Jämförelse: Hinduismen & Budhismen

61 röster
72482 visningar
uppladdat: 2001-12-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Vi fick i uppgift att skriva om likheter och olikheter om de två religionerna Hinduismen och Buddhismen. Det var ingen lätt uppgift för mig eftersom jag verkligen är emot religion och förstår inte hur man kan skänka sitt liv åt det. Men självklart så respekterar jag att man gör det. Det är ju en stor del av världens befolkning som är religiösa och därför tycker jag att det är viktigt att lära sig om dem och huvudsakligen kunna se skillnader och bygga upp en egen åsikt. Först och främst så bygger denna uppsats på fakta men jag tycker att det är viktigt att få med sin egen åsikt och tog mig därför mycket tid åt att beskriva min syn på det hela. Hoppas att du kommer att finna min text intressant och att du respekterar mina åsikter.

Jämförelser


Hinduismen har ingen grundare eller profet till skillnad från många andra religioner. Det sägs att Hinduismen alltid har funnits och kommer alltid att finnas. En av dem religionerna som har en grundare är Buddhismen. Buddhismens grundare hette Siddharta Guatama, Buddha. Buddhismen grundades någon gång under 500-talet f.Kr. och hinduismen växte fram på 1000-talet f.Kr. Vilket betyder att hinduismen är ca 500 år äldre än buddhismen. Hinduismens framväxt skedde i samband med att Arierna invandrade till Indien. Den har på vägen förändrats mycket och är inte samma religion som den en gång var. Buddhismen är mer konkret och har inte förändrats alls lika mycket. En av orsakerna till detta är nog att hinduismen bygger till 50 % på det sociala livet och det gör inte Buddhismen. När arierna kom till indien så förde de med sig ett samhälls system som delar upp folket i olika klasser, kaster. Detta har inte alls Buddhismen och är därför mer bara religion. Självklart så påverkar Buddhismen det sociala för folket men det är inte uppbyggt på det.


Varken buddhismen eller hinduismen har någon sorts trosbekännelse men buddhismen har tre tillflykter som kan liknas vid en trosbekännelse.
Alla hinduer tror på en eller flera gudar, de främsta gudarna inom hinduismen är Brahman, Vishnu och Shiva. Olika gudar riktar sig till olika människotyper. Tvärtemot detta så har buddhisterna huvudsakligen bara en gud, Buddha, som de ber till.


Både hinduerna och buddhisterna tror på reinkarnation (själavandring), så karmas lag finns i båda religionerna. Med karma menas de goda och de onda handlingarna en människa utfört under sitt liv. En människas karma förutsätter hur hennes nästa liv blir. En karma kan vara så dålig att man återföds som ett djur. Som jag berättade tidigare är det hinduiska samhället uppbyggt på ett kastsystem. Detta hänger ihop med reinkarnationen. Om du t.ex. befinner dig i en hög kast och lever ett dåligt och otroget liv så kan du i nästa liv födas i en sämre kast.


Deras livsmening bygger på nästan samma sak. Enligt buddhisterna är meningen med livet att sluta återfödas och uppgå i nirvana, och enligt hinduerna är meningen med livet att befria atman (själen) från återfödelse och uppgå i Brahman (världssjälen). Alltså är målet med livet, inom de båda religionerna, att sluta återfödas och komma till något bättre. Men för att nå målet finns det en hel del vägar och regler att följa, inom de båda religionerna. Hinduerna kan nå detta mål genom fyra olika vägar, som är kunskapens väg, övningarnas väg, gärningarnas väg, hängivenhetens väg. Medan buddhisterna har dubbelt så många vägar plus minst fem levnadsregler. De åtta vägarna är rätt kunskap, rätt beslut, rätt tal, rätt tänkande, rätt meditation, rätt handlande, rätt liv, rätt strävan. Och de fem levnadsreglerna alla buddhister bör följa är: jag lovar att inte döda, inte stjäla, inte missbruka sexualiteten, inte ljuga, inte använda alkohol eller droger. Det finns även andra regler, men som långt ifrån alla följer.


Båda religionerna har heliga skrifter men hinduismen har fyra stycken medan buddhismen endast har en. Inom hinduismen är korna heliga, och får ej dödas, den heliga staden är Varanasi och den heliga floden Ganges. Buddhismen har inget heligt djur, inte heller någon helig plats. Speciellt för buddhismen är att det finns två olika riktningar det finns det inte inom hinduismen. De två olika riktningarna är nordbuddhism, som menar att alla kan uppnå nirvana, och sydbuddhism, som menar att endast munkar kan uppnå nirvana.

Avslutning


Det har varit mycket intressant att jobba med dessa religioner men jag är väldigt kritisk, speciellt när det gäller religion, så det blir så mycket av mina egna åsikter. Hoppas att du inte misstycker att jag skriver ner det. Tack för en bra tid med religion. Jag har lärt mig mycket som jag kommer att ha med mig hela livet.

Min slutsats


Ingen av dessa religioner verkar helt trovärdiga och jag har själv på denna korta tid kommit på en massa saker som jag undrar över. Om jag skulle ägna mer tid åt detta så skulle jag kunna ifrågasätta mycket mer. Jag skulle faktiskt vilja träffa en hindu och en buddhist och få kunna fråga dem det jag undrar över och se vad de har att säga. Jag tror nog att de har svar på det mesta jag ifrågasätter och det skulle vara väldigt intressant att få deras syn på saken. Man lär sig inte tillräckligt från böcker tycker jag.

Min åsikt om hinduismen


Det jag tycker är bra med hinduismen är att de tror på flera gudar som riktar sig till olika sorters människor. Det verkar inte troligt att det skulle finnas bara en gud som alla skulle vara tvungna att anpassa sig till. I stället så kan jag välja den som passar just mig bäst. Det bästa med den är att den är så tolerant och låter människor tro lite som de vill. Men en sak som jag blir väldigt osäker på när jag läste är att den hela tiden har förändrats. Om det nu var så att den fanns för så jätte många år sedan, varför man har ändrat på den. Jag förstår att religionen måste anpassa sig till samhället men det gör den inte trovärdig. Det verkar inte så troligt att gudarna skulle ändra sig. Det är främst detta som gör mig tvivelaktig. Det är också det att den aldrig har bildats. Det förstår jag mig inte på. En sak som jag inte förstår mig på är om man nu skulle födas som en groda och skulle vilja komma till en högr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jämförelse: Hinduismen & Budhismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-02-05

  bra arbete

 • Inactive member 2005-03-20

  nice work

 • Inactive member 2005-05-19

  Én av hinduernas gudar heter i

 • Inactive member 2007-10-10

  bra arbete, hjälpte mig mycket

 • Inactive member 2007-12-03

  Förutom att Buddhismen inte tr

 • Inactive member 2008-03-07

  bra jobbat! & ta inte åt dej a

 • Inactive member 2008-11-19

  du skrev att buddhismen bara har 1 gud, det är fel. Dom har ingen gud och dom tror inte på gudar. Gudar kan förekomma men dom är inte gudar i vanlig bemärkelse. Buddha var deras inpirations källa, det är hans livstil och budskap som utgör grunden för varje buddhist,

 • Inactive member 2010-05-15

  Salam o alejkum.. Ifall du känner dig att hinduismen och buddismen inte låter trovärdigt, så kan du utforska kristendomen som också har ändrats med tiden (skriften) + torah. Den enda skriften som är 100% trovärdig är koranen. Den har många vetenskapliga bevis sen 1400 år sedan som idag som forskarna har kommit närmast intill hur universumet uppstod som big bang teorin., den har logik, den har så vackra verser, den kontraindikeras inte, kontraindikeras den så är det de översatta koranen, rekomenderas att du läser den på arabiska.. Verserna har aldrig ändrats, det ända är bara punkterna och meningsuppbyggnaden. Ifall du är osäker, så finns det ett dokument på att koranen inte har förändrats, man kan spåra långt tillbaks i tiden. En annan sak också är att det finns bara en gud Allah (SWT). Annars hade världen varit urbalans, om du ser exempelvis på dagens ledare, de kan inte ens komma överens utan att få något emot den andra partens vilja. Som Albert Einstein brukade säga. Religion without science is lame, science without religion is blind. Så enligt min åsikt så lever de icketroende i mer fara än de som tror inshallah. Må Allah vägleda er alla åt den enda vägen, fred vare med er. Hade det funnits flera så hade inte allting varit stabilt som det är idag.

 • Inactive member 2014-10-12

  älskade det där med grodan hahaha 10/10

 • Alex Lundgren 2018-05-29

  Ja tycka de bra

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-12-23]   Jämförelse: Hinduismen & Budhismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=947 [2024-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×