HJÄLP_PSYKOLOGI A!


  • 18:20 24 Feb 2008

    Inactive member

    1: Förklara hur kunskap om behov och känslor, såväl medvetna som omedvetna, kan användas för att förklara människors motivation och beteende. Ge också minst tre exemplar som på nyttan din kunskap ( här kan du använda fritid, skola, relationer etc .) 2: Maslow's teori om självförverkligande kan sägas innebär ett maximalt utnyttjande av sina inneboende resurser tex sin intellektuella och kreativa skaparkapacitet. Jämföra å diskutera vägen mot självförverkligande för människor i de rika respektive fattiga delarna av världen och vad självförverkligande då kan innebär. Vilka likheter respertive skillnader finns? Försök göra diskussion så utförlig som möjligt å använd gärna ett par exempel för att visa vad du menar. 3. Ställ "behovstrappans" begrepp: trygghet, uppskattning, social gemenskap, meningsfullhet, å självförverkligande mot varandra. hur förhåller sig behov till varandra å hur påverkar de varadra? Beskriv å diskutera så utförligt som du kan. Tack för skott. [8D][8D]

  • 19:20 05 May 2008

    Inactive member

    [citat]1: Förklara hur kunskap om behov och känslor, såväl medvetna som omedvetna, kan användas för att förklara människors motivation och beteende.


Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.
Inlägget är rapporterat! ×
Du måste vara inloggad! ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen ×