligt till arméer är att de själva eller en familjemedlem blivit utsatta för den styrande regeringens våld, och de vill nu själva hämnas. Andra utsätts för det grupptryck som är vanligt i krigsområden. Det har också kommit rapporter att tjejer blir barnsoldater frivilligt för att slippa bli bortgifta, slippa prostituera sig och bli misshandlade i hemmet.
Några barn som är extra utsatta för att bli kidnappade av motståndsrörelse är barn som bor i flyktingläger. I kaoset bland splittrade familjer och där det sociala skyddsnätet fattas så lätt att kidnappa barn och göra dem till barnsoldater.
Att det finns så dåligt skydd i flyktinglägren gör att det finns en stor social och ekonomisk osäkerhet. Detta gör att det finns goda förutsättningar för att arméer ska kunna värva barn genom tvång eller manipulation. En annan orsak till att det finns så många barnsoldater kan vara att samhället runt omkring inte bryr sig eller vågar säga ifrån. Det är förstås inte alla barn som lätt kan rekryteras som barnsoldater utan dem som kommer från dåliga förhållanden som föräldralösa barn, fattiga barn och så vidare. Dessa barn ser armén som ett sätt att få skydd och mat.
I El Salvador var det inbördeskrig 1980 till 1992 då många barn redan vid elva års ålder blev tvingade att gå med i armén . Men dem tog också yngre pojkar. Landet var under millitäriskmakt under den tiden, men nu är dem svagt demokratiska.

Åtgärder:
Det finns många organisationer som jobbar för att stoppa användningen av barnsoldater i krig och väpnade konflikter. Röda korset, UNICEF, Rädda barnen och plansverige är några av organisationerna som jobbar mot att man ska använda barnsoldater och som är aktiva i Sverige. Det finns också en utländsk organisation som heter ”Child Soldiers organisation” som har kontakter världen över och som bara jobbar med att stoppa användandet av barnsoldater.
Plan hjälper också till med utbildning, terapi och allt annat som kan behövas för att dessa barn ska få en chans att kunna komma tillbaka till ett normalt liv.
Rädda barnen hjälper barn som deltagit i krig att arbeta med sina upplevelser. I Stockholm finns också ett center för krigsdrabbade barn. Dir åker barn från hela världen som har vart med i väpnade konflikter även deras familjer kan komma och samtal om deras erfarenheter.
UNICEF återförenar barnen med sina familjer, vänner och andra genom att prata med dem innan barnet kommer tillbaka så att det ska bli accepterade och välkomna tillbaka. Barnsoldaterna erbjuds rehabilitering och utbildning så att det kommer en bit på vägen för att få sina gamla liv tillbaka. UNICEF jobbar också med att samtala med krigsledare för att få dem att sluta använda sig av barn och släppa dem fria. Alla organisationer vill hjälpa barnen och kämpar för deras rättigheter ur vad som står i FN:s barnkonvention.

Varför sker det nästan inga framsteg?
Trots att FN har gjort ett juridiskt ramverk för att skydda barn från beväpnade konflikter är dess faktiska implementering pinsamt långsam. Detta beror delvis på att internationella avtal för mänskliga rättigheter typiskt nog binder stater inte icke-statliga deltagare som väpnade rebellgrupper och sätter med denna gräns för omfattningen om lagen om mänskliga rättigheter.
Framsteg
I augusti 2000 slog säkerhetsrådet återigen fast att det var regeringar, rebellgrupper, och den privata delens ansvar att försäkra att barnens rättigheter skyddas såväl i krig som i fredstider. Som ett annat viktigt steg bad säkerhetsrådet om en placering av rådgivare för skydd av barn inom FN:s fredsbevarande åtgärder. Civilpersonalen ska hjälpa till att försäkra att alla barns rättigheter och skydd också prioriteras i fredsprocessen. Sådana rådgivare för skydd till barn som redan jobbar i fredsbevarande operationer i Sierra Leone.

Diskussion och slutsatser
Syftet med mitt arbete var att jag ville se hur barnsoldater blir barnsoldater och hur blir behandlade om dem väljer själva armé livet eller blir tvingade. Efter ”Innocent voices” så har jag sett mer hur det är barnen liver i skräck om att armén snart kommer och hämtar dem, de gömmer sig och familjerna är oroliga hela tiden. Jag har kommit fram till att det verkligen inte är rätt att ha barnsoldater som i filmen jag såg så skulle de hämta barn från skola till armén dem ropade upp några namn så fick dem gå fram och ställa sig på ett led. Sedan sa dem ”Ni ska vara stolta, att ni får vara med och skydda ert fosterland” och då ser man en pojke som är så rätt att han kissar på sig. Jag menar barnen är bara barn jag tycker personligen inte att någon ska behöva uppleva krig överhuvudtaget man att tvinga barn så unga som t.ex. 6-12 år. När ett barn kom tillbaka som vart soldat så berättade han för sina kompisar hur det var så sa han att det var cool och tufft och att dem var fegisar som inte var soldater. Då tänkte jag hur hjärntvättade dem blir. Min första frågeställning var hur dem blir soldater och hur livet som barnsoldat är, hur det blir när dem kommer tillbaka och hur familjerna påverkas. Mitt material visar att orsakerna kan vara att vapen är mer lätt använda så att barn kan använda dem och att barn är billigare a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnsoldater i El Salvador

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-05]   Barnsoldater i El Salvador
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9410 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×