Guide till universitetet

Sammanlagt finns 61 universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare som utfärdar akademisk utbildning i Sverige. En termins studier på heltid motsvarar 30 högskolepoäng. Hur kursen examineras beror helt på vilken kurs du läser och på upplägget. Om du väljer att söka till ett program innebär det att du läser 30 poäng per termin och att du i slutet ofta får ta ut någon sorts examen (förutsatt att du tagit alla dina poäng). Dessutom är kurserna förutbestämda. Läser du fristående kurser är valen mer flexibla. Studenten väljer då de kurser som utformar hans/hennes examen. Om du läser fristående kurser är det vikigt att ta reda på vad som får ingå i den examen du siktar på att ta. Detta kan man ofta se på respektive universitets hemsida.

Hur examen ser ut och hur många poäng som krävs varierar väldigt beroende på utbildning. Kandidatexamen kallas den generella universitetsexamen du normalt får efter 3 år utbildning (180 p) vilket motsvarar engelskans ”bachelor”. Vad som ingår i en kandidatexamen kan variera men det vanligaste är att studenten läser 90 poäng i sitt huvudämne (A, B och C kurs) inklusive en uppsats om 15 högskolepoäng. De resterande poängen kallas för biämne och kan antigen vara valfria eller förutbestämda beroende på inom vilken disciplin examen skall utfärdas.

För studenter som fortsätter plugga är nästa steg en magisterexamen. Magisterexamen omfattar 4 års heltidsstudier om 240 poäng. Denna examensform är delvis på väg att ersättas av masterexamen som motsvarar 5 år heltidsstudier. Detta beslutades i och med införandet av Bolognaprocessen. Detta för att svenska utbildningar skulle vara jämförbara med övriga Europa. De elever som börjat studera innan den första juli 2007 har dock fortfarande rätt att ta ut sin magisterexamen.

Masterexamen erhålls dels genom genomförd kandidatexamen på 3 år och sedan läser studenten ett tvåårigt påbyggnadsprogram som avslutas med en master inom ämnet.

Källor:
www.vhs.se
www.hogskoleverket.se

Att börja på universitetet eller på högskolan innebär att många nya frågetecken uppstår. Vad ska du plugga? Hur fungerar universitetet? Hur fungerar poängsystemet? Hur tar jag min examen? Även om du inte känner att du förstår något så kan du vara lugn. Vi på Mimersbrunn.se hjälper dig med all information du behöver veta om universitetet och högskolan.