• En ny arbetsmarknadspolitik
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
 • Brutna vallöften - vad är acceptabelt? En studie av moderaterna och kristdemokraterna innan och efter valet år 2006
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Political Science
 • Miljonprogrammets Rosengård: den avbildade verkligheten
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Sociology
 • Den offrade alkoholpolitiken En studie av moderaternas förändrade alkoholpolitik
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Political Science
 • Ideologiska likheter eller olikheter? : En analys av de borgerliga partiernas möjligheter för sammanslagningar
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
 • Det talade ordet gäller : Välkommen till de nya moderaterna
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan Dalarna / Institutionen för Hälsa och samhälle
 • Vilka egenskaper anses viktiga vid valet av kandidater till fullmäktige?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Södertörns högskola/Institutionen för statsvetenskap, nationalekonomi och juridik
 • Dagens vänster-högerskala: partiers inställning till offentliga, privata vinstdrivande och privata icke-vinstdrivande aktörer
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Samhällsvetenskap
 • Den borgerliga webbretoriken : en retorikanalys av de borgerliga partiledarnas nyhetsbrev på webben
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Medie- och Kommunikationsvetenskap
 • Bibliotek i exil: Det Kurdiska biblioteket i Stockholm
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)
 • Flerspråkiga barn- framtidens vinnare? - en kvalitativ undersökning med fyra pedagoger och två rektorer kring modersmålets förekomst på två förskolor
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/School of Teacher Education
 • Nebahat Akkoc- en röst till de kurdiska kvinnor som aldrig vågat tala
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Blekinge Tekniska Högskola/MAM
 • Säker mat i skolan?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • Flexible Snowboard System
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • Ivanhoe AB -en analys av flödeskedjan med förslag till förbättringar
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Ingenjörshögskolan (IH)
 • Etablering i Dubai. En fallstudie om en svenskbanks möjligheter på en marknad med en stark växande ekonomi
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Low-Cost Housing for the Kambaata Region, Ethiopia - A demonstration project for dwelling houses
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • Vi vill i denna uppsats utvärdera befintliga begrepp, modeller, metoder och utveckla en processmodell för värderingen av nystartade kapitalintensiva bolag. Vi vill med vår processmodell minimera subjektivitet i bedömningarna och ge användare en modell som täcker grunderna för en pålitlig värdering av expansiva tillväxtbolag utan eller med begränsad finansiell historik. Utifrån denna modell är förhoppningen att värderingen skall ske på en nyanserad grund av modeller från ett flertal grenar inom ekonomi, så som finansiering, produktutveckling, ekonomistyrning etc.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Standardiserad tillverkning av nätstationer
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • Bedömningsgrunder och reningskrav för avloppsreningsverk, 25-2000 pe, i Laholms kommun
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Halmstad/Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET)
 • Prognostisering av svensk inflation - en jämförande studie av prognosmodeller
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Economics
 • Värdering av internt upparbetade immateriella tillgångar - design på balansräkningen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • SMS-lån och konsumentskyddet
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Law
 • Från Bagdad till Nossebro – En granskning av flyktingintroduktionen i Essunga kommun
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete
 • Insider Trading on the Stockholm Stock Exchange: Sector Analysis
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi
 • The Impact of Institutional Ownership on Idiosyncratic Volatility: A study of Swedish companies listed on the OMX 2004-2007
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi
 • Variance Risk Premiums on the OMXS30 and S&P 500:
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi
 • Trade-Based Stock Price Manipulation and Sample Entropy:
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi
 • Listed Private Equity: A Study of Discount/Premium to NAV Characteristics
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi
 • The effect of changes in credit rating on CDS spreads: - An empirical study of European companies rated by Standard & Poor´s, Moody´s and Fitch
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi
 • Next page 2 / 1529