Tibetansk Buddhism

7 röster
20159 visningar
uppladdat: 2008-03-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mellan Kina och Indien ligger själva hjärtat utav Asien, Tibet. Folket i Tibet har utvecklat en unik och rik kultur, med ett levnadssätt som skiljer sig från hur folket i grannländerna lever. Tibetanerna har utgått ifrån ett språk, andliga traditioner och en omfattad litteratur. Dess civilisation är mycket dyrbart och sofistikerat till vårt kulturarv.
Tyvärr har idag detta samhälle utrotats och förstörts utav kineserna.

Historik

Enligt tibetanska annaler regerade den förste kungen i Tibet från 127år f.kr men det var inte förrän på 600-talet e.kr som Tibet trädde fram som en egen stat, under kung Songsten Gampo och hans efterföljare. Under de kommande tre seklen var Tibet en utav de starkaste makterna i Asien.
Under 820-talet fastställdes gränserna mellan Tibet och Kina, De båda parterna enades och svor att den storartade tidsålder, då tibetanerna skulle vara lyckliga i Tibet och kineserna i Kina, aldrig skulle förändras.
Mellan 800-1100-talet splittrades Tibet i flera olika furstendömen. Under den tiden riktades Tibets uppmärksamhet mot Indien och Nepal. Vilket ledde till en start utav en stark religiös och en kraftfull andlig, intellektuell renässans. Den buddhistiska religionen hade tagit Tibet med storm. Till en början var det en överklassreligion som senare ledde till en rivalitet inom de adliga klanerna, vilket senare ledde till imperiets totala upplösning.

Under 100-talet bildades en ny och fördjupad spridning utav buddhismen. Religionen uppstod allt vanligare och fick ett ökat inflytande på bekostnad utav de äldre stormannaätterna.
På 1200-talet invaderades Tibet utav mongolerna vilket ledde till att lamor (munkar) och lokalregimer fick en högre rang. Då blev centrala Tibet indelat i tretton myriarkier, utav mongolerna. Deras svaghet utnyttjades starkt utav en lama som undanträngde sakyaklostret och införde en ny dynastisk regim i centraltibet, Phagmo Dru. Buddhistkyrkan reformerades utav Tsongkhapa, efter ett kulturellt uppsving.

1434 urholkades Tibets lojalitet och ett inbördeskrig ledde till riks upplösning.
Under 1500-talet dominerade dynastierna Ringpung och Tsang, i Tsang, med ett stöd ifrån sekten Karmapa. Medan centraltibet hade den ledande Dalai lama, som sedan fick en stor ökat betydelse.

Tsang kungen försökte att invadera centraltibet, 1642, men misslyckades. Under 1600-talet infördes den nya teokratin som blev en succé, samtidigt som förbindelserna mellan Kina och Tibet fortfarande var vänskapliga.
Under 1680-talet blev Kham, öst om Tibet, och Ngari, väst om Tibet, ett rike tillsammans med Tibet. I början utav 1700-talet tillfångatogs Dalai lama med hjälp utav Kinas stöd. Efter det ingrep Kina Tibet militärt och gjorde Tibet till protektorat, ett rike under Kinas ord.
Sedan 1600-talet hade européer varit intresserade utav Tibet och de ställde upp för Tibet när de började bli allt mer oberoende utav Kina.

Senare under 1900-talets början försökte Kina med våld att få makt över Tibet, men när kejsardömet föll fördrevs Kineserna ut ur Tibet.
År 1914 ville tibetanerna ge kineserna en chans att bli överhöghet över Tibet på villkoret att Tibet skulle få autonomi under brittiskt beskydd och att Dalai lama skulle vara statschef. Detta ville inte Kineserna gå med på. Så detta gjorde att Tibet blev ett separat, teoretiskt styrd i stad, i praktiken.
Efter att Kina blivit en folkrepublik 1949, lämnade britterna Asien vilket ledde till oro. !950 intog Kina en än gång Tibet militärt. Tibetanerna tvingades då till att skriva under ett avtal som löd att Tibet skulle beskrivas som en historisk del utav Kina. En autonomi utlovades och tibetanerna fick ha sin fjortonde Dalai lama som formell ledare.

Tibetansk buddhism

Den tibetanska buddhismen eller lamaism som den egentligen heter, består sig utav theravadas klosterorganisation och klosterdisciplin, mahayanas filosofi och psykologi samt vajrayanas meditations metoder. Allt ifrån grunden så är religionen baserad på buddhismen, som kom till Tibet från Indien under 700-1200-talet e.kr.
Madhyamika och yogacara är dagens viktigaste indiska mahayanläror som lever vidare i lamaismen. Dom har utvecklats genom tiderna utav meditationsmetoder och psykiska övningar.

Lamaismen utmärker sig på vissa områden ifrån Buddhismen.
Lama, en varelse som kan återfödas och återvända på egen vilja efter att ha uppnått nirvana. Man återvänder för att hjälpa människornas värd för att hjälpa dem. Detta kallas för läran om bodhisattvan, beskyddade utav dharma. Den högsta återfödda laman i Tibet är Dalai lama.
Terma, sökandet efter heliga läror som är gömda. De som letar efter dessa kallas för tertron. Terma kan bli återfunnet i heliga skrifter som kan vara skrivet på ett mystiskt språk. Terton tolkar dessa om och om igen, eftersom betydelsen i dessa förändras.
Terma kan också uppkomma i form utav meditation eller vid kontakt utav ett objekt. När tretron tar tills sig läran håller han alla ord i sitt medvetande.
Den mest kända terman är Bardo Thodol, den tibetanska dödsboken. Man för en döende eller en nyligen avliden människa. Det ska hjälpa honom att bemöta det som kommer efter döden och att han också kommer tillbaka om han inte nått sin befrielse från kretsloppet. Bardo Thodol betyder – Medvetandets tillstånd mellan två liv.

Den som inte lever som munk, en vanlig civil troende kan också göra offer till boddhistattvor, de upplysta människorna som hjälper andra, hon kan skänka mat till munkar, tända smörlampor, sjunga böner eller göra pilgrimsfärder.
Chamdanserna är en viktig ritual som är ett sorts skådespel där moraliska historier lärs ut. Idag är dessa förbjudna i Tibet.
Något som är viktigt för buddhister är ickevåld, fred. Alla ska uppnå detta, och det gör man genom att meditera. Dalai lama måste meditera kring vård vrede han förklarar som så att man ska tänka efter, när man var riktigt arg senast, vad det berodde på, ville du ha något?

Dalai lama

Dalai lama är Tibets religiösa politiska överhuvud som samtidigt representerar buddhismen.
Dalai lama är en andlig lärare som återföds för att skydda folket, hjälpa dem. Han har frigjort sig från okunnighet, lidande, begär och alla illusioner och där med befriats, från kretsloppet där man föds åter (samsara) och nått nirvana. Han uppfattar lidandet i världen och låter sig därför återfödas för att befria människorna från återfödelsernas kretslopp.
När Dalai lama dött letar man efter hans arvinge bland små pojkar. Det kan ta flera år att hitta hans återfödelse.
För att hitta den rätta Dalai lama genomgår små pojkar olika tester, pojken får peka ut olika föremål som tillhört den tidigare Dalai laman eller peka ut människor som befann sig i den döde Dalai lamas kretsar. Om pojken klarar av testerna har Dalai lama hittat tillbaka till Tibet och återfödds.
Idag lever den fjortonde Dalai laman, Tenzin Gyatso, i Indien. Han tvingades fly efter att Kina invaderat Tibet.
Tenzin har hunnit med mycket under sina dar, han fick Nobels fredspris 1989, för sin icke-våldskamp. Han utvecklade en fredsfilosofi som var grundad på en djup respekt för allt levande och på grundval utav universellt ansvar som omfattar hela mänskligheten och naturen.

Invasion och ockupation

År 1959 blev Tibet invaderat utav Kina. Tibetanerna hade inte en chans att kunna försvara sig. Dom var inte tränade för att slåss eftersom de lever efter tron om icke-våld, världsfred.
Det var många runt om i världen som agerade på Kinas handlingar, bland annat FN, dom krävde att Tibets folk skulle få vara självbestämmande. Kineserna tycktes inte gilla detta och har sedan dess haft militära trupper i Tibet.

År 1969 fanns det inte en enda munk eller nunna kvar i Tibet, de hade antingen flytt, avrättats, fängslats eller blivit tvingade till att beröva sin munkvärdighet. Kina hade förbjudit buddhismen. De förstörde alla kloster i hela landet, förutom tretton stycken. Även religiösa skulpturer och arbeten i ädelmetall hade också förstörts.

Idag är det tillåtet att studera buddhismen igen, munkar och nunnor har fått lov att bygga upp kloster, men detta får endast ske under kinesernas krav.
Om man trotsade den kinesiska makten blev man bestraffad, man har beräknat att det finns minst en i varje tibetansk familj som har fängslats eller avrättats.
Hade man tur så blev man avrättad för om man hamnade i ett förhör tog kineserna till sig alla hemska tänkbara medel för att få fram ett erkännande.

Dalai lama och hans regering har försökt hitta lösningar med Kina, men Kinas krav för att gå med på lösningarna motsätter tibetanernas troende.
Tibet var en gång en självständig stat. Idag är det ett land under illegal Kinesisk ockupation.Jag uppfattar inte Dalai lama som en Gud eller en diktator, utan han är en person som buddhister ser upp till. Dalai lama vill ha fred, ett icke-våld samhälle. Leva upp till deras religion, som människan alltid har levt i Tibet.
Jag tror på återfödelse, det har jag alltid gjort. Att man återföds på något sätt, själen lever ett nytt liv beroende på ens handlingar i livet. Buddhisterna har en positiv syn på döden och de ber om att få nå nirvana i nästa liv. Medan de kristna ser så långt att man bara når till himlen och inte till ett nytt liv.

Något som verkar vara väldigt viktigt för buddhisterna är att meditera, slappna av och frigöra tankarna. De mediterar för att leva lugnt och med icke-våld, jag tycker att det verkar vara ett sätt att hålla sin ilska inombords och försöka släppa lös den utan att påverka någon.

Eftersom Dalai lama är Tibets överhuvud både religiöst och politiskt blir varje individ påverkad utav buddhismens tro. Därför att Dalai laman ”styr” Tibet efter dess lära.
Den Tibetanska buddhismen i sig är unik, eller har i alla fall varit det, och jag hoppas att det kommer att få vara i fred så småningom, kunna utvecklas och sprida sin fredliga levnadssätt runt om i världen.

Kina har alltid påverkad Tibet, både positivt och negativt. Det positiva var vänskapligheten som länderna hade tillsammans för flera hundra år sedan. Men nu på senare tid har lande...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tibetansk Buddhism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-27]   Tibetansk Buddhism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9514 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×