Studera utomlands

Om du redan studerar på en högskola/universitet ges antagligen möjligheter till utlandsstudier. Du måste själv kontakta ditt universitet för att ta reda på vilka villkor som gäller. Förslagsvis kan du boka tid med en studievägledare. För er som ännu inte studerar på en högskola/ universitet har två alternativ. Ta hjälp av en förmedlare eller ordna det själv.

Ta hjälp av en förmedlare

Fördelen att åka med en förmedlare är att det går smidigt och lätt. Förmedlaren har också stor erfarenhet av utlandsstudier och kan hjälpa dig reda ut frågetecken som kan uppstå. Dessutom hjälper flera förmedlare till med att ordna boende de första veckorna på terminen. Förmedlaren kan också erbjuda rabatter på flygbiljetter och terminsavgifter eftersom de samarbetar med olika universitet. Nackdelen med att åka med en förmedlare är att utbudet av utbildningar och platser är begränsat. Vanliga länder som förmedlare i Sverige erbjuder är USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada.

Ordna det själv

Att studera utomlands går naturligtvis att ordna på egen hand. Fördelen är att du själv helt fritt kan söka till just det universitet och utbildning du är intresserad av. Detta kräver lite mer arbete från din sida men kan kanske vara värt mödan. Grundkravet för att söka till ett utländskt universitet brukar vara ungefär samma som vi har i Sverige, alltså att du ska vara högskolebehörig. Det kan dock variera mellan länder, universitet och utbildningar vilka krav som ställs på behörighet. Du måste själv kontakta universitetet för att fråga vad som gäller just där. Vissa utbildningar kräver särskilda inträdesprov, kunskapstester eller en personlig ansökan. Viktigt att du noga tar reda på tider för ansökningsdagar så att din ansökan inte kommer försent då många utländska universitet bara har ett ansökningstillfälle per år.

Nackdelen med att ordna utlandsstudierna på egen hand är som sagt att det krävs en hel del arbete. Dessutom kan det bli dyrare. Du betalar själv flygbiljetter och terminsavgifter och får ingen rabatt som en förmedlare eventuellt skulle kunna erbjuda.

Studiemedel utomlands

Det går att få studiemedel för utlandsstudier. Dock varierar villkor och olika summor beroende på vart du kommer studera. Gå in på www.csn.se för att få mer information.

 

Det finns många fördelar med utlandsstudier. Det är för det första en otrolig möjlighet att skaffa sig erfarenheter och knyta kontakter med andra människor i olika delar av världen. Detta kommer bli viktigt i en värld som blir allt mer globaliserad och integrerad. Dessutom får du möjlighet att lära dig ett nytt språk som du kommer få nytta av på många olika sätt i livet.