August Strindberg

33748 visningar
uppladdat: 2002-01-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Johan August Strindberg föddes i Stockholm den 22 januari 1849. På fädernet tillhörde han en känd borgarfamilj med kulturella intressen. August hade sju syskon. Flera av hans syskon var konstnärligt begåvade, bl a brodern som blev en framstående musiker och kompositör.

Hans far hade det nya yrket ångbåtskommissionär och var ansvarig för godstrafiken på Mälaren och Göta kanal. Modern däremot var en enkel men religiös värdshusflicka, vars pietistiska fromhet kom att påverka Strindberg under hela hans liv. Hon gick bort tidigt, när August bara var 13. Kontakten mellan far och son var dålig. Syskonen har senare påpekat att Strindberg överdrivit och dramatiserat skildringen av sin barndom. Strindberg inleder 1867 studier vid universitetet i Uppsala. 1870 får han sitt första drama uppfört på den Kungliga teatern och året därpå ett kungligt stipendium för att fortsätta sina estetiska studier vid universitetet.
Efter studierna försöker Strindberg slå sig fram som författare. Hans första stora verk är mäster Olof (1872) .

Pjäsen refuserades av kungliga teatern, som ville ha ståtliga fosterländska dramer med vackert tal. Först 1881, då Strindberg hunnit bli en erkänd författare, uppfördes Mäster Olof.
Mäster Olof är brinnande i tron men också osäker och vankelmodig. Språket i pjäsen är modernt och naturligt. Det förstärker intrycker av att Strindberg egentligen berättade om sin egen tid, en brytningstid mellan gammalt och nytt.

På 1870-talet arbetade Strindberg bl a som jounarlist, och fick därigenom inblick i samhällsfrågor. Samtidigt umgicks han i konstnärskretsar. Det var då han skrev Röda Rummet (1879). Romanen som gjorde skandal och i ett slag skapade Strindbergs berömmelse.
Trots Strindbergs upproriskhet mot samhället tog han 1874 ett arbete på kungliga biblioteket.

Under sin tid som amanuens på Kungliga biblioteket i Stockholm 1874 - 1881 ägnade sig Strindberg flitigt åt sinologi och erhöll Ryska geografiska sällskapets silvermedalj 1880 för sin upptäckt av en av de tidigaste kartorna över delar av ryska Asien, gjord av en svensk krigsfånge i Sibirien på 1700-talet.

I mitten av 1870-talet förälskar sig Strindberg i finlandssvenskan Siri von Essen, gift med en officer. Detta bidrar till att hon skiljer sig och blir skådespelerska.
1877 gör hon debut på Dramatiska teatern. Strindberg och Siri von Essen gifter sig samma år och får barnen Karin (1880), Greta (1881) och Hans (1884).

Motivet i Strindbergs varje novell är konflikten mellan individen och samhället. Mest berömd har En ovälkommen blivit, en novell som förmodligen bygger på egna barndomserfarenheter. I sin självbiografiska roman Tjänstekvinnans son (1886) berättar han hur han tvingades erkänna syndar han inte begått. Detsamma gäller Kristian i En ovälkommen. Som hämnd utför kristian den handling han anklagats för.
När kritiken blev för hård mot Strindbergs historiska noveller skrev han en bitter diktsamling, dikter (1883).
Han packade sedan sina väskor och for iväg med sin familj för att bosätta sig utomlands. äktenskapet med Siri von Essen upplöstes småningom. Strindberg samlade en del av sina äktenskapliga erfarenheter i novellsamlingen Giftas 1 (1884)

Strindberg hade redan gjort sig känd för att vara konservativ i kvinnofrågor. Han uppfattade kvinnans roll som maka och mor som helig och viktigare än hennes roll i samhället. Han ansåg att mannen var överlägsen som tänkare och samhällsvarelse. Mycket av det som Strindberg skrev är påverkat av hans inställning till kvinnor.

Efter att Strindberg skrivit Giftas 1 försökte starka krafter stoppa Strindberg. Man lyckades få honom åtalad för hädelse pga. mycket hätska angrepp på kvinna och kyrkan och det blev
rättegång. Strindberg frikändes, men hans nerver tålde inte påfrestningen. Hans misstänksamhet och kvinnoförakt fick nu nästan ett sjukligt drag.

1893 gifter sig Strindberg med den österrikiska journalisten Frida Uhl och flyttar på hösten till hennes morföräldrar i Österrike. Året därpå föds dottern Kerstin. Makarna separerar i samband med att Strindberg reser till Paris.
Under sin vistelse i Frankrike drabbades Strindberg av en svår kris. Han kände sig förföljd och han ägnade sig åt olika vetenskapliga undersökningar, bla försökte han göra guld. Den här tiden, då han ibland påstods vara sinnesjuk, har han skildrat boken Inferno (1897).

I Paris 1894 - 96 var Strindberg ett mycket berömt namn, ständigt förekommande i dagstidningarna och de kulturella tidskrifterna, där han introducerade sina nära konstnärsvänner Paul Gauguin och Edvard Munch. Efter den succéartade premiären på Fadren i december 1894 ville man anordna en stor festbankett för honom.

Trots framgångarna levde han i ekonomisk misär, och han måste på grund av en svårartad hudsjukdom intas på sjukhus i januari 1895. Denna var troligen en följd av hans alkemistiska experiment samma år. 1898 påbörjar Strindberg Ockulta dagboken, som förs till 1908.

De sista åren av sitt liv bodde Strindberg i Stockholm. Han gifte sig med den unga skådespelerskan Harriett Bosse och upplevde en kort tid av äktenskaplig lycka innan också den skilsmässan var ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: August Strindberg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-11-09

  Det var jättebra fakta om Augu

 • Inactive member 2005-02-23

  Ja, det var ett bra arbete! :)

 • Inactive member 2005-12-08

  du har ju kopierat en viss tex

 • Inactive member 2008-02-11

  Mycket bra arbete!Hjälpte mi

 • Inactive member 2008-02-16

  var e dina källor

 • Inactive member 2008-03-18

  väldigt bra min komis adis anv

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-25]   August Strindberg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=987 [2021-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×