Fakta om Egypten

23 röster
22627 visningar
uppladdat: 2008-05-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Instuderingsfrågor - Det forntida Egypten

Högkulturen i Egypten har en bakgrund med många olika ämnen in blandade i, Nilen är en av dom. Varje år svämmar Nilen över och då tillsätts ett natur tillskot, som flodslam. Flodslam, gör jorden bördig, den bördiga jorden brukar den kallas. När jorden är som bördigast är det perfekt för bönderna säd att gro i. när översvämningen är har dragit sig till back, börjar bönderna att så, då blir resultatet fantastiskt.
Eftersom att det var lättare att så mat och att hitta platser som säden trivdes i, kunde bönderna mätta fler familjemedlemmar, behövde inte vuxna som barn gå på fastande mage. Då ökade befolkningen dramatiskt. Även medelåldern ökade med ett antal år, för att människorna i Egypten rörde sig mycket och fick i sig mer näring och vitaminer än för.
Det gamla Egypten styrdes inte alls som det gör nu. Egypten styrdes länge av faraonerna. I det forntida landet var det mycket stränga regler och lagar. Det flesta brotten lede till dödstraff.
Faraonerna var mycket mäktiga. Om farao sa att man var tvungen att dö, dog man, det fanns ingen annan väg att gå. Farao bodde i pyramiderna. Farao var en släkt. De som ingick i släkten var tvungna att gifta sig med sina syskon för att behålla kungligheten i familjen.
Egyptierna trodde att farao var sol gudens son.
Det fanns många i Egypten som trodde på gudarna. Det är Egypten mycket kända för landet är också mycket kända för pyramiderna och sina skulpturer. Som Sfinxen. Sfinxen är en skulptur som är uthuggen ur berget. Sfinxen är 4500 m hög och avbildar ett huvud med lejonkropp, som ligger ner.
Landet är också känt för sin ingenjörkunskap. Allting är och var så exceptionellt.
Dom är också kända för att dom var så tidiga med kulturen och i tänkandet.
Vi i norden bodde förfarande i grottor, när Egypten hade byggt upp ett helt samhälle med språk, skrift och pyramider, regler och kungar. Dom är även kända för sin skrift. Hieroglyfer var skriftspråket. Hieroglyfer var inte bokstäver som vi hade idag. Det var/är små bilder som utrycker ord, bockstävet även meningar.
Hieroglyfer skrev man på papyrus. Papyrus var torrt vass som man kunde hitta bland våtmarkerna runt Nilen. Papyrus är väldigt tätt. Så det gick också bra att göra ex. korgar och båtar av papyrus.
Man har inte hittat så mycket men man har hittat några i pyramiderna.
Pyramiderna är en väldigt igenomtänkt byggnad. Stenblocken var så finnslipade att det inte går att pilla in ett hårstrå i mellan. Stenblocken väger 2,5 ton. byggnaden är uppbyggd av 1000 tals stenblock. Dessa stenblock är släpade upp för och. Man spred grus på pyramiden för att det skulle bli lättare att släpa stenblocken.
En pyramid ser ut som en trekant från sidan. Men om man uppifrån ser man att det är fyrakanter som går upp till toppen. En pyramid har länga kalla gångar är mörka. Om man ska kunna se vart man går var man tvungen att gå med en flacka. Det finns inga lufthåll eller ”fönster”. De äldsta pyramiderna har en trappa på vart sida, det var för att faraonerna lätt skulle kunna gå upp till toppen och kicka över sitt rike.
Slavarna (längst ner i rangordningen) ville hjälpa till att bygga pyramiderna självständigt. Det var för att om man gjorde det skulle man fortsätta att leva och hjälpa farao i dödsriket, livet efter döden. Det var en väldigt stark tro man hade. Det var det högsta man ville. Pyramiderna var faraos hem.
Pyramiderna var en av alla andledningarna varför Egypten var en stormakt så länge. Pyramiderna var mycket säkra om man var tvungen att gömma sig.
Det berodde också på att landet låg på ett så bar läge. Bara en massa hav och öken runtomkring. Det var väldigt svårt för fienden att anfalla.
Säden som bönderna sådde räckte länge och var näringsrik. Då kunde bönderna jobba inom försvaret när dom inte skördade.
Det var väldigt svårt att nappa åt sig mat från de rika. Apropå reglerna. Då behövde inte man köpa ny mat.
Det var absolut inte på tanken att ta mat från farao. Eftersom att man inte ville ta mat från en gud.
I Egypten ville man inte förföra en gud. Eftersom att man trodde att det var farao som gjorde att Nilen svämmade över och att solen gick upp och ner. För att om man blev ovän med farao riskerade man att han slutade att göra dessa saker. Och det hade varit en katastrof.
Första faronen var Menes, ca 3000 f kr.
Ra var en solgud från som utvecklades till en huvudgud som sög upp egenskaper från många andra gudar. Han flög över himlen varje dag i sin båt som hade solskivan ombord. I senare framställningar framträder han som en man med falkhuvud med solskivan ovanför huvudet. Han ska också haft ett öga som han kunde lösgöra från huvudet och låta färdas som solen över himlen. Faraonerna bar detta öga i sin utstyrsel som en indikation på sitt gudomliga ursprung. På natten kämpade han mot ormen Apep som ville dra ner hans båt i mörkret och hindra solen att gå upp nästa morgon.
Ursprungligen var Osiris en fruktbarhets- och sädesgud men liksom många andra egyptiska gudar ändrades hans funktion med tiden. Osiris personifierade pånyttfödelsen och berättelsen om honom utgjorde en förebild för de viktiga egyptiska begravningsriterna. Anubis (egyptiska: Anpu) var i egyptisk mytologi son till Osiris och Neftys. Han avbildas oftast med schakalhuvud och människokropp, men ibland en hel schakal, och återfinns i många egyptiska gravar. Anubis var en gud ursprungligen från Abydos i Övre Egypten som skyddade de dödas gravar.
Alla faraoner balsamerades när de dog.
Förmodligen gjordes de första balsameringsförsöken 3 400 år f. kr. Man har hittat en bevarad mumie som begravdes för ungefär 4 700 år sedan. Det är det äldsta mumifieringsfynd man har hittat. Balsameringen utfördes med väldigt noggrant. Först togs inälvorna och hjärnan ut ur kroppen. Organen hälldes i speciella kärl, så kallade kanoper. Den nu tömda kroppen tvättades och gneds med salt. Tomrummen I kroppen fylldes med linnetrasor, och väldoftande örter och oljor. Efter 70 dagar tvättades kroppen igen och man täckte ögon, öron och näsa med bivax. Ansiktet sminkades och läppar, naglar, handflator och fotsulor färgades. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fakta om Egypten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-22]   Fakta om Egypten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9958 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×