Monoteistiska religioner

16 röster
31286 visningar
uppladdat: 2008-05-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Judendom, kristendom och islam.
Hur är det att vara religiös i dagens samhälle?

Inledning:
Min uppsats handlar om monoteistiska religioner, det innefattar judendom, kristendom och islam. Jag har skrivit om olika delar inom religionen, t.ex. hur allt började. Efter det har jag jämfört svaren.
Jag har även fördjupat mig inom kristendomen och jämfört hur det kan vara att leva som kristen i USA och Sverige. Tänker man olika fastän man delar samma religion, hur skiljer det sig?
Om någon tar en annan människas liv med vilje, bör den personen också få sitt liv berövat? Öga för öga, tand för tand står det i bibeln, det betyder i princip att om jag dödar någon för någon döda mig.
Men bibeln säger emot sig själv, ett av de tio budorden lyder:
”Du skall icke dräpa”
Vad tycker du?


Jag har även skrivit om islam och heliga krig, muslimer säger att man inte ska döda, men går de då bra att döda i Guds namn?Det har varit otroligt intressant och utvecklande att skriva om de monoteistiska religionerna. Jag har fått massa fördomar krossade och fått förståelse för vissa riter och handlingar.
Så började det

Judendom

För länge sedan vad Mose ute och vallade sina får. Han fick syn på en buske som brann. Men det konstiga var att busen inte brann upp. En röst ropade på Mose och berättade att det vad Gud. Sen befallde rösten Mose att föra ut de plågade israeliterna ut Egypten.
Mose gjorde som Gud sa och befriade israeliterna som han tog med till Sinai berg där busken brunnit.
Gud lovade att skydda israeliterna, hans utvalda folk. Men då skulle de vara tvungna att följa Guds regler.
Senare fick Mose Guds regler, de tio budorden.Kristendom

Jesus vad en jude som levde runt år 30. Han kände sig kallad av Gud, så han började predika för människorna. Jesus ansåg sig vara Messias som profeten Jesaja sade skulle komma. De som ville bli räddade skulle lämna allt och följa med Jesus. Alla kan få Guds kärlek, även de som syndat.
Några år senare korsfästes Jesus och han dör. Efter hans död samlades hans lärjungar i Jerusalem. Där beslutade de att de icke-judar som blev kristna inte behövde omskära sig. Så de som ville följa Jesus lära behövde inte bli judar.
Kristendomen har skapats.Islam
På berget Hira utanför Medina uppenbarade sig ängeln Gabriel för Mohammed. Han blev kallad av Gud, han tog emot Guds ord. När Mohammed berättade om händelsen för andra så tog de avstånd från honom. Detta var år 610 e.Kr och år 622 e.Kr begav sig han och hans anhängare till Medina. Då börjar muslimernas tideräkning, år 1. I Medina grundades ett islamistiskt samhälle. När Mohammed år 9 (år 630) erövrade Mecka gjorde han också en vallfärd till de heliga platser som fanns belägna runt staden. Muslimer idag strävar efter att göra samma vallfärd.


Jämförelse


- Det finns inte så mycket saker som är lika mellan religionerna utom att grundarna för religionerna är män.
- Mohammed och Mose fick texter av Gud, Guds regler eller de tio budorden som man kallar det inom kristendom och judendom. Jesus fick som Mohammed och Mose också Guds regler.
- Inom Judendom och kristendom skulle grundarna av religionen rädda någonting. Mose skulle föra ut israeliterna ur Egypten medan man blev räddad om man följde Jesus.

Heliga texter

Judendom
Judar har fem stycken Moseböcker som bildar Tora. De heter de Moseböckerna för att Mose fick hela Tora av Gud. I Tora berättas det om Adam och Eva, Noa och syndafloden Abraham och Mose, och om David och Salomo.
Den jusiska bibeln heter Tanak. Tanak innehåller de fem Moseböckerna och gamla testamentet.
Talmund är en annan Tora som Mose fick. Skillnaden är att Talmund är en muntlig Tora, Talmund är ner skriven.


Kristendom
Bibeln är viktig för kristna. I den finns berättelser om Jesus och andra personer nerskrivna. Första delen i bibeln är det Gamla testamentet, det är 39 böcker.
Sen finns det också det Nya testamentet som innehåller bland annat de fyra evangelierna som vill bevisa att Jesus är Messias.


Islam

I Koranen, muslimernas Bibel, finns Muhammeds uppenbarelser nedskrivna. Koranen består av 114 suror, det är som kapitel. Koranen visar människorna hur man ska leva ett bra liv på jorden och hur Gud vill att människorna ska leva för att få evigt liv.
I Koranen finns det med människor som också finns med i Bibeln, fast de går under andra namn. Ibrahim (Abraham) Musa (Mose) Isa(Jesus)
Muhammed begick inga fel för att han vad beskyddad av Gud. I Sunnan finns små texter samlade som handlar om hur Muhammed handlade i olika situationer. Om man följer Sunnan så är man en god muslim, för då gör man inte fel.

Jämförelse

- Alla religionerna har biblar, böcker med berättelser om vad deras grundare åstadkommit.
- Gamla testamentet är en del av den judiska och den kristna bibeln, men det är inte så konstigt eftersom att Jesus vad jude.
- Personer som finns med i bibeln finns också med i Koranen, så som två religionerna måste hänga ihop, fastän de ser så olika ut idag.
- Evangelierna vill bevisa att Jesus är Messias, Messias finns med i den judiska tron. Det är för att Jesus ansåg sig vara Messias och kristendomen har utvecklats på det hållet.Heliga platser

Judendom
Gud hade lovat Abrahams folk det heliga landet, Palestina. Men för mer än 2000 år sedan erövrade romarna judarna på deras land Gud lovat dem.
I Jerusalem fanns ett viktigt judiskt tempel. Det brändes ner och nu finns bara en bit av en stödmur kvar. Den kallas Klagomuren eller Västra muren, till den muren kommer massa judar varje år, och speciellt inför sabbaten.
I Synagogan är som deras kyrka hålls sabbatens gudstjänst.

Kristendom
Jesus föddes i Betlehem som är en stad utanför Jerusalem. Inne i Jerusalem finns Heliga gravens kyrka, inne i den kyrkan kan man se klippan Golgota där Jesus avrättades och även hans grav och stenen som han smordes på.
Rom är också en viktig stad, speciellt för katoliker. I Rom ligger nämligen Petrus Kyrkan som byggdes av Petrus, en av Guds lärjungar.
Sen är alla kyrkor viktiga, för där kan man ta nattvarden mm.

Islam
Staden Mecka är viktig för muslimer, i Mecka finns en stor Moské som det finns ett gammalt tempel i. Templet sägs bara byggt av Ibrahim. Moskén i staden Medina är också viktigt och det är för att där finns Muhammeds grav.
Som med judendomen och kristendomen är Jerusalem viktigt, för muslimerna är den staden viktig för där ligger en Klipp moské.
Det finns två sorters muslimer, shia och sunni-muslimer. För shia muslimer är Irak ett viktigt land för där mördades imamen Husayn, deras andlige ledare.
Muslimer håller sina böner i moskéer.

Jämförelse
- Palestina är viktigt för alla tre religioner. Alla har minst en viktig kyrka/moské eller synagoga(klagomur) där.
- Mecka är viktig för muslimerna för där finns ett tempel byggt av Ibrahim, men Ibrahim var ju samtidigt Abraham som judarnas Gud hade lovat det heliga landet till. Jag undrar hur han hann med att vara en stor ledare, bygga en moské till en annan religion och samtidigt stamfader och pappa. Eller om man vänder på det, bygga en moské till sitt folk, leda ett annat folk och vara en stamfader och pappa.
- De tre religionerna har en religiös byggnad (kyrka/moské eller synagoga).Sorg och fest

Judendom
(Fest) Vid åtta dagars ålder omskärs judiska pojkar för att hålla ett förbund med Gud,
och vid 13 års ålder håller man en Bar Mitsva. Då ska man läsa ur Tora och börja följa den judiska lagen. Man blir vuxen.
Pesach är den judiska påsken, den firar man till minne av uttåget ur Egypten, man äter mat som symboliserar olika saker. Som t.ex. pepparrot, den symboliserar fångenskapens bitterhet.
(Sorg) Den döda kroppen har ett visst värde, så den bör inte brännas utan ska begravas på en ostörd kyrkogård. Familjen ska vara hemma under sorgeveckan och då förväntas de på hjälp med hushållssysslor.

Kristendomen
(Fest) Vid dopet som är det första sakramentet häller prästen vatten över en och man blir ren från sina synder och upptagen i kyrkan.
Vid konfirmationen som är det andra sakramentet bekräftar man sin tro.
Alla i Sverige har nog märkt att man firar påsk, och det görs till minnet av Jesus lidande, död och uppståndelse.
(Sorg) När någon dött begravs man i en grav eller så kan man bli kremerad. Vid kremering bränner man kroppen när den ligger i en kista, sen kan man bli begraven i en urna eller utströdd i en minneslund eller någon annan stans.

Islam
(Fest)Omskärelse: Vid tio års ålder eller när man bara är några dagar omskärs muslimska pojkar. Det står inte i Koranen att man ska göra det men i hadith, som är profetens tradition.
Ungdom: När muslimska ungdomar når puberteten blir de religiöst myndiga. Det betyder att de ska be de dagliga bönerna, fasta, inte klä sig utmanande eller ha tighta kläder.
Mat: En muslim ska inte äta griskött eller blodmat. De djur de ska äta ska slaktas i Guds namn och blodet ska rinna ut. Innan man äter mat ska man välsigna varje måltid. En bra muslin borde inte heller dricka vin eller använda droger.
Islamiska fester: Ramadan, maktens natt(alla stannar kvar i moskén) Id. Fastan börjar/slutar.
(sorg) Döden: En muslim ska läsa ut koranen för den döende. När man avlidit ska kroppen tvättas på ett specielltsätt och kroppen bör ligga på höger sida mot Mecka.

Jämförelse
- Muslimska och judiska pojkar omskärs som ett förbund till Gud när de är antingen några dagar gamla eller 10-13 år.
- Inom judendom och kristendom döps man, men det förekommer inte inom islam.
- Inom judendom och islam begravs kroppen ”hel” men kristna kan kremeras om man vill. Självklart kan man kremeras även om man inte är kristen, men så bryter man mot religionens regler.
- Inom islam och judendom blir man religiöst vuxen vid tonåren.
- Judar och muslimer har speciella kost regler. Judar fastar och det kan även kristna göra.
- Kristna och judar firar påsk, men inte riktigt av samma anledningar.(se ovan)


Utbredning

Judendom
Judarna fördrevs ur det heliga landet och flyttade ut i världen. Efter förintelsen(när Hitler försökte utrota judar) bestämde FN att de skulle på ett eget land ”Israel”. Men där ligger redan ett land, Palestina, så vem har rätten att bo där?

Kristendom
Runt medel havet finns det många kristna länder och människor. Koloniserade ställen som Sibirien, Amerika, Australien, söderhavsöar och bitar av Afrika är också kristna. Kristendomen är världens största religion.

Islam
Mellanöstern, nord Afrika, central Afrika och en del an Indien har styrts av muslimska härskare. Men nu är det mest länder i Asien som är muslimska, men även norra Afrika.

Jämförelse
- Vad ska man säga, där t.ex. kristendomen finns, är islam inte lika utbredd och tvärt om.
- Judar finns lite överallt i världen men vill ha Israel som sitt land. Det kan de förståss inte för att där bor det redan människor.
Jag tycker att man inte bara kan ta ett land eller ge bort det till ett folk bara för att dom blivit utsatta i historien. De kan inte heller kräva att få landet för något som hände för 2000 år sedan. Det är som om alla som anser sig härstamma från vikingarna kommer till norden och tvingar till sig hälften av alla nordiska länder, bara för att de också bott här.
Jag tycker att alla som vill ska få bo i Israel, liksom alla som vill ska få bo i Sverige. Det dåliga med det är att det kan bli överbefolkat, men samtidigt tror jag inte att alla världens judar kommer flytta till Israel som de får.


Budskap

Judendom
(Gud) Judar tror bara på en Gud, han är allsmäktig och närvarande. Man får inte uttala Guds namn eller göra bilder av honom, Gud är helig för judar.
I judendomen är familjen och livet på jorden viktigt, men livet efter detta är tabubelagt. Fast de tror att Messias ska komma och med honom fred på jorden.
(Människan)Gud har skapat människan som sin avbild och därför ska livet tas på allvar, alla ska bidra till ett gott samhälle.
Judar är utvalda av Gud, de är Guds folk och därför ska de följa Guds vilja och vara ett föredöme för andra. För att visa det förbundet ska judiska pojkar omskäras.

Kristendom
(Gud) Gud sände Jesus, sin son, till jorden för att dö och återuppstå. En gång ska han återvända till jorden och folket ska dömas.
Det finns bara en Gud och han är samtidigt Fadern, Sonen och den Heliga Ande, det kallas treenighet.
(Människan) Adam och Eva bodde i paradiset, de var olydiga mot Gud och fick svårt att hålla kontakten med honom. Därför vad Gud tvungen att komma till jorden som Jesus och göra det möjligt för människorna att koma nära Gud igen.

Islam
(Gud) Gud är skapare, allsmäktig och barmhärtig, det finns bara en Gud som är viktigare än allt annat. Gud skapade Adam och Hawwa(Eva), de va olydiga mot Gud så han satte dem på jorden för att vårda den värld Gud skapat.
På domens dag ska allt ont straffas.
(Människan) Människan är inte syndig, hon vet vad som är rätt och fel, hon kan inse sina misstag och bli förlåten av den barmhärtige Gud. Människan är Guds ställföreträdare på jorden. Muslimska pojkar omskärs, utom i Indonesien.


Jämförelse
- Alla tre religionerna tror att det bara finns en Gud, det kallas att man är en monoteistisk religion.
- Muslimer och kristna tror att Adam och Eva(Hawwa) fanns, de bröt mot Guds regler.
- Judar säger att man inte får avbilda Gud, muslimer säger att man inte får avbilda Mohammed, det står inte i texten men har blivit väldigt uppmärksammat i och med Mohammed karikatyrerna i Jyllands-Posten.
- Muslimska och judiska pojkar omskärs.
- Judar tror att Messias ska komma till jorden och skapa fred. Kristna tror att Jesus var den Messias som enligt judendomen skulle komma och skapa fred. Det är muslimernas tro på att när Domens dag kommer ska allt ont ställas inför rätta och de snälla får evigt liv.Hur ska man leva?

Judendom
Man ska ära och älska Gud, det är en regel som alla människor ska följa. Sen innehåller Tora 613 stycken regler bara för judar.
En regel är att man ska hålla de judiska kost reglerna så kallade kosher.
En jude får inte äta fläskkött eller. De får inte heller blanda kött och mjölk produkter.

Kristendom
En kristen ska älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv. Efter syndafallet blev kontakten med Gud sämre, därför döps barn (men även vuxna), för att bli renad och kontakten med Gud blir bättre.
Dopet och nattvarden är sakrament i den protestantiska kyrkan. I den katolska och ortodoxa finns det ytterligare fem sakrament.

Islam
En muslim ska:
Bekänna sin tro men orden Det finns ingen Gud utom Gud
Be fem gånger om dagen
Hålla fastan under Ramadan
Ge en del av sina inkomster till allmusa för de behövande.
Vallfärda till Mecka en gång under livet
Varje fredag för en muslim delta i fredagsbönen i Moskén.

Jämförelse
- De tre religionerna menar att man måste älska Gud över sig själv och allt annat.
.- Muslimer och judar har kost regler som ska följas.
- Man ska följa Guds regler.Religion och samhälle

Judendom
Judar anser sig vara ett eget folkslag, Guds folk. Men de menar inte att de är den enda sanna religionen.
Det finns olika sorts judar:
Ortodoxa: de följer Toras regler hårt
Konservativa: är mer liberala än de ortodoxa och de är positiva till modern kultur.
Reform judar: De anser att religionen ska anpassas till samhället och inte tvärt om.
I Israel har judendomen stort inflytande på samhället, man kan t.ex. bara gifta sig i kyrkan där männen bestämmer. Männen är också de enda som kan ta initiativ till skilsmässa.

Kristendom
Katoliker: Har sitt centrum i Rom med påven som ledare.
Ortodoxa och österländska kyrkor är uppdelade efter nationstillhörighet.
Protestantiska: kyrkor som utgår från Luther och Calvin’s brytning bot den katolska kyrkan.
Bibeln har granskats sen 1700-talet och sen dess har inte kyrkan haft samma inflytande som innan. Kristendomen har fått anpassa sig efter samhället. Men kyrkan och det moderna samhället har inte samma ståndpunkter och alla kristna har inte samma syn på sex utanför äktenskapet.

Islam
Inom islam finns det två riktningar:
Sunni: cirka 90% av alla muslimer är sunni-muslimer.
Shia: shia-muslimer finns det flest av i Iran, men även i Irak.
Alla muslimer har självklart inte samma syn på Koranen. Vissa muslimer vill ha ett samhälle med islam som grund, alltså ett samhälle där alla lagar ska utgå från Koranen och Mohammeds Sunna. De muslimerna kallas fundamentalister.
De liberala muslimerna vill att islam ska anpassa sig till samhället.
Mannen är familjens böneledare och ska försörja familjen.

Jämförelse

- Ortodoxa judar följer Toras regler hårt och det gör även de fundamentalistiska muslimerna.
- Reform judar anser att religionen ska anpassas till samhället. Det vill även de liberala muslimerna.
- I synagogan bestämmer männen, det kan liknas lite med att i islam är mannen i huset också böneledaren.Etik – Modet att välja

Abort
Judendomen
Enligt Rabbi Raymond A. Zwerin and Rabbi Richard J. Shapiro säger den traditionella judiska lagen att ett foster inte är en hel människa. Fostret har inga egna rättigheter men är en del av kvinnan och ingen människa skulle frivilligt skada sin kropp så kvinnor får inte göra abort frivilligt, för så skadar man sin kropp. Men fostret kan man offra om det gäller kvinnans liv. Kvinnans liv är viktigare än ett fosters liv.

Kristendomen
Ordet abort finns inte med i bibeln, det står bara texter som berättar hur Gud såg oss i vår mammas mage. Det tolkar vissa kristna som att abort skulle vara fel. Men andra anser att en sådan bibeltext inte går att forma abort lagar av.
”Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av de hade grytt.” (Psaltaren 139:16)
Sen har olika sorters kristna olika uppfattningar om abort.

Islam
Islam förbjuder abort utom när mammans liv är i fara. Muslimer anser att ett befruktat ägg som sitter fast i livmodern som en levande varelse har potentialen att bli en människa. Ett utvecklat foster anses vara ett mänskligt liv och om mamman är dömd till döden för ett brott så besparas hennes liv för att hon bär ett liv.

Jämförelse

- Det traditionella inom religionerna är att man inte ska göra abort.
- Abort tillåts om mammans liv är i fara, hennes liv är viktigare än det ofödda barnets.
- Självklart har inte alla judar, kristna eller muslimer samma åsikt om abort. Det är som med alla andra saker, man har sin egen uppfattning. Jag kan tillexempel tänka mig att reform judar och liberala muslimer tycker att det är okej med abort eftersom att de vill anpassa religionen till samhället. I dagens samhälle är det okej att göra abort, i alla fall i Sverige.Heliga krig
Det finns såkallade ”heliga krig” eller ”krig i Guds namn”. De förekommer mest inom islam. Men hur går det ihop med att muslimer tror att Gud ska straffa den onda makten? Är muslimerna som dödar i Guds namn onda eller goda?
Terrorism är emot Muhammeds lära och i Koranen står det:
”Och strid på Allahs väg emot dem, som strider mot er, men överträd icke. Allah älskar sannerligen icke överträdarna.” (Den heliga Qur´nen 2:191)

Jag tolkar det som att Allah låter en slåss som de som attackerar en, men inte med övervåld. För Allah gillar inte övervåld.
Det är min tolkning och då tillåts man att döda och är alltså inte ond och ska straffas av Gud. Men min intervju person är muslim och säger att det är självklart att man inte ska ta någons liv.
Jag har uppfattat det som att om någon krigar mot dig får du försvara dig, men inte använda övervåld. Det tillåter Allah. Men Allah tillåter inte övervåld och Allah tycker det är fel att döda, men man för döda om Allah tillåter det.
Så det blir lite självförsvar.Mångfalden inom kristendomen

Inom kristendomen finns det massa riktningar. På hemsidan wikipedia finns det hela 43 stycken olika riktningar beskrivna och jag kan naturligtvis inte skriva om alla, så jag ska välja några intressanta.

Romersk-katolska kyrkan (katolska kyrkan)
Dit räknas de kyrkor som erkänner Påvens överhöghet samt står i kommunion med honom.
Katolska kyrkan betraktar Påven som Petrus efterföljare. Petrus var en av Jesus lärjungar som trodde att han var Messias. Petrus var den förste biskopen inom katolsk tro.
Petrus led martyrdöden, det betyder att han blev dödad för sin tro. Över hans grav byggde man Peterskyrkan i Rom.

Baptism
Baptism är en riktning inom kristendomen. De tar avstånd från barndop och döper endast vuxna som tagit ställning till sin tro. Om man döps när man är liten så kan man inte välja sin egen tro utan blir tilldelad en.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en kristen riktning med amerikanskt ursprung. Den kallas också för mormonkyrkan.

Kyrkan grundades av Joseph Smith år 1830. Kyrkan grundades när Smith gav ut Mormonernas bok. Det var en, enligt Smith, helig skrift, som innehåller alla Jesu Kristi lärdomar. Boken hade han fått av en ängel. Boken översatte han med Guds hjälp.
Jesu Kristi Kyrka tror inte på treenigheten, de tror istället att Gud, Sonen och Den Helige Ande är tre fysiskt skilda personer.
Människorna är Guds barn och Jesu Kristi har tagit på sig allas överträdelser, motgångar och otillräcklighet

Jämförelse
De tre riktningar jag beskrivit är väldigt olika. Baptisterna tar tillexempel avstånd från barndop för att man ska välja sin egna tro. Ingen ska välja den åt en.
Den katolska kyrkan har Påven som högste ledare och Petrus efterföljare.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagar startades när Joseph Smith skrev en publicerade en bok med Guds lära som han fått av en ängel och översatt med Guds hjälp.Kristendomen och samhälle

Kristendomen ser nog inte likadan ut i hela världen. Kristendom i Sverige är väldigt olikt kristendomen i USA, fastän vi tror på samma saker. I USA är det viktigare att gå till kyrkan än i Sverige. Man ska leva lite mer enligt bibeln, sen ogillar många i USA homosexuella och icke troende. Kyrkan är en social plats. Nu ska man förstås inte dra alla över en kant. Men sånt förekommer i mycket större utsträckning i USA än i Sverige.
George W. Bush som är president i USA har ofta med Gud i sina tal.

"I trust God speaks through me. Without that, I couldn''''t do my job." – George W. Bush

“We are no longer fighting a great enemy, we are asserting a great principle: that the talents and dreams of average people – their warm human hopes and loves – should be rewarded by freedom and protected by peace. We are defending the nobility of normal lives, lived in obedience to God and conscience, not to government.” – George W. Bush

Av dehär och andra tal kan man dra slutsatsen att Bush är kristen och litar på Gud. Om Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister skulle prata såhär och säga att Gud hjälper honom och Moderaterna med deras val och guidar dem genom politikens värld skulle det bli världens uppståndelse.

Man kan även jämföra George W. Bush’s tal med Adolf Hitlers tal, för Hitler använde också mycket Gud i sina tal om att förinta judar.

“I believe today that I am acting in the sense of the Almighty Creator. By warding off the Jews I am fighting for the Lord''''s work”. – Adolf Hitler, tal till riksdagen, 1936

Sen kan man ju ifrågasätta om dehär makt männen har rätt att använda Guds namn på det sättet för att få folket som är religiösa att följa efter dem och stödja den i deras idéer och påfund.
Utan att komma bort för mycket från ämnet så har jag skrivit om Hitler och hans hat mot judar här ovan. Citatet stärker teorin om att förintelsen har inträffat till de tvivlare som finns.

Kristendom och dödsstraff
Det går inte att skriva om kristendomen är för eller emot dödsstraff för att det finns delade meningar som det.
Vissa anser att bibeln är för dödsstraff för att liv är heligt och den som tar någon annans liv måste betala med sitt eget. ”Öga för öga, tand för tand”
Men andra tolkar bibeln så att man kan bli förlåten. Ett av Guds tio budord lyder:
”Du skall icke dräpa”
Så då säger bibeln emot sig själv, man ska alltså döda någon som begått t.ex. äktenskapsbrott, men man får inte döda personen för då bryter man mot Guds regler.

Men om man bortser från de tio budorden, vem ska då döda den som syndat?
Jag är ganska säker på att alla människor syndat så vem ska då avrätta den skyldige?Diskussion

Abort
Jag tycker att varje kvinna ska ha rätten till att abortera sitt ofödda barn bara det inte gått för lång tid. Med för lång tid menar jag ungefär fyra till fem månader. Fostret ska inte ha hunnit bli alltför utvecklat.
Ingen av de traditionella formerna av judendom, kristendom eller islam stämmer in på hur jag tänker. Men kanske någon annan riktning inom kristendomen stämmer in på mig. Det finns väldigt många att välja mellan.

Messias
Jag har tidigare pratat om att judendomen vad den första religionen och att de andra religionerna har utvecklats från den. Det här skulle jag vilja diskutera vidare:

Judarna som levde för ca. 2000 år sedan väntade på att deras Messias skulle komma. Då kom Jesus och sa att han var den Messias som skulle komma.
Vissa trodde på honom och vissa inte. De som trodde honom kallas nu kristna och de som inte trodde på att han var Messias är fortfarande judar.

Men nu undrar jag hur judarna ska veta när deras Messias ska komma. Om det kommer en man som säger sig vara Messias, kommer alla juda tror honom eller kommer det tvivla som med Jesus?
Då kanske det kommer utvecklas en ny religion så som kristendomen kom?
De kristna som tror att Jesus var Messias, vad kommer de tro om man verkligen kan bevisa att mannen som står framför dem är Messias. Kommer de tro att Jesus var en bedragare och att hela deras religion är ett påhitt?
Eller, kommer de fortfarande tro att Jesus vad den Messias som skulle hjälpa människorna på jorden att få bättre kontakt med Gud efter vad Adam och Eva gjort.Dödsstraff (kristendomen)

Jag har tidigare diskuterat döds straff och det är ytterst intressant. Om man är för dödsstraff, då känner jag att det är lite som att vara för abort. Visst har inte barnet gjort syndat men man tar ändå en människas liv.
Liv som liv, livet är ju enligt kristendomen heligt.
Jag undrar också om det är tillåtet att ta någons liv i ett krig, man krigar mot sin fiende som säkert har gjort något man inte gillar, men Gud är förlåtande och säger att ”Du skall icke dräpa”. Varför ska man då ha ett krig där man dödar sina fiender och oskyldiga människor som ber till Gud att Gud ska bespara deras liv.

Min tolkning är att det är fel att döda, det spelar ingen roll varför man gör det. Om jag vore väldigt kristen skulle jag vara helt emot dödsstraff för att Gud säger så.

Men nu är jag inte så kristen att jag tar till mig allt Gud har att säga. Så jag vet faktiskt inte om jag är för ett emot dödsstraff. Det är en för stor fråga att svara på.
Varför jag i så fall skulle vara för dödsstraff är för att en människa som har tagit ett liv med flit inte har samma värde i mina ögon. Det kan låta elakt, men en människa som har berövat en oskyldig människa sitt liv står lägre i mina ögon än en som inte har en skulden på sig. Samma sak är det med våldtäkts män eller kvinnor. De som har tvingat till sig sex av en människa som de vet absolut inte vill ge de till dem står lägre i mina ögon.Heliga krig
Det finns såkallade ”heliga krig” eller ”krig i Guds namn”. De förekommer mest inom islam. Men hur går det ihop med att muslimer tror att Gud ska straffa den onda makten? Är muslimerna som dödar i Guds namn onda eller goda?
Terrorism är emot Muhammeds lära och i Koranen står det:
”Och strid på Allahs väg emot dem, som strider mot er, men överträd icke. Allah älskar sannerligen icke överträdarna.” (Den heliga Qur´nen 2:191)

Jag tolkar det som att Allah låter en slåss som de som attackerar en, men inte med övervåld. För Allah gillar inte övervåld.
Det är min tolkning och då tillåts man att döda och är alltså inte de onda som ska straffas av Gud.Avslutning

Jag har lärt mig så otroligt mycket under dethär arbetet. Innan trodde jag...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Monoteistiska religioner

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-17]   Monoteistiska religioner
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9924 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×