Medierna och demokratin

7873 visningar
uppladdat: 2000-08-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Medierna och demokratin
Simon Gustafsson 2B

Demokrati betyder folkvälde, alla medborgare deltar i eller har inflytande på ledningen.
För att vi ”vanliga” människor ska få inflytande måste det finnas något emellan oss och politikerna. Medierna kan vara ett bra sätt för att förmedla ”folkets talan” till politikerna.
Genom medierna kan vi framföra våra åsikter, åtminstone lite av dom, till regeringen eller dylikt. En annan funktion som medierna har i demokratin är att sprida information. En till viktig funktion som dom fyller är att granska politikens innehåll. Om alla ska ha inflytande så måste vi få information om vad som händer i samhället och politiken. Genom t.ex. debatter och intervjuer får vi reda på vad som händer med politiken.

Medier spelar en rätt stor roll för politiken. Massmedia brukar ibland kallas för
”den tredje statsmakten”, och det talar väl för sig själv.
Problem finns ju alltid. Hela folkets individuella åsikter kan ju inte skildras. Och dom medier som finns är ju ibland påverkad av en viss politik. T.ex. Svenska Dagbladet som stödjer den borgerliga politiken mer. Därför kan visst mediematerial vara lite vinklat.

Media har en stor makt. Att material kan vara vinklat kan ju vara bra för ett visst parti eller politiskt block, medan det kan få en sämre effekt för andra partier/block. Informationen kommer ju ut till folket som tar del av den. Visst, alla påverkas troligen inte av det lilla inflytande som en viss politisk gren har inom medierna, men ändå. Det finns ändå där.

Andra problem som massmedia kan skapa är att media nuförtiden verkar göra allt för att få en nyhet. Viss media kanske hellre skriver om vad politikern har gjort på fritiden än vad han/hon har tillfört landet. Visst kan det vara så att politikern har gjort något som skadar staten, som t.ex. handla personliga saker med sitt ”jobb-kreditkort”. Och det är ju medias uppgift att informera. Visst är det bra att vi får veta om någon har gjort sådant.
Men ändå känns det som dom hellre skriver om sådana saker än politiken. Kanske har media idag kommit av spåret när det gäller sin uppgift. Nu menar jag inte alla medier.
Vissa märker man mer än andra.

Rollen som folkbildare har allt mer försvagats inom svenska medierna. En av orsakerna är säkert att ”kändis bevakningen” har tagit allt större del av mediernas resurser. Kanske beror det på att intresset för politiken har minskat. Vi ungdomar idag har nog inte så stor koll på vad som händer i politiken. Man kan ju fråga sig om de medier vi har idag är tillräckligt intressanta för att förmedla politik till ungdomarna. Internet kanske kan ändra p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medierna och demokratin

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-01]   Medierna och demokratin
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=122 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×