Sydafrika

27 röster
25481 visningar
uppladdat: 2008-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Longitud 25 grader Nord
Latitud 30 grader Syd

Sydafrika är ett utav femtiotre länder i Afrika. Det är det sydligaste landet och är cirka 1,2 miljoner km2 stort varav 2798 km är kustlinje.
Både atlanten och Indiska oceanen gränsar till landet.
Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och Zimbabwe är Sydafrikas grannländer.

Sydafrika ligger i den södra subtropiska zonen.
Landet är till största delen bergigt, men det blir plattare neråt kusten. Landet har ett torrt klimat som består mest utav stäpp och halvöken.
Sydafrikas högsta topp heter Thabana Ntlenyana som är 3462 m. Thabana Ntlenyana är en utav alla toppar i bergskedjan Drakensberg, som ligger i området mellan Sydafrika och Lesotho. I Drakensberg ligger också Sydafrikas längsta flod, Oranje floden, som är 1860 km och rinner ut i Atlanten.

Det bor cirka 45 miljoner människor i Sydafrika som motsvara ungefär 37 invånare/km2, utav dom är 76 % svarta och afrikaner. En femtedel av hela befolkningen är zulu och har som modersmål språket zulu.
Sydafrika har 11 officiella språk, dom är zulu, xhosa, afrikaans, nordsotho, sydsotho, engelska, siswati, tsonga, tswana, venda och ndbele.
Zulu och xhosa är dom största inhemska språken.

Sydafrika är indelat i nio provinser, Östra Kapprovinsen, Fristatsprovinsen, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopoprovinsen, Mpumalanga, Nordvästprovinsen, Norra Kapprovinsen, Västra Kapprovinsen.
Det finns cirka tjugotre städer i Sydafrika. Dom största är Pretoria, som är huvudstad, Johannesburg, Durban och Kap staden. Tillsammans har dom cirka 10,8 miljoner invånare.

Många utav Sydafrikas invånare är jordbrukare, vissa är det bara för sin egen del medans andra säljer det dom odlat.
Jordbruket i Sydafrika är ganska brett, det odlas socker, majs, jordnötter, tobak, vete, frukt, grönsaker, vindruvor och apelsiner mm. Apelsinplantagen i Sydafrika är dom största i hela världen. Många jordbrukare har också boskap som t.ex. får, kor, grisar, hästar och höns mm.
Fårens ull är en stor export vara så som socker, majs, vete vin och frukt.
Sydafrika har världens förmögnaste fiskevatten.

1867 upptäckte man diamanter i gruvorna i Hopetown, söder om staden Kimberley. Det blev en diamantrusch i Sydafrikas gruvor och det var då diamant industrin föddes.
Två tredjedelar utav alla diamanter i världen kommer från Afrikas gruvor. En del utav dom diamanterna kommer från Sydafrikas gruvor.
Men Sydafrika har även andra viktiga naturtillgångar, som t.ex. guld, kol, uran, järnmalm, krom, mangan och platinum.
Guldet från Afrika täcker 30 % av världsproduktionen.

Dom största industrierna är såklart guld- och diamantindustrierna. De största industrisektorerna producerar stål, metallvaror, maskiner och bilar.

Stenkol och uran är dom största energikällorna i Sydafrika. Dom utvinns mest i östra delen utav landet.

Elektriciteten i Sydafrika framställs till 93 % av fossila bränslen, 6 % av kärnkraft och 1 % av vattenkraft. Det stora användandet av fossila bränslen ökar då utsläppet av koldioxid som påverkar ozonskiktet, vilket leder till att vår miljö försämras.

Arbetslösheten ligger på medel i Sydafrika. 26,2 % av invånarna är arbetslösa, vilket är ganska konstigt eftersom landet har ett överflöd av naturtillgångar och välutvecklad ekonomi.
Dom arbetslösa är till största delen svarta, vilket beror på apartheiden som var.
Arbetslösheten hos människorna, främst männen, leder till alkoholproblem som i sin tur leder till ökat våld i Sydafrika. Våldet kan leda till ofrivilligt och oskyddat sex, som i många fall kan ge hiv.

Hiv och Aids är ett stort problem i hela Afrika. I Sydafrika är 18,8 % mellan 15 och 49 år smittade. Många barn har mist sina föräldrar och kanske är smittade själv av hiv viruset. Det är gratis att gå och testa sig i Sydafrika, men många män tycker att det ligger under deras värdighet att gå och testa sig, så då gör dom det inte. Därför sprids hiv viruset vidare. KwaZulu-Natal är den mest hiv smittade regionen i Sydafrika
Det föds ungefär 1 miljon barn varje år i Sydafrika, många utav dom är redan smittade när dom föds.
Föräldralösa barn placeras oftast ut i fosterhem, eftersom fosterföräldrarna får pengar för att ta hand om barnet.

53 av 1000 barn dör innan dom fyllt ett år och 66 av 1000 barn dör innan dom fyllt fem år. Barnadödligheten i Sydafrika är ungefär 6 %.
Man kan förhindra att fostret blir smittat av hiv viruset genom att göra kejsarsnitt och ge både mamman och det nyfödda fostret bromsmedicin.
Men alla barn dör inte bara för att dom har hiv viruset. Vissa barn blir undernärda, för att föräldrarna inte har råd med så mycket mat och rent vatten.

Medellivslängden för alla är ungefär 46,6 år, för män är det 48 år och för kvinnor är det 50 år. Befolkningen i Sydafrika är ganska ung och har därför 24,5 år som medelålder.

Sydafrika är känt för att vara hem åt många olika djur t.ex. the ”Big Five” som består av afrikansk elefant, afrikansk buffel, lejon, leopard och noshörning.
10 % av alla däggdjursarter kan man finna i Sydafrika.
Ett stort turistmål är därför safari. Turisterna vill se djuren på Afrikas växtrika stäpp.
I Sydafrika finns 10 % av alla kända växtarter i världen.
Turisterna och invånarna tar sig till och igenom Sydafrika med hjälp av flygplan, tåg, båt, taxi och minibussar.
Många turister från kallare breddgrader åker till Sydafrika i december januari, eftersom det då är sommar i Sydafrika. I juni juli är det däremot vinter i Sydafrika.

Skolorna i Sydafrika tar en avgift för dom som går i skolan, men alla föräldrar betalar inte avgiften, men deras barn får ändå gå kvar i skolan. Det som kostar pengar är skoluniformen som är obligatorisk i skolan. En skoluniform kostar 350 rand, ungefär 336 svenska kronor. Många barn som inte har råd till skoluniformen kan därför inte gå i skolan.
70 % av befolkningen är läs- och skrivkunniga. Analfabetismen är inte så utbredd i Sydafrika som i andra Afrikanska länder.

Den största religionen i Sydafrika är kristendomen. 68 % av befolkningen tillhör kristendomen, 28,5 % tillhör traditionella afrikanska religioner, 2 % tillhör islam och 1,5 % tillhör hinduismen.


Apartheid
Den 31 maj 1910 blev Sydafrika, som länge varit en brittisk koloni, självständigt från Storbritannien. 1948 valde Sydafrikas vita befolkning in Nationalpartiet i parlamentet, som sedan lagstiftade den nya apartheidregimen. Apartheid infördes den 7 juli 1950.
Befolkningen delades upp i fyra olika rasgrupper, vita, svarta, asiater och ”färgade”.
Skyltar sattes upp om vilken rasgrupp som fick sitta eller parkera vart och vem som fick jobba vart. Dom vita regerade i Sydafrika.
Men under 1960-talet började den internationella opinionen vända sig mot Sydafrika och deras politik.
I samband med sharpevillemassakern 1960, började många svarta göra uppror mot apartheid. När P. W. Botha blev president år 1984 lovade han reformer inom apartheid. Bothas reformer gav också asiater och ”färgade” rösträtt, medans dom svarta bara fick rösta i sina hemland. Men missnöjet växte hos dom svart, men även hos dom vita. Bothas regim gjorde allt för att bevara apartheid. Tillslut krävde dom vita sydafrikanerna nyare och större reformer för att rädda landet.
Våldsamheter och oro spreds över hela landet, Sydafrika var nära ett totalt kaos och inbördeskrig. Poliser och militär slog till hårt mot dom svarta. Man lokaliserade anti-apartheid grupper och dom som fångades sattes i fängelse där dom torterades och misshandlades. Men när stora företag och investerare lämnade landet, tvingades staten förhandla med svarta ledare.
Under 1980-talet ändrades det vita Sydafrika och samhället krävde större reformer för att kunna hantera landets ekonomi och industri.
1986 erkände Botha att det fanns problem med Nationalisternas politik och regeringen avskaffade många utav apartheid lagarna, men inte själva apartheiden.

I slutet av 1980-talet hade regeringen börjat samarbeta med ANC och Nelson Mandela. ANC som grundades den 8 januari 1912, hade som målsättning att utöka de svartas rättigheter och manade alla sydafrikaner att glömma alla skillnader mellan varandra.
1989 fick Botha avgå på grund av interna strider och F. W. De Klerk blev Sydafrikas nye president. Klerk inledde då direkta och officiella förhandlingar med Nelson Mandela och ANC. Förhandlingarna ledde till ett beslut om grunderna för ett demokratiskt Sydafrika.
Apartheid systemet föll samman och år 1994 valdes ANC ledaren Nelson Mandela fram till den första svarta presidenten i Sydafrika.


Nelson Rolihlahla Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela föddes den 18 juli 1918 i Thembu, Sydafrika.
Mandelas far, Gadla Henry Mphakanyiswa, som var rådgivare åt självaste thembukungen, hade fyra fruar och fick sammanlagt 13 barn. Mandelas mor, Nosekeni Fanny, var faderns tredje fru.
Vid sju års ålder blev Mandela den förste i sin familj att börja i skolan.
Vid nio års ålder dog Mandelas far och regenten (thembukungen) blev Mandelas vårdnadshavare. Mandela utbildade sig och gick i många fina skolor.
1942 blev Mandela medlem i ANC. Mandela var en framträdande företrädare för den fredliga kampen mot apartheid.
Den 5 december 1956 var Mandela engagerad i ett icke-våldsamt motstånd. Han och 150 andra togs tillfånga och åtalades för förräderi, men alla friades.

Mandela gjorde allt för att avskaffa apartheiden, införa demokrati i Sydafrika och likvärdighet mellan alla människor.
Den 5 augusti 1962 blev Mandela arresterad och den 25 oktober samma år, dömdes han till 5 års fängelse.
Vid högsta domstolen i Pretoria den 20 april 1964, uttalade han sig om varför ANC valt använda våld som taktik, hans sista ord i rättegången var:

”Under min livstid har jag hängett mig åt denna kamp för det afrikanska folket. Jag har kämpat emot vit dominans, och jag har kämpat mot svart dominans. Jag har hållit fast vid idealet om ett demokratiskt och fritt samhälle i vilket alla kan leva tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att leva för och uppnå. Men om det skulle krävas så är det ett ideal för vilket jag är beredd att dö.”

Mandela och några utav hans anhängare blev åtalade, men dömdes inte till döden utan till livstidstraff. Mandela placerades i fängelset på Robben Island. Där satt han i 18 år. All post lästes av fängelsepersonalen, så för att kunna hålla kontakten med ANC gömdes breven i en köksträdgård där fångarna odlade grönsaker. Breven smugglades sedan ut av vakter som ville Mandela väl. I ett brev från fängelset kom ett uttalande från Mandela som publicerades den 10 juni 1980 där han skrev:

”Förena! Mobilisera! Fortsätt kampen! Mellan städet av en förenad massaktion och hammaren som är den väpnade kampen kommer vi att krossa apartheid!”

1982 placerades Mandela i fängelset Pollsmoore Prison. 1985 fick Mandela ett erbjudande om frigivning om han gav upp den väpnade kampen. 1988 placerades Mandela Victor Vesterfängelset.
Den 11 februari 1990 frigavs Mandela, I och med hans frigivning beordrade President De Klerk att häva förbudet mot ANC.
År 1994 den 27 april ägde Sydafrikas första demokratiska val rum och den som blev vald till Sydafrikas nye president blev såklart Nelson Mandela. Den 14 juni 1999 efterträdes han som president av den nye ANC-ledaren Thabo Mbeki.


Kort Fakta om Sydafrika
Statsskick: Republik
President: Thabo Mbeki
Valuta: Rand, 1 Rand = cirka 0,96 sek
BNP: Totalt $159 886 miljoner, per capita $11900
Nationaldag: 31 maj
Nationalsång: Nkosi Sikelel’ I Afrika
Nationellt valspråk:!Ke e: xarra ke ("Olika folk förenade")
Kända Sydafrikaner: J.R.R. Tolkien, Nelson Mandela

Ek is lief vir jou! – Jag älskar dig! (På afrikaans)


Jämförelse mellan Sydafrika och Zimbabwe
Sydafrika och Zimbabwe är till en viss del väldigt lika varandra.
Båda har varit Brittiska kolonier, så större delen utav båda länderna är engelskspråkiga. Naturen är ganska likvärdig.
Båda landen har stora problem med hiv/aids, men Sydafrika jobbar mer aktivt för att minska det. Det är lite konstigt eftersom Zimbabwe har dubbelt så många smittade i landet än vad Sydafrika har. En orsak kan vara att Zimbabwe har stora problem med sin ekonomi, för landets styrande har lagt ner mycket tid och pengar på vapen och krig. Sydafrika är motsatsen till det, där har landets styrande gjort så mycket dom kan för att få fred i landet. Sydafrikas aktiva jobb inom hiv/aids har gett resultat genom att det har och även kommer att minska. Jag tror att Zimbabwes hiv/aids procenttal kommer att öka.
Genom hiv/aids kommer även spädbarnsdödlighet och föräldralöshet. Sydafrikas spädbarnsdödlighet är något lägre än Zimbabwes, eftersom många barn som föds har hiv/aids och dör kanske innan dom ens fyllt ett år. Andra barn kanske är föräldralösa och måste då skickas till fosterhem, som kostar pengar för staten, vilket ger sämre ekonomi.

År 2000 hade Zimbabwe mycket högre utbildning än vad Sydafrika hade, men nu när ekonomin är dålig blir många arbetslösa och har då inte råd att låta sina barn gå i skolan. Barnen behöver skolutbildning och ha lärdom om hur man skyddar sig mot hiv/aids och hur dom ska ta hand om jorden. Men barnen som inte har råd att gå i skolan längre, hamnar ganska ofta ute på gatan som gatubarn.
Dom som det kommer att satsas minst på när det gäller utbildning är flickorna. Många flickor kommer att få arbeta hemma och dom kanske gifts bort redan när dom är elva, tolv år. Många flickor har och kommer att bli utsatta för sexuellt våld och misshandel. Vissa flickor kanske hamnar på gatan där dom antagligen blir utsatta för grovt våld.
Sydafrika har det lite bättre ställt med utbildningen nu, eftersom dom har gratis skolgång, förutom kostnaden av skoluniformen som man måste ha.
Sydafrika utbildar även alla om hiv och aids

Jag tr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sydafrika

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-19]   Sydafrika
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9945 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×