hjälp snälla ni :(:(:(


  • 08:03 12 Jan 2012

    Inactive member

    hej jag behöver hjälp med en den har texten asså skriva en sammanfattning om texten och en insändare kan ni hjälpa mig och skriva den snälla ni :( Köpvanor bekräftar fördomarna Ensamstående kvinnor köper godis och kläder medan ensamstående män lägger sina pengar på krogbesök och alkohol. Man kan få många av sina fördomar bekräftade när man tittar i SCB:s senaste undersökning av hushållens utgifter. Ekonomi. Däremot röker ensamstående män och kvinnor ungefär lika mycket. Båda grupperna spenderade förra året drygt 2 000 kronor på tobak, visar undersökningen. De ensamstående männen lade ner i snitt 4 460 kronor på alkohol. De ensamstående kvinnorna kom upp till knappt hälften, 1 940 kronor. En annan statistiskt säkerställd skillnad gäller klädinköp. Ensamstående kvinnor lade i snitt ner 9 240 kronor och de ensamstående männen 6 510 kronor på kläder och skor. En stor skillnad finns för inköp av underkläder där ensamstående kvinnor spenderade 1 230 kronor. De ensamstående männen begränsade sina kalsonginköp till 200 kronor. Sammanboende med barn lägger ner mer pengar på mat, uteätande och resor än en ensamstående med barn. De senare får lägga mer pengar på boende och kostnader för mobiltelefoni. I snitt lade hushållen ner drygt 4 000 kronor per så kallad konsumtionsenhet på samtal och abonnemang för mobiltelefoni. Det är mer än dubbelt så mycket som kostnaderna för den fasta vanliga telefonen. Den skillnaden är också genomgående för alla slag av hushåll. Största kostnaderna för mobiltelefoni, i snitt 6 360 kronor per konsumtionsenhet, hade sammanboende med hemmavarande vuxna barn. Genom att räkna per konsumtionsenhet kan man göra mer rättvisande jämförelser av utgifterna per medlem i hushåll med olika sammansättning. SCB:s undersökning visar också att ensamstående utan barn är de som handlar mest av ekologiska livsmedel. Av olika varor är andelen köpta ekologiska livsmedel störst i gruppen mellan- och lättmjölk med drygt 10 procent. SCB:s undersökning bygger på kassaböcker som närmare 2 300 olika slag av hushåll förde under två veckor förra året. De hushåll som inte ville föra kassabok fullt ut kunde också skicka in kvitton på sina utgifter. För detta ganska avsevärda besvär fick hushållen en miniräknare och trisslotter, biocheckar eller blomstercheckar för 100 kronor. Undersökningen används bland annat som ett underlag att fastställa basbeloppet och socialbidragsnormen. Den används också för att beräkna utgifternas fördelning på olika slag av varor och tjänster i Konsumentprisindex. TT


Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.
Inlägget är rapporterat! ×
Du måste vara inloggad! ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen ×