Sierra Leone

5 röster
10537 visningar
uppladdat: 2008-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Under veckorna 10-16 har vi jobbat med U-landskunskap. Det har både varit kul och intressant att jobba med och ta reda på vad bistånd är och lite merfakta om landet Sierra Leone, för det var Sierra Leone jag valde.
Det har varit mycket lärorikt tycker jag, faktiskt så tycker jag att det här har varit ett av de roligaste områdena. Det har varit en bra blandning mellan alla SO ämnena.

De frågeställningarna jag har är:

 Varför Sierra Leone är ett u-land?
 Vad kan de göra för att ta sig ur den situationen?
 Vad bistånd är?
 Vad bistånd betyder för Sierra Leone?Karta

Sierra Leone ligger på Afrikas västkust och gränsar till Liberia i öster och Guinea i norr. Sierra Leone hör till ett av de länderna som har skärgårdesliknade kust. Det finns laguner, flodmynningar och långa bergsryggar.
Runt huvudstaden finns det mycket branta berg och klippor, i söder finns det mycket skogspräglade kullar och i öster ligger Lomabergen med en höjd på över 2000 meter över havet. Sierra Leone har Afrikas finaste stränder.


Klimat

Sierra Leone har väldigt tropiskt klimat. Det betyder att det är varmt och fuktigt. Regntiden infaller under maj-oktober. Mellan december-februari är det torrtider i landet och då blåser den dammiga harmattanvinden från Sahara öknen i över landet.


Befolkning

Det finns cirka 6 005 250 invånare i landet med cirka 85 invånare per kvadratkilometer. Landet är 71 740 km2 stort. Befolkningen är fördelad på ett tjugotal olika etniska grupper. De två största grupperna är mende och temne.
Ett stort hälsoproblem i Sierra Leone är aids, 7 % av befolkningen är smittade. Spädbarnsdödligheten är också väldigt hög, den ligger på nästan 15 %. Nästan 70 % av befolkningen är också analfabeter. Nativitetsantalet är 44 per 1000 invånare. Dödstalet är 25 personer per 1000 invånare varje år.
Medellivslängden för är män är 36 år och för kvinnor är den 39 år. I Sverige är medellinslängden för män 78 år och för kvinnor 82 år. Det finns också bara 1 läkare på 10000 invånare i Sierra Leone och bara 3,2 människor har telefonabonnemang av 1000 invånare.

Ungefär halva Sierra Leones BNP kommer från den primära sektorn(jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske) och bara 31 % kommer från den sekundära sektorn(gruvdrift, industri, hantverk och byggnadsindustrin). Den tertiära sektorn(handel, transport, service) står bara för 17 % av landets BNP. BNP per invånare är 270 $ vilket är väldigt lite.


Näringsliv och jordbruk

Under normala förhållande lever ungefär 2/3 på jordbruket. Det odlas mest ris, majs, kassava och grönsaker. Under kriget, 1991-2002 slogs stora delar av jordbruket ut. I öster drabbades produktionen av kaffe, kakao och oljepalmsprodukter. I norr minskade risodlingen kraftigt. Men efter kriget fick jordbruket ett kraftigt uppsving. Detta sägs att det berodde på utdelningen av utsäde, redskap och gödningsmedel. Fisket ökade också efter kriget men industrifisket är fortfarande obetydlig för landets ekonomi. Ändå har fisket fördubblats sen år 2001.

Naturtillgångar

Sierra Leone har stora naturtillgångar. Det finns bland annat diamanter av hög kvalitet som oftast finns i lättåtkomliga flodavlagringar. Det är många som stjäl diamanterna och smugglar ut de från landet. Det finns också järnmalm, guld, bauxit och rutil. Olja och gas har också påträffats utanför kusten men ingen utvinning har ännu inte kommit igång. Landet har också industrier som dem tjänar pengar på till exempel på gruvorna där de utvinner diamant och bauxit. Sierra Leone har även fabriker som tillverkar drycker, skor, cigaretter och textil. Men industrin är inte stor, detta beror på ständiga strömavbrott, dåliga telekommunikationer, vägar och dålig infrastruktur vilket bromsar upp utvecklingen och avskräcker utländska företag för att investera i landet. All elektricitet i Freetown och andra viktiga städer kommer från oljeindustrier, och det är ofta oljebrist så det är därför det ofta är strömavbrott. Nu pågår ett arbete med att få igång ett stort vattenkraftverk.

2008 införde landet också ett timmerexport förbud efter som att kinesiska bolag sågade ner mycket skog.


Historik

Under 1400-talet började portugisiska sjöfarare att besöka området. De döpte landet efter berget Serra Lyoa(lejonberget) vid floden Rokel. Under 1700-talet var Sierra Leones största exportvara slavar. Men i slutet av 1700-talet tog Storbritannien upp kampen mot slavar och grundade staden Freetown, en fristad för frigivna och förrymda slavar. Sierra Leone blev då en brittisk koloni men blev självständiga 1961, 27 april.

Sedan 1991 har ett inbördeskrig utspelats i Sierra Leone mellan regeringen och Revolutionära enhetsfronten (Revolutionary United Front, RUF). I detta inbördeskrig har flera tusen människor dött .


Religion

I Sierra Leone finns det ingen specifik sammanfattning över det olika religions tillhörigheter. Men enligt CIA:s hemsida så är det cirka 60 % muslimer, 10 % kristna och 40 % inhemska religioner. De kristna finns mest runt Freetown, i söder och bland folkgruppen krio. Anledningen till att det är svårt att sätta en siffra på religionstillhörigheterna är att kristendomen och islam ofta har blandas med starka inslag av traditionella afrikanska religioner.


Statsskick

Sierra Leone är en republik som betyder att de har president. Deras president och regeringschef heter Ernest Bai Koroma, han är alltså både och. Han röstades fram till det 2007, 17 september.Varför är Sierra Leone ett U-land?

Jag tror den största anledningen till att Sierra Leone är ett u-land är för att företag har svårt att etablera sig i landet. Det finns många olika anledningar som avskräcker företagen. Ett av dem är de ständiga avbrotten på grund av oljekraftverken. Det gör så att det är svårt att driva en fabrik. En till orsak är den otroligt dåliga infrastrukturen. Det blir svårt att kunna transportera det man tillverkar då. Sierra Leone har också dåligt telekommunikationer och det försvårar det mycket också.

Inbördeskriget som började 1991 förstördes mycket industrier, mycket plundrades och allt var kört i botten. Detta har gjort så att nästan hälften av all inkomst kommer från jordbruket vilken man tjänar mindre pengar på en vad man hade gjort om man hade haft industrier. Alltså har inbördeskriget varit en bidragande orsak till att Sierra Leone har den situationen de har idag.

En annan anledning är att Sierra Leone har varit en brittisktkoloni fram till år 1961 vilket har betytt att de inte har fått bestämma själva över sin utveckling. Så när de blev självständiga tror jag att det fick det väldigt svårt att styra landet eftersom de har förlitat sig på Storbritannien hela tiden och nu ska de försöka klara sig själva. Eftersom Storbritannien hade den största marknaden i Sierra Leone fram tills de blev självständiga fick de svårt att etablera nya investerare och köpare i landet, vilket gjorde att de fick svårt att tjäna pengar och få landet att utveckla sig.

Nästan 70 % av befolkningen är också analfabeter vilket betyder att det är väldigt dålig utbildning i landet. Det gör så att det blir svårare att för folk att starta nya företag eftersom folk har svårt att skriva och läsa. Spädbarnsdödligheten ligger på nästan 15 % vilket är väldigt mycket. Detta visar att landet är väldigt fattigt och har dålig sjukvård, eftersom barn behöver mat och sjukvård för att överleva. Att annat tecken på att Sierra Leone har dålig sjukvård är att det bara finns i genomsnitt en läkare på 1000 invånare. Men det tydligaste sättet att se att Sierra Leone är fattigt är BNP per invånare. Den ligger på 270 $ per invånare.


Vad kan Sierra Leone göra för att ta sig ur sin U-landsituation?

Sierra Leone har mycket saker de skulle kunna utnyttja för att kunna tjäna pengar och ta sig ur sin U-landsituation som till exempel att sälja sina diamanter som förädlade varor istället för råvaror, skulle man göra det så skulle man tjäna mycket mer pengar och det skulle bli mer arbeten i landet eftersom det skulle behövas industrier till det. Men för att ens få några rika personer eller företag att satsa på det här måste landet fixa infrastrukturen i landet för att ens ha en möjlighet till det här. Sen bedrivs diamant industrin illegalt så landet får inga pengar för det, därför måste de se till att få bättre säkerhet så de kan börja tjäna pengar på det sättet. Men även elektriciteten är ett problem, de får ju sin energi från oljekraftverk och eftersom det ofta är oljebrist i landet så måste de finna andra sätt att få energi till exempel vindkraft, kärnkraft eller vattenkraftverk. En annan möjlighet är att börja utnyttja den oljan som Sierra Leone nu har hittat utanför sin kust och inte sälja vidare den för att få snabba pengar utan se på en mer långsiktig lösning på den här situationen. Det tror jag är den största anledning till att U-länderna inte kan utvecklas, att de vill ha snabba pengar för att klara sig i nuet.
Nästan 70 % av befolkningen är analfabeter, så därför behövs utbildningen förbättras för att kunna få smartare människor som kan starta och driva företag och ha makten i landet. Men jag tror de som har makten i landet idag inte vill förbättra utbildningen för då skulle folk bli säkrare och kanske våga säga i mot presidenten om han gjorde något fel men nu när inte folk är så smarta vågar de inte säga ifrån och då sitter presidenten säkert.

Sierra Leone har haft mycket skulder men har fått det mesta avskrivet nu men om de till exempel skulle fixa en överenskommelse med landet de är skyldiga pengar till att få till exempel få betala senare för då kan de satsa på sjukvård och utbildning. För sjukvården behöver verkligen förbättras. Nu finns det bara i genomsnitt 1 läkare på 1000 invånare vilket är otroligt lite. Skulle man satsa mer på sjukvården så skulle säkert spädbarnsdödligheten minska enormt, den ligger nu på nästan 15 %. Men jag tror om man satsa på sjukvården så skulle mer spädbarn överleva och landet skulle få mer befolkning, med en blandning av detta och utbildningen skulle Sierra Leone bli ett välutbildat land och då skulle det gå bättre för landet.

En annan idé jag har tänkt på för att de ska tjäna pengar på är turismen. Sierra Leone har Afrikas finaste stränder men i inbördeskriget som var så förstördes mycket av hotellen och allt stannade upp. Men nu efter kriget tycket jag man kan försöka få fart på turismen, för det tror jag man kan tjäna massor på. Plus att det skulle gynna andra länder att få ett till land att åka på semester på och det är aldrig fel.


Bistånd

Bistånd är ett slags bidrag som oftast rikare länder ger till fattiga länder för att folket ska kunna få ett levnadstillstånd. Det kan till exempel vara för att minska fattigdomen i ett land eller hjälpa landet med utvecklingen. Det kan också vara vid stora katastrofer som till exempel tsunamin i Thailand, då skänkte folk mycket pengar. De flesta hjälporganisationer jobbar med ett långsiktigt och förebyggande bistånd.
Sveriges ledande organisation inom bistånd heter SIDA och ägs av staten. Sveriges mål är att varje år skänka 1 % bruttonationalinkomsten.
Det finns två olika bistånd; humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd. Humanitärt bistånd är när det är akuta problem och utvecklingsbistånd är när man ger bistånd så att mottagaren kan försörja sig.
Det finns också något som heter multilateralt bistånd och det är när flera länder ger bidrag till ett annat land, t.ex. FN, världsbanken m.fl. bilateralt bistånd är ett land ger till ett annat land, t.ex; SIDA(Sverige) till Sierra Leone.

Fördelar med bistånd är att det kan hjälpa ett fattigt land att bygga landet och får det att fungerar. Landet kan vara fattigt från till exempel ett krig, en diktatur eller bara ett svårt klimat. Det kan också vara positivt för mottagarens del, landet kan få bättre rykte och om det landet kanske senare skulle hamna i en fattig situation så kanske det landet kan hjälpte tidigare kan hjälpa tillbaks. Nackdelar för det givande landet är att de förlorar pengar, det är inte bra för det är pengar som skulle kunnat används i landet.
En annan fördel är att man kanske kan påbörja ett samarbete med det fattiga landet, t.ex. det givande landet får köpa varor billigare och då skulle det givande landet kunna spara massor av pengar.
Fast om bistånden skull hamna i fel händer eller bara användas till fel saker som till exempel vapen och annan krigsutrustning så skulle det givande landet får sämre rykte och det fattiga landet skulle bara få mer problem och mer krig.
Så är det bra att ge bistånd eller är det för riskabelt? Själv tycker jag det är en skyldighet av oss rika länder att ge bistånd, men det är också vår skyldighet att se till att pengarna inte hamnar i fel händer för det kan inte det fattiga landet ha koll på. Så jag hoppas alla länderna skulle kunna bli lika duktiga som Sverige och skänka mer pengar för då kanske det inte finns något som heter fattigdom senare.


Biståndens betydelse i Sierra Leone

Sierra Leone är fortfarande i stort behov av humanitärt bistånd efter inbördeskriget. 28,8 % av Sierra Leones BNP kommer från bistånd så det visar väldigt tydlig att landet är beroende av bistånd. Eftersom landet är beroende av bistånd så är landets ekonomi alltid osäkert, de vet ju faktiskt inte om det givande landet vill fortsätta att ge bistånd. Det kan leda till ett ännu fattigare situation i landet.
Men jag tror att det givande landet tjänar på att ge bistånd i längden för om de hjälper det fattiga landet med till exempel att bygga upp skolor, fixa jobb och hjälpa med vatten och mat så skulle det bli mindre flyktingar. Men om man inte skulle ge bistånd så skulle Sierra Leone bli ännu fattigare så skulle många behöva bli flyktingar och då skulle andra länder få ta i mot dem och de kostar pengar. Alltså är det smartare om alla länder försöker ge 1 % av BNI.

Bistånd ökar också levnadssituationen och får en mer jämställd värld och över allt pratas det om jämställdhet så det har kan vara en bra början.
Om Sverige ger bistånd till Sierra Leone så att de får igång sina industrier så skulle vi kanske kunna få köpa varor billigare, men samtidigt skulle vi köpa mindre varor från något annat land och då skulle det landet bli fattigare.
Det givande landet får också bättre rykte om det ger bistånd, vilket kan leda till bättre kontakter med andra länder.
Om...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sierra Leone

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-04-06

    Bra text (:

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-19]   Sierra Leone
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9943 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×