Etik och Moral

20 röster
34316 visningar
uppladdat: 2008-04-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Oavsett vilken Gud man tillber eller vilken kultur man växt upp i, så har vi alla något gemensamt. Vi har alla ett inre vägledningssystem när det kommer till i stort sett allt i våra liv. Riktlinjer som visar vad som är rätt och fel, redskap som får oss att handla ansvarigt och ifrågasätta våra och andras värderingar. För etik bygger på värderingar, värderingar som ter sig helt olika från person till person.
Ta till exempel de extremt skilda åsikterna angående abort inom kristendomens kyrkor. Katolska kyrkan har strikta regler när det kommer till denna starkt diskuterade fråga. Katolska kyrkan anser att abort, fosterfördrivning, är något moraliskt ont. Abort är något som står i allvarlig konflikt till den moraliska lagen, och att avsiktligt bryta mot denna är en svår synd.

I Sverige har vi dock en ganska avslappnad syn på abort. Vi kan anse det rätt eller fel, men det är helt beroende på våra egna värderingar och åsikter, som är olika från person till person. Vi har ingen moralisk lag som säger att det är fel att tycka annorlunda än majoriteten, utan det handlar mer om våra egna ställningstaganden. Här spelar våran egen moral in. Den moral och de etiska normerna som vi lärt oss redan som barn, de som talar om för oss vad som är rätt och fel. Jag anser att det är viktigt, i alla samhällen och religioner, att man lär sig detta i tidig ålder, för om de första vanorna är goda, så har man på ett vis undvikit problem senare i livet, till skillnad från om man startar livet med dåliga vanor.

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, och för att man ska kunna leva tillsammans, trots att man kommer från olika kulturer och har olika religioner måste det finnas något som gör att man ändå kan komma överens och kan leva konfliktfritt med varandra. Förutom statliga lagar, som man har som plikt att följa, så måste det också finnas gemensamma etiska regler som är lika för alla. Därför är det viktigt att invandrare kan ta till sig och följa de svenska etiska riktlinjerna som finns. Samtidigt måste man se det från deras perspektiv, och inse att dessa etiska regler som finns i vårat samhälle inte alltid är lätta att upptäcka, eftersom de inte är skrivna regler. Vi har ju alla moraliska värderingar, men vi vet inte riktigt varför eller hur.
Att anpassa sig i ett nytt land, med en helt annan religion, är därför inte alltid lätt. Men vad är egentligen kristen etik? Vad står egentligen den kristna värdegrunden för? Vi vet ju att vi varje dag står inför olika antaganden i våra vardagliga liv, och använder våra etiska och i grunden kristna riktlinjer för att välja rätt. Så även fast vi i Sverige inte direkt anser oss kristna, så tror jag att våra etiska grunder speglas av kristendomen. Således finns det ju olika grenar i kristendomen, och dessa olika grenar kan ha helt olika etiska grunder, trots att vi alla tillhör samma religion. Ta till exempel den kristna sekten ”Livets ord” och deras syn på sexualitet. Personligen anser jag att man föds med sin sexualitet. Homosexuell är alltså inget jag anser att man väljer att bli. Livets ord däremot anser att homosexualitet beror på störningar i barndomen t.ex. barnmisshandel, och att barnet därmed blir väldigt osäker och måste därmed hävda sig genom att bli homosexuell.


Jag tror dock att den moraliska princip som är gemensam för alla grenar i kristendomen är ansvarsprincipen. Människans ansvar för de konsekvenser som bildas av hennes handlande, och detta ansvar är ofrånkomligt. För oavsett vilken bakgrund en människa har, eller vilken situation hon har hamnat i, så är det alltid i slutändan hon som har ett moraliskt ansvar för sina handlingar.
Denna princip är viktig för ett samhälle, för hur skulle det se ut om alla skyllde ifrån sig, eller inte tog ansvar för sina misstag?
Dessutom tror jag att samarbetsprincipen går hand i hand med ansvarsprincipen. För att kunna samarbeta med någon eller några, eller ett helt samhälle så måste man kunna ta ett eget ansvar. Man fyller alla en del i gruppen och man har ett förtroende att ta sitt ansvar, och därmed även konsekvenserna. Att vara en god, ärlig och oegoistisk hjälpsam medmänniska är grunden i att ett samhälle ska fungera. Det går inte att köra sitt eget ”race” och utan någon moral överhuvudtaget strunta i alla andra runt omkring en.

Detta tankesätt är dessutom grunden i alla religioner, för oavsett vilken religion eller vilka etiska riktlinjer man har så är grundtanken alltid god. Religioner hjälper oss inte bara att ha goda grunder, utan även att ha en god inställning till våra medmänniskor. För det finns inte en religion i världen som förespråkar ondska eller egoism. Inte heller har moraliska regler någonsin onda grundtankar eller avsikter, även om omgivningen kan anse andra personers moral som dålig. Varje individ tolkar och värderar fakta utifrån livserfarenheter och människosyn. Denna människosyn innebär respekt för människan och människans värde och är gemensamt för alla religioner, dock skiljer sig människans rättigheter från samhälle till samhälle, på grund av kulturen som finns där.
För oss som är uppväxta i Sverige och har ett svensk synsätt på världen är det ganska svårt att förstå hur vissa samhällen kan ignorera principer som människans värde och hennes rättigheter. Detta är principer som bygger på hur starkt man värderar egenvärdet, vad eller vilka som står på spel när man fattar ett beslut, och vem som ska få ta stö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Etik och Moral

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-12-13

    du är grym ;)

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-27]   Etik och Moral
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9734 [2022-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×