Vattenkraft

41 röster
50404 visningar
uppladdat: 2008-03-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hur vattenkraft fungerar

Vattenkraft bygger ungefär på samma princip som vindkraft, dvs. att människan ska utvinna elektricitet genom naturen. Kortfattat handlar vattenkraft väldigt mycket om lägesenergi, lägesenergi på två olika nivåer. Kortfattat kan man säga att vattenkraft utnyttjar höjdskillnaden mellan två olika vattennivåer. Den högre vattennivån trycker med kraft in vid ingången vattenkraftverket och får turbinaxeln att rotera som är kopplad elgenerator som i sig omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Med andra ord kan man beskriva omvandlingarna mellan olika energiformer följande:
lägesenergi rörelseenergi elektriskenergi.


Miljöpåverkan

Vattenkraft påverkar till viss del naturen, dock släpper inte stora mängder av koldioxid som påverkar ozonlagret och den så kallade ”växthuseffekten”. Den negativa påverkan som vattenkraft har på naturen är att det krävs ofantliga mängder resurser dvs. vatten som bland annat kan drabba det djurliv som lever i vattnet. Bland annat drabbas många fiskarter som lever i många Sveriges älvar, strömmar. Kraftverksdammar förstör bland annat fiskars ”lek vandring” som leder till att fiskarterna inte kan fortplanta sig. Även att vattennivån stiger eller sjunker i samband med att dammar byggs kan ha en negativ påverkan på ekosystemet och därmed det djuren som lever i vattnet. Dessutom kan jordbruk som ligger planterat när älven också påverkas av vattenkraftverket. Närliggande områden riskerar dessutom översvämning. Näringslivet i vattnet sjunker och man kan kort sagt förklara att vattenkraft leder till att den biologiska mångfalden i sjunker.
Dock finns det även saker som tyder på att vattenkraft kan ha en positiv påverkan på naturen, detta genom att genom att släppa ut grundvatten minskar man utsläppet av naturgaser (innehåller koldioxid) som kan ger påverkan på växthuseffekten.

Användning och kostnad för vattenkraft

Vår användning av vattenkraft i Sverige är mycket hög, faktiskt är det största energikällan i Sverige då vi till 60 % använder oss av vattenkraft. Globalt står vattenkraft för en femtedel av världens produktion av elektricitet Vår hög användning av vattenkraft beror dels på våra naturresurser, dvs. dem många älvar som vi har i Sverige men dessutom miljöpåverkan, kostnad osv. Ur en ekonomisk synpunkt har vattenkraft fördelar eftersom drivkraften (vatten) är kostnadsfri vilket innebär att själva produktionen av energin är i princip gratis. Vattenkraft har inte heller några höga underhållskostnader. Byggnaden av vattenkraftverket kostar visserligen en hel del pengar dock inte är det inte lika dyrt som många andra energikällor förhållande till hur mycket energi man utvinner.

Fördelar

Fördelar som finns då man använder sig av vattenkraft är att man till skillnad från många andra energiformer kan lagra el. Vattenkraft kan inte i sig lagra el men igenom enorma vattenmagasin som man kan spara kan man enkelt genom vattenkraft lagra el vilket är en övervägande fördel med vattenkraft. Vattnet förorenas inte på grund av vattenkraft.
En annan fördel med vattenkraft är att det inte ger några utsläpp i naturen, med andra ord så bidrar inte vattenkraft med några utsläpp som kan påverka den globala uppvärmningen.
Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och den tar aldrig slut, alltså gör man inte av med något vatten när man använder sig av vattenkraft. Vattnet går runt i ett omlopp. Vattenkraft – en energikälla som aldrig tar slut. Kortfattat är det en förnyelsebar energikälla. Vatten kostar inget och därför sker själva produktionen i princip gratis vilket ur ekonomisk synpunkt är en klar fördel dessutom är också underhållningskostnaderna väldigt låga. Ekonomiskt sätt är vattenkraft relativt billigt.
Vattenkraft har en hög effektivitet jämfört med solenergi, vindkraft som inte producerar höga mängder energi.

Nackdelar

Användningen av vattenkraft kan öka och minska i användandet beroende på hur mycket det regnar under ett år, med andra ord kan man inte med säkerhet veta hur mycket el man kan producera under ett år med vattenkraft.
Trots att vattenkraft inte orsakar några utsläpp har det en viss negativ effekt på naturen som jag tidigare nämnt på både djur respektive naturliv. Ger inte så myc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-03-29

    Väldigt bra, man fick en bred utsikt över hur Vattenkraft funkar och fördelar och nackdelar

  • Inactive member 2012-03-21

    väldig bra!

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-18]   Vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9481 [2022-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×