Atomfysik

7 röster
11136 visningar
uppladdat: 2008-04-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1.Atomkärnan består av protoner och neutroner, medan elektroner kretsar runt om kärnan. Atomnumret anger hur många protoner det finns i kärnan. Masstal är antalet protoner och neutroner

2.Isotoper är de vanliga varianterna i ett grundämne

3.Gasen i en atom värms upp och då tillförs energi till atomen. När atomen vill återgå till sitt normala tillstånd hoppar den till olika banor och då bildas en ljusblixt eftersom atomen avger energi för att bli normal igen.

4.Kontinuerligtspektrum, Linjespektrum, Absorbtionsspektrum

5.T.ex. heliumkärnor som skjuts ut innehåller två protoner då mister urankärnan två protoner. Den förvandlas då till ett nytt grundämne och i det är fallet torium.

6.Den tid det tar innan hälften av alla atomkärnor i ämnet har sönderfallit.

7.Fission – man klyver atomkärnor till mindre atomkärnor. Då utvecklas energi.
Kontrollerad reaktion – kärnkraft
Okontrollerad reaktion – kärnvapen

8.Fusion – Sammanslagning av lätta atomkärnor till tyngre. Mycket energi frigörs.

9.T.ex. Använt kärnbränsle. Högaktivt och långlivat.
Driftavfall (sopor, uttjänta delar, filtermassor m.m. ) Låg- och medelaktivt, kortlivat
Rivningsavfall. Låg- och medelaktivt, kortlivat.

10.Radon är ett radioaktivt ämne. När radium sönderfaller så bildas radon som är farligt att andas in.

11.Aktiviteten är styrkan hos ett radioaktivt ämne. Aktiviteten mäts i becquerel. (Bq)

12.Man jämför aktiviteten från det gamla föremålet med aktiviteten hos färskt trä. På så sätt kan man få reda på hur många procent radioaktivt Kol-14 (C-14 metoden) som finns kvar i föremålet.

13.Strålning som har så hög energi att den kan bilda joner i levande celler. Så det är kadligt för kroppen.

14.Kontinuerligt spektrum – när man ser regnbågens alla färger kallas det för ett kontinuerligt spektrum.
Linjespektrum – Om ljuset kommer från en lysande gas får man linjespektrum. Det spektrumet innehåller endast en eller flera färgade linjer.
Absorbtionsspektrum – uppstår genom vitt ljus från solen eller från en glödlampa passerar genom kall vätgas.

15. Eftersom ingen människa sett en atom så var man tvungen att arbeta med såkallade atommodeller. Liksom tänka sig hur atomen skulle se ut. J.J Thomson upptäckte elektronen och hur de var laddade, då förstod man att elektriska laddningar spelade en viktig roll i atomens byggnad. Fysikern Ernest Rutherford ändrade Thomsons atommodell och han kallades för atomfysikerns fader. Rutherford upptäckte även vätekärnan (proton) 23 år senare upptäckte engelsmannen James Chadwick neutronen. Einstein kom på ekvationen E = m2
Som utg...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Atomfysik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-01-15

    Mycket bra. Kort fattat men ändå förstog man mycket utav det. Tack så hemskt mycket !

  • Inactive member 2009-11-30

    Var hittar man frågorna ? :p det är bara svar

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-16]   Atomfysik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9651 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×