Biobränslets Egenskaper

9 röster
12127 visningar
uppladdat: 2008-05-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Biobränslets Egenskaper

Inledning

Syftet med detta arbete är att informera om energikällor och vad de har för påverkan på vårt klimat. Det är också för att lära sig kritiskt granska det energisystem vi har idag och kunna dra nytta av andra energikällor så som biobränsle.
Rapporten är till största delen inriktad på energikällan biobränsle och dess egenskaper.
Jag valde detta område för att jag inte visste så mycket om just biobränsle då och för att jag kände att det vore intressant och kul att lära sig något helt nytt. Jag märkte senare att vi dagligen kan utvinna energi från alla sorters avfall och rester. På så sätt är detta väldigt omfattande.
Det jag vill undersöka och få fram en slutsats av är vad biobränsle är, används till, hur man får fram energi om det och även hur vårt dagliga energisystem påverkar jordens klimat.
För att ta reda på alla dessa frågor har jag använt mig av Internet och vad jag lärt mig tidigare. Jag fick den mesta informationen från en sida på Internet.

http://exergy.se/goran/cng/alten/proj/b/b.html

Jag hittade en hel del värdefull information på den här sidan. Men den har dock några nackdelar. Arbetet var gjort år 1991 och kan därför innehålla gammal information som det finns nya och aktuellare uppgifter om. Sidan saknar egentliga uppgifter om vilka som har skrivit arbetet och vad de har för erfarenheter och tidigare upplevelser när det gäller skrivning av forskningsrapporter. Efter närmare utredning av sidan lyckas jag få fram att arbetet är skrivit av blivande ingenjörer på Curt Nicolin Gymnasiet. Utlåtandet från lärarna är mycket positivt.


Bakgrund

Vad är Biobränsle?

Biobränsle är bränsle bestående av biomassa. Biomassa är organiskt material som vi får från växternas fotosyntes. Biobränsle är också sådant som framställs av levande organismer t ex träd, bakterier och djur.
Fotosyntesen är den metod som växterna använder för att utvinna kemisk energi ur solens strålningsenergi. Växterna kan omvandla koldioxid, vatten och solenergi till kolhydrater och syre. Detta tack vare att växternas klorofyll fungerar som en katalysator.


Fotosyntesens formel:
(CO2 + 2H2O + ljus Æ O2 + (CH2O) + H2O)

Vi kan sedan utvinna denna energi som finns lagrat i växterna till annan användbar energi. Genom att t ex elda växter kan vi utvinna värmeenergi.

Hur ser energisystemet ut idag?

Idag baseras vårt energisystem för det mesta på fossila bränslen.
Detta är inte en hållbar energikälla i längden p.g.a. att det håller på att ta slut men också för att det bidrar med koldioxidutsläpp som i sin tur leder till en förökad växthuseffekt eller Global warming.
Med biobränslen kan vi utvinna energi på ett miljövänligt sätt som inte skadar miljön eller klimatet.

Olika typer av Biobränsle

Biobränsle kan delas in i huvudgrupper och undergrupper, där undergrupperna är produkter av huvudgrupperna.


Trädbränsle

Trädbränsle kan delas in i två undergrupper. Skogsbränsle och återvunnet trädbränsle, som i sin tur har undergrupper. Trädbränslen står för den mesta av energin vi får från biobränslen.
Energiskogsbränsle är den energin vi utvinner ur olika typer av odlade träd. Snabbväxande trädarter som t ex Salixarter odlas på jordbruksmark med syfte att sedan malas ned till träflis och sedan förbrännas.

Förädling av Träd

Att förädla ett material är att göra det mer lätt att hantera och transportera.
Ett exempel på vad som kan förädlas är träd till träflis. Man låter först trädet ligga och torka. Sedan malar man ned trädet till flisor och så låter man flisorna torka ytterligare innan man förbränner den eller använder den till annat.

Oljeutvinning

Man kan utvinna olja ur bl.a. raps- och linoljefrön. Denna olja som man sedan får kan användas inom en mängd olika områden. Man kan t ex omvandla oljan till RME , som är ett bra sätt att ersätta bränsle i diselbilar med. Man kan utvinna RME genom att tillsätta etanol och soda till oljan. Det som blir kvar sedan är glycerol som kan omvandlas vidare.Etanol

Etanol är mycket användbart som bränsle i bilar och andra fordon. Etanol tillhör alkoholgruppen av ämnen. Vi använder även etanol i alkoholhaltiga drycker.
Vi kan utvinna etanol ur allt från grenar, toppar och träd till sopor och avfall.
Framställningen av etanol görs genom att jäsa stärkelse, socker eller cellulosahaltiga material som t ex skogsrester, energiskog, returpapper och spån. Man sönderdelar cellulosan med syra och sedan jäsa glykosen, som blir kvar, till etanol.
Man kan även utvinna etanol ur olika sorters svampar. Vissa svampar lever på näring av träd eller gräs och svettas sedan ut etanol på utsidan.
Etanol är bra på så sätt att det inte bidrar med någon extra koldioxid till jordens klimat. Varför man inte använder ren etanol i bilar är för att det är väldigt dyrt att framställa. Därför kombinerar man för det mesta etanol med el. Etanol är ca sex gånger så dyrt att framställa som bensin. Därför har vi inte tillräckligt med etanol för att hela energisystemet skulle bygga på det.

Metanjäsning

Av metanjäsning kan vi dra stor nytta ut av alla typer av rester. Dvs. livsmedelsavfall, jordbruksavfall, hushållsavfall och humana avfall.
Om man lägger avfallen i en lufttät behållare och sedan låter bakterierna bryta ned det organiska materialet som innehåller kol så bildas biogas. Biogasen innehåller gasen metan som är brännbar. Vi kan sedan förbränna metangasen och utvinna energi på det sättet.


Resultat

I min labbrapport förklarade jag varför man ska använda just biobränsle.
Idag använder vi för det mesta fossila bränslen till förbränning i fordon eller energiutvinning. Denna energikälla håller på att ta slut och bidrar med mycket koldioxid som leder till förökad växthuseffekt.
Om man istället använder etanol som drivmedel i fordon bidrar etanolet inte med koldioxid och därför är det inte farligt för klimatet.
Biobränsle är överhuvudtaget en mycket säker och smart energikälla och tackvare att det är miljövänligt och inte kommer att ta slut. Att återvinna gammalt hushållsavfall till ny energi är ett mycket smart sett att spara energi på. I grund och botten bygger biobränsle på naturens eget kretslopp.


Slutdiskussion

I slutdiskussionen kommer jag att reflektera över viktiga svar och frågor i rapporten.

Varför ska man använda biobränsle?
Jag tycker att detta är en viktig fråga eftersom vi människor idag desperat letar efter nya sätt att framställa energi på ett miljövänligt sätt.
Fossila bränslena bidrar med så pass mycket koldioxid att Antarktis isar smälter och skogsbränder och torka bryter ut. Biobränsle bidrar inte med något koldioxid och inte heller med negativ påverkan på klimatet.


Olika typer av biobränsle.
Det är även viktigt att förstå vad biobränsle är och vad det kan användas till. Jag tog upp några av de viktigaste energislagen.
Vår största energikälla inom biobränslet är skogen. Från skogen får vi träd som vi sedan kan använda till förbränning. Att odla upp energiskogar är ett praktiskt och ekonomiskt sätt att framställa energi.

Förädling av biobränsle är viktigt för att materialet blir mer lätthanterat och des...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Biobränslets Egenskaper

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-05]   Biobränslets Egenskaper
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9790 [2022-08-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×