Hur ska Sveriges framtida energibehov tillgodoses?

12 röster
12079 visningar
uppladdat: 2008-04-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag har fått i uppgift att skriva om vilken energikälla jag tycker att vi ska använda oss av i framtiden här i Sverige. Jag tänker därför börja med att förklara de olika för- och nackdelarna med energikällorna som vi använder oss av i Sverige för att komma fram till vad jag tycker att vi ska försörja oss på i framtiden.

Kärnkraften
Jag tänkte börja med kärnkraften. I Sverige kommer cirka 31 % av energitillförseln från kärnkraften. Fördelarna med kärnkraft är att man utvinner så mycket energi från kärnkraften billigt, kärnkraften bidrar inte till växthuseffekten, den är miljövänlig för oss här i Sverige och våra kärnkraftverk är byggda för att hålla i cirka 40 år, men avfallet är radioaktivt och måste grävas ner 12 kilometer ned i marken och ligga där i 100 miljarder år innan radioaktiviteten har försvunnit, vilket är en stor nackdel och detta är inte den enda. Avfallshanteringen och transporterna i övrigt kan gå fel, risken för olyckor är större i kärnkraften än i andra energikällorna och uranbrytningen som sker för att man ska ha uran att utvinna energi ifrån är miljöskadlig.

Vattenkraften
I dagens Sverige kommer 10 % från vattenkraften. Fördelarna är många och nackdelarna inte alls så många, men jag börjar med att ta fördelarna. Vattenkraften är en förnyelsebar energi källa som inte är skadlig för naturen, vattenkraften är en ren energiform som kan lagras i stora vattenmassor och är dessutom tillgänglig året om plus att vattenkraften kan producera energi utan någon annan tillförsel än vatten som inte alls är farligt för miljön. Men det finns även nackdelar med vattenkraften. Vattenkraften tas från älvar i norrland och förbrukas i den södra delen av landet vilket kräver åtskilliga mil med högspänningskablar, för att kunna bygga vattenkraftverk krävs det stora ingrepp på naturen. Dessutom störs laxarna på sin vandring tillbaka till sina lekplatser där de ska para sig av vibrationerna som vattenkraftverken ger ifrån sig plus att dammar och kraftverk även blockerar vägen för laxarna, men detta har man försökt fixa till genom att bygga så kallade laxtrappor åt laxarna. Men fördelarna är fler än nackdelarna vilket gör vattenkraften till en väldigt positiv energikälla, vilket är bra eftersom vattenkraften ger så mycket. Speciellt om man jämför med vindkraften som inte alls ger lika mycket då det måste blåsa väldigt mycket för att man ska få ut något av vinden.

Vindkraften
Vindkraften utger 2 % av Sveriges energi i dagens läge. Fördelen med vindkraften är att det är en ren, förnyelsebar energikälla och den är inte skadlig för naturen vilket är väldigt viktigt. Vindkraften kan även den utvinnas året runt. Men vindkraften har några nackdelar, en av dem att det är svårt att placera ut vindkraftverk eftersom ingen människa vill ha dem nära sig eftersom de förstör deras utsikt. Det finns ett uttryck för just detta – N.I.M.B.Y som står för Not In My Back Yard. En annan nackdel är att man inte utvinner så mycket från vindkraftverken eftersom det måste blåsa väldigt mycket för att det ska omvandlas till el.

Naturgaser
2 % av Sveriges energitillförsel kommer ifrån naturgaser. Naturgaser är alltid lätta att hantera samt förbränna och de är därför de ofta används inom industrin. Naturgaserna är ett väldigt rent fossilt ämne, mycket renare än olja. Naturgasernas utsläpp av olja är inte så jätte bra i längden eftersom vi redan har problem med att det släpps ut för mycket koldioxid när det dessutom släpps ut kväveoxid så kan det leda till en försurad miljö. En annan nackdel är att vi här i Sverige måste importera naturgaserna.
Idag är naturgaser den tredje största energikällan, medans det bara är tillgängligt i Skåne och på västkusten här i Sverige.

Avfall
0,3 % av Sveriges eltillförsel och 11 % av fjärrvärmen kommer ifrån avfall. Med avfall menar man tillexempel sopor. Idag omvandlas cirka 40 % av allt avfall i Sverige till värme och el till våra hushåll. Avfallet täcket ungefär en tiondel av fjärrvärme behovet i hela Sverige.

Biobränsle
Biobränsle utger 19 % av den svenska energitillförseln. Fördelarna med biobränsle är att detta är en förnyelsebar energikälla, eller det räknas som det eftersom man kan planera ny energiskog, kan utvinnas här i Sverige, den ger möjlighet för att fler ska få arbete vilket leder till att arbetslösheten minskar, ett effektivt sätt att använda restprodukter från skogsråvarorna. Medans bibränslets nackdelar är att biobränslen har lägre energiinnehåll än vad de fossila bränslena har, elproduktionen från biobränslen i värmekraftverk är dyrare än vad kärnkraften, vattenkraften och kolkraften i motsvarande anläggningar, råvarorna är billiga men transporten av råvarorna är desto dyrare och har en negativ inverkan på miljön plus att det bildas kväveoxider och svaveloxider under förbränningen av bibränslena vilket leder till en försurad miljö.

Olja
Oljan utger 32 % av Sveriges energitillförsel. Oljan är den energikälla som är används mest men den är även den energikälla som kommer att ta slut först. Eftersom oljan är ett fossiltbränsle så är den inte en förnyelsebar energikälla eftersom den kan och kommer att ta slut. Oljan skapar utsläpp av svavel och koldioxid, vilket inte är särskilt bra för naturen., vi här i Sverige måste importera oljan som vi vill använda eftersom vi inte har någon egen olja, precis som vi måste göra med naturgaserna, men oljan har inte bara nackdelar den har faktiskt en del fördelar också. Oljan är mycket billigare än kol, innehåller väldigt mycket energi och är lätt att lagra samt transportera plus att oljan är väldigt mångsidig och kan bland annat omvandlas till plast, gas och bensin.

Kol
4 % av Sveriges energitillförsel kommer ifrån kolen. Bland de fossila bränslena så är kol det fossila bränslet som det finns mest av. Kol har den största värmeledningsförmågan av alla material på hela jorden. Men eftersom kolet är ett fossilt bränsle så kommer även det att ta slut, även om det kommer att dröja väldigt länge innan detta inträffar. Vid användningen av kol släpper man ut väldigt mycket ämnen som är skadliga för naturen vilket skyndar på växthuseffekten. Vilket är en stor nackdel. Dessutom så är det svårare att använda än vad olja är.Analys
Jag tror inte att vi i framtiden kommer att kunna försörja oss på endast en energiform så jag har, enligt mig, valt de viktigaste energikällorna. Jag tycker att vi ska försörja oss på så tycker jag att vi i framtiden ska använda oss av vattenkraften, avfall och biobränsle. Att vi ska använda oss av vattenkraft tycker jag för att det är en förnyelsebar energikälla och den inte är skadlig för naturen plus att vattenkraftens fördelar är fler än dess nackdelar vilket gör det hela ännu bättre. Dessutom så är vattenkraften idag i Sverige en av de största energiproducenterna, tillsammans med kärnkraften. Vattenkraften står dessutom för 20 procent av elproduktionen i värden. Jag tycker att vi ska använda oss av avfall för att det finns inga (som jag hittat) nackdelar med avfall eftersom man bränner avfall från oss människor vilket är bra då vi återanvänder energi plus att vi samtidigt tar han om våra avfall. Sen tycker jag att vi ska använda oss av biobränslen eftersom de inte är så skadlig för miljön, den är bättre för miljön än vad de flesta av energikällorna är. Jag tycker att min kombination med vattenkraft, avfall och biobränslen är den med naturvänliga lösningen på den här frågan samtidigt som jag tror att det kommer att kunna fungera, vi får helt enkelt sluta använda energi i onödan och bara använda den när vi behöver så behöver vi inte producera så mycket energi vilket betyder att vi kanske kan klara oss på mi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur ska Sveriges framtida energibehov tillgodoses?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-04-16

    bra start! kärnkraften står för drygt 50% inte 31%

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-25]   Hur ska Sveriges framtida energibehov tillgodoses?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9717 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×