Finns Gud - En första premiss...


  • 15:06 28 Jan 2009

    Inactive member

    Funderingar kring om denna, "premiss 1", är sann. 1) Allt som existerar har en förklaring för dess existens. Jag hävdar att förklaringen till någontings existens antingen är A) sin egen nödvändighet. eller B) något som förklaras av en extern anledning/orsak. Detta hävdar jag alltså gälla allt. Frågan var ju alltså varför måste allt som existerar ha en förklaring till sin existens? Varför finns någonting, istället för ingenting? För att försöka inleda min tankegång vill jag börja med en liknelse. Du går en promenad i skogen och ser ett svart klot, i storlek av en fotboll, på marken. Du frågar dig vad det är för något och varför i hela friden det hamnat där på marken. Din vandringskamrat säger då: Oroa dig inte, det bara existerar. Ett sådant svar leder dig till en av två slutsatser. 1) Din vän är helt enkelt galen eller 2) Han vill helt enkelt att ni fortsätter att gå, oavsett förklaringen kring klotet. Ingen skulle på allvar påstå att det inte fanns någon förklaring, det handlar snarare om lågt intresse från din vän. Säg då att vi ökar storleken på klotet till storleken av en bil. Skulle det ändra förhållandena kring behovet av en förklaring? Nej, det bidrar varken till att behovet tillfredsställs eller till att det blir överflödigt och oviktigt. Ökar vi storleken ytterligare till storleken av en galax, så finns samma problematik kvar. Jag tänker nu lista några synsätt och betänkanden kring Premiss 1: * Man kan argumentera för att premissen är sann vad gäller allt i universum, men inte om universum självt. Men vad finns det som tyder på att universum självt skulle vara undantaget för regeln? Hur gör man den bekväma kopplingen att det inte ska gälla just universum? Här är det alltså ett eget argument som saknas, för att ge förklaringen tyngd. * Man kan ta hänsyn till att vetenskapens yttersta målsättning alltid har varit att förstå vår omgivning och vår existens. Det är alltså ett vetenskapligt mål att hitta förklaringen till universums existens. * Låt oss då säga att förklaringen helt enkelt är att universum existerar på grund av sin egen nödvändighet, eftersom en eventuell externproducerande förklaring skulle innebära en tid innan universum, som i sig inte kan finnas (Då tid kom till existens i universum). Därför kan universum inte vara externt producerat. Det finns alltså pga sin egen nödvändighet. - Men detta bygger på ett antagande, som förvisso kan vara sant, men likväl ett antagande. Nämligen att universum är allt som finns. Antagandet byggs på den verklighet vi kan veta något om och studera. Men ingen av oss kan egentligen säga att detta antagande är det enda möjliga. Dessutom innebär detta i klarspråk att universum och tiden har börjat att existera ur ett ingenting, som inte har någon tid innan sig utan bara har "starten" och "expansionen". - Här har jag två orsaker till att inte hålla förklaringen som tillfredsställande. 1) Ur ett rent logiskt resonemang kommer väl ingenting ur ingenting? Ingenting bör alltså inte kunna stå som en förklaring till någonting. 2) I praktiken är det ett cirkelresonemang. Vi ska ta reda på ifall ateism är sant (universums existens utan någon extern producent) men utgår ifrån att det är sant i vår argumentation. Eftersom man erkänner att en eventuell extern förklaring skulle innebära något som väl liknar definitionen av Gud, så blir slutsatsen att universum måste finnas pga sin egen nödvändighet. Till dessa punkter kan man ta i betänkande det faktum att det kommer fler och fler försök till förståelse, även från vetenskapen, kring förklaringen för universums existens. Jag tänker väl främst på sträng-teorin men även andra hypoteser finns formulerade. Efter dessa funderingar, vill jag slänga ut frågorna: 1) Är det någon som håller premiss 1 som felaktig? Isåfall på vilken grund? Vänligen 2) Är det någon som håller premiss 1 som sann, och kommer till en alternativ slutsats än att Gud finns? Isåfall på vilken grund? Mina frågor är alltså gjorda för en debatt, så tro inte att min övertygelse är att jag bivisat Guds existens =) Det enda jag anser mig ha börjat lite smått med, är att utifrån logisk uppställning visa på ett ödmjukt och rationellt sätt att närma sig frågan: Finns Gud? Vänligen Roland


Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.
Inlägget är rapporterat! ×
Du måste vara inloggad! ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen ×