Vietnam

6 röster
24872 visningar
uppladdat: 2002-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Geografi och klimat

Vietnam ligger i den tropiska regionen och en stor del av landet har ett hett och fuktigt klimat. Väder och årstider varierar mellan de olika landsdelarna.

Landytan är ungefär ¾ så stort som Sverige, men ändå har de nästan 10 gånger fler invånare än Sverige. Kusten är 160 mil lång och sträcker sig från Tonkin-bukten ner till Thailand-viken via Sydkinesiska havet.

Hanoi, som är landets huvudstad, har en halv miljon fler invånare än Stockholm. Förutom Hanoi finns det två stora miljonstäder. Den största staden, Saigon, ligger i södra Vietnam och har 4,3 miljoner invånare. Den andra miljonstaden heter Haiphong och har 1,6 miljoner invånare och ligger i norra Vietnam, väster om Hanoi.

Naturtillgångar

Jordbrukets areal är ca ¼ av landets yta, men sysselsätter ¾ av befolkningen. Jordbruket finns mest i den södra delen av Vietnam. I jordbruket odlas främst ris. På högländerna odlas numera kaffe, te gummi, jordnötter och jute.

Fisk är också viktigt för Vietnam. Den årliga fångsten är 1, 2 miljoner ton fisk

Kol används som bränsle och uppvärmningsmaterial till hus och fabriker. Det är även en viktig exportvara.

Sedan 1986 har olja utvunnits i Sydkinesiska havet. För Vietnam är oljeproduktionen blygsam eftersom de inte kan raffinera sin egen råolja, de får då istället exportera råoljan och sen importera den som olika oljeprodukter.

Befolkning, språk och religion

85 % av Vietnams 80 miljoner invånare tillhör Viet-folket, som är en sammanblandning av olika folkslag och kineser. I Vietnam lever det 236 invånare/km2. I vissa områden finns det ända upp till 2000 invånare /km2.

På grund av den höga nativiteten är det sedan 1986 straffbart att ha mer än 2 barn, det är för att minska folkökningen. I jämförelse med andra uländer har Vietnam en hög medellivslängd, i genomsnitt blir männen 65 år och kvinnorna 69 år.

Skolgången är obligatorisk i 5 år, sedan kan man välja om man vill studera vidare. Universitetsstudier förekommer också. Analfabetismen är därför väldigt låg, 4 % hos männen och 9 % hos kvinnorna. I jämförelse med de andra u-länderna i Asien är detta ett lågt tal, i Asien är genomsnittet 38 % . Den låga analfabetismen hjälper till att få fart på det egna landets ekonomi, så att fler företag och industrier kan byggas upp.

Tidigare inom vietnamesiska användes kinesiska tecken, men nu använder man det latinska. Ett ord kan ha sex olika betydelser beroende på betoningen. Varje ord är enstavigt, men har sex olika tonlägen.

Buddhismen är den största religionen, ca 65-70 %. Sedan finns också katolicism och protestantism, men de är små andelar av befolkningen som tillhör dessa religioner.

Historia

10.000 år f.Kr.
Vietnam var från början en jakt, fiske och risodlingsland, som ca 100 år f. Kr invaderades av Kina. 950 år efter Kristus kastades kineserna ut ur landet. Vietnam stod emot Kinas erövringsförsök under många år därefter.

1800-1900
Vietnam utvidgades även söderut och fick sin första huvudstad, Hué, år 1802. I mitten av 1800-talet kom fransmännen och angrep södra Vietnam militärt för att fransmännen tyckte att vietnameserna hade förtyckt och förföljt de katolska missionärerna.

I slutet av 1800-talet hade fransmännen intagit hela Vietnam. År 1902 slogs Vietnam ihop med sina grannländer Laos och Kambodja till Indokinesiska unionen. Skälet till att det hände var att Laos och Kambodja också var franska kolonier och att Frankrike ville komma åt råvarorna som fanns i de tre länderna. Fransmännen tvingade de vietnamesiska arbetarna att jobba med svältlön i gruvor och på plantagefält, så vietnameserna hade det rätt så svårt.

1900-1950
Under dessa år var det mycket som hände i Vietnam. År 1930 bildades det vietnamesiska kommunistpartiet av bl.a. Ho Chi Minh och under andra världskriget intogs Vietnam av Japan. Under japanernas ockupation fick fransmännen styra Vietnam och 2 miljoner vietnameser dog i svält. Det vietnamesiska folket protesterade och vid krigsslutet (den 2 september 1945) utropades den Demokratiska republiken Vietnam av Ho Chi Minh.

Vinnarna i kriget beslöt sig för att ockupera Vietnam i Nord- och Sydvietnam och fransmännen kom tillbaka till Vietnam, men efter ett krig 1953 var det slut på det franska väldet.

1950-1970
1954 splittrades Vietnam i två delar: Syd- och Nordvietnam. I norra delen blev det ett kommunistiskt styre, som stöttades av Kina och Sovjetunionen, och i syd ett privatkapitalistiskt styre, som stöttades av USA och Frankrike.

1960 bildades den sydvietnamesiska gerillarörelsen FNL, för att Nordvietnam tryckte på Sydvietnameserna och ville befria dem från sina ockuperade.

När USA fick höra om hotet att Nordvietnam skulle inta Sydvietnam, så skickade USA ännu mera amerikanska soldater och 1968 uppgick styrkan till en halv miljon soldater. USA bombade Nordvietnam och försökte krossa FNL i Sydvietnam genom att förstöra gerillakontrollerade områden. Man använde kemiska vapen och då började världsopinionen bli kritisk mot USA.

1970-1990
Efter större förluster drog sig USA från Sydvietnam i början av 70-talet. Innan dess, den 27 januari 1973, hade Nordvietnameserna undertecknat ett fredsavtal i Paris, så att kriget tog slut.

Nordvietnameserna intog större och större delar av Sydvietnam och efter allmänna val den 2 juli 1976 bildades Socialistiska republiken Vietnam.

Vietnam invaderade sen Kambodja som var förbundsförvant med Kina och därför blev läget mellan Kina och Vietnam spänt igen.

Vietnameserna har haft det hemskt svårt genom tiderna p.g.a. alla krig och kolonisationen av västvärlden och jag tror att om det inte hade varit så många krig så hade det inte varit ett u-land och kanske också haft bättre ekonomi. Under kriget mot Kambodja till exempel, lades 40 % av landets tillgångar på försvaret.

Samhället och miljön

Industrin
När Vietnam var delat så var det i norra Vietnam samma mönster som i Östeuropa, d.v.s. mycket tung industri. Många länder försökte ge Vietnam bistånd till att bygga ut den lätta industrin, men krigen kom i vägen.

1985/86 gav Sverige 300 miljoner kronor i bistånd till Vietnam, men det utgjorde bara drygt 5 % av Sveriges totala bistånd som är på 1 % av BNI.

Efter 1990 är det den lätta industrin som har utvecklats snabbast. Under större delen av detta årtionde har tillväxten legat på 13-14 % årligen. Många av de statliga industrierna som har privatiserats har gått i konkurs och många nya privata industrier har startats. De industriprodukter som är viktigast är stål, cement, papper, textilier och livsmedel. De utsläpp som fabrikerna släpper ut renas inte, framförallt märker man det i Hanoi och Saigon.

Den tunga industrin i Vietnam finns främst i norra Vietnam och den lätta industrin i söder.

Jordbruket

Innan marken och jordbruket blev privatiserad var Vietnam tvingad att importera ris, men efter reformen 1988 blev Vietnam den tredje största exportören av ris. Den enskilde bonden började äga sin mark och därmed ökade risproduktionen. De hjälpmedel man använder till jordbruket anses vara ett ökande hälsohot, p.g.a. att bönderna använder kemikalier och hormoner i jordbruket.

Under kriget mot USA förstördes ca 200 000 kvadratkilometer skogs- och åkermark på grund av växtgiftet agent orange. Effekten av USA’s kemiska krigsföring är att man fortfarande kan hitta giftet dioxin i t.ex. bröstmjölk och livsmedel, vilket i sin tur kan leda till att människor kan få sjukdomar och andra skador.

Sociala förhållanden

I norra Vietnam bildades på 1950-talet ett fungerande sjukvårdssystem, men då hade man bara begränsade resurser. Då satsade man på förebyggande hälsovård. Men i söder hade man inte riktigt fått samma framgång med sjukvården. Efter återföreningen var det stora sociala uppgifter som regeringen stod inför.

Sedan återföreningen har det allmänna hälsoläget försämrats och sen har sjukdomar som nästan har varit utdöda kommit tillbaka. Dessa försämringar beror på att läkarna har låg lön och måste ha ett extra jobb för att klara sig, det leder även till att läkarna får dålig arbetsmoral.

Den obligatoriska familjeplaneringen har gjort att aborter och sterilisationer har fått en kraftig ökning. Dessutom är kvinnorna i Vietnam jämställda med männen enligt lag.

Ekonomi och politiken

Fattigdom
Även om Vietnam har en ekonomi som växer snabbt så är det ändå ett av världens fattigaste länder. Några anledningar till detta är att Vietnam har haft krig och att landet har varit koloniserat.

BNP är ett mått på den ekonomiska tillväxten i ett land . År 1995 var Vietnams BNP/capita 270 US dollar, vilket var väldigt lite jämfört med Sveriges BNP. År 1996 var Sveriges BNP 23 630 US dollar. Hälften av Vietnams BNP kommer från jordbruket.

Bistånd och lån
Vietnam har varit beroende av bistånd från olika länder, främst då Sovjetunionen. P.g.a. kriget med Kambodja...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vietnam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-05-04

  Ett bra arbete som var sortera

 • Inactive member 2005-01-10

  Helt bra arbete

 • Inactive member 2007-09-09

  kanon!

 • Inactive member 2007-12-04

  Bra arbete

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-01]   Vietnam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=993 [2023-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×