Naturgas

12 röster
28131 visningar
uppladdat: 2002-12-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Naturgas är en färglös, lukt- och giftfri gas, med högt energiinnehåll. Naturgas består av flera olika kolväten och eftersom naturgas är en gas så är det gasformiga kolväten det består av. Naturgas består mest av kolvätet metan, det är det lättaste kolvätet som finns och det brinner också lättast. Andra kolväten som finns i naturgas är etan, propan, och butan. Där finns också lite koldioxid och kväve.

Naturgas hittas ofta tillsammans med olja i oljefickor, men det kan också förekomma bara naturgas i gasfickor. Naturgas är ett fossilt bränsle, med det menas att det har bildats av döda växt- och djurdelar.

Naturgas hittar du mest i Iran, Algeriet och Ryssland, du hittar även mycket naturgas i Nordsjön utanför Norge. Man räknar med att det finns ca 140 biljoner kubikmeter och det kommer att vara i ca 65 år till. Ryssland har nästan 40 % av reserverna.


Användning av naturgas

Man kan använda naturgas till all förbränning som man använder andra fasta och flytande bränslen till. Naturgasen är väldigt lätt att förbränna för det består av lätta kolväten. Naturgas används framför allt till bränsle inom industrin, kraftvärmeproduktion, fordonsbränsle och det används också mycket i hushållet. Naturgas är enkelt att hantera. Det ger knappt utsläpp av sot, stoft, kväveoxid och koldioxid.


Transport

Naturgas transporteras i rörledningar som ligger nergrävda i marken. Nere i marken störs inte transporteringen av omgivningen och omgivningen störs knappt av rörledningarna. Detta transportsätt är mycket säkert och i Sverige har transporten alltid kommit fram och det har funnits i 14 år. Man ser inte att rörledningarna finns där de finns förutom stolparna som visar var rörledningarna finns, så man vet det. Man kan bruka jorden ovanför rörledningarna precis som vanligt, men i skogsmark måste man ha en liten gata ovanför rörledningarna.

Detta transportsätt har många fördelar. Andra transportsätt kräver mycket energi, såsom tankbilar och tankfartyg. Det finns heller ingen trafikrisk som det finns med tankbilar. När man transporterar naturgas i rörledningar i havet finns det inget spill som det kan finnas när man transporterar i tankbåtar. Naturgas är mycket säkert även när det är på plats… naturgas är lättare än luft och stiger därför vid läckage. Sedan följer gasen med ut i ventilationen. Även om naturgas redan är mycket säkert så utvecklas säkerheten kring naturgas hela tiden.


Konsekvenserna

Konsekvenserna med att använda naturgas är bara bra, jämfört med olja och kol. Naturgas har också utsläpp men det är inte mycket. Naturgas släpper ut mest koldioxid och kväveoxid, inte jämfört med olja och kol utan jämfört med andra utsläpp som finns i naturgas. Naturgas ger nästan inga utsläpp av svavel, tungmetaller, och aska. Det ger även 30 till 40 % lägre kväveoxidutsläpp än kol och olja.

När man använder naturgas så ser man en förbättring på naturen och miljön i närheten. Där är mindre nersmutsning av sot och stoft. I Sverige har man redan sett förbättringar i naturen då naturgas ger mindre utsläpp.


Försurning

Försurning har funnits i många år och är fortfarande ett problem. Försurning är det största hotet mot vår miljö. Försurning bildas när svaveldioxid och kväveoxid frigörs och lägger sig i miljön. I Sverige kalkar vi skogar och sjöar för att höja PH-värdet tillbaks till det normala. Detta hjälper men det kommer inte att fungera längre fram i tiden, det blir för dyrt. I Sverige har vi blivit bättre på att minska utsläpp av svaveldioxid, med kväveoxiden går det sämre.

När naturen försuras är PH-värdet mindre än 7. Då dör maskar, bakterier och mikroorganismer och kretsloppet fungerar inte som det ska. När miljön blir sur så löses även metaller upp som magnesium, kalcium och kalium. Dessa transporteras sedan upp till ytan och gör så att det blir ännu surare. Det kan sjunka ända ner till PH-värdet 4. Då blir träd och växter känsliga mot vind, torka och köld.

Detta kan man ändra på med hjälp av naturgas. Naturgas har inga utsläpp av svaveldioxid och halverar utsläppen av kväveoxider, jämfört med kol och olja. Naturgas ger heller inga utsläpp av tungmetaller, aska eller stoft. Om man hade ersatt oljan och kolet med naturgas hade det gett positiva effekter för miljön.


Övergödning

Övergödning beror på utsläpp av kväve. Det börjar med att det bildas mer växter. Sedan blir det obalans i näringsupptagningen. När det tillförs ännu mer kväve blir det brist på metallerna magnesium, kalcium och kalium. När växterna i sin tur har brist på dessa metaller får der sämre uppsugningsförmåga. Då blir rottillväxten sämre och det blir ännu svårare att suga upp nånting. Andra saker som händer är att växterna blir mindre tåliga mot torka, de invintrar för sent och de får svårt att klara sig mot svamp- och insektsangrepp. Lingon, blåbärsris och ljung, som finns i skogen, dör och byts ut mot gräs.

För att minska avsevärt på detta så kan man släppa ut mindre kväve, detta gör man genom att byta ut olja och kol mot naturgas. Naturgas har inte ens hälften så mycket utsläpp av kväve som olja och kol. Man kan t.ex. byta ut bensinen i bussar till naturgas.


Växthuseffekten

Atmosfären består av kvävgas, syrgas, vattenånga, och koldioxid. Atmosfären skyddar jorden men den reflekterar även lite värme som strålar ut från jorden. Om innehållet i atmosfären förändras så kommer mer och mer värme reflektera och det kommer att bli varmare och varmare på jorden och klimatet förändras. Det ä mest koldioxid jag pratar om för det bidrar till ca hälften av temperaturhöjningen.

Utsläpp av koldioxid kommer från transporter, uppvärmning av lokaler och olika industriprocesser. Det är mest olja och kol som bidrar till koldioxidutsläppen. Alla länder måste hjälpas åt med koldioxidutsläppen för det drabbar alla om man har stora utsläpp i ett land. Varje människa andas ut ett halvt ton koldioxid var år.

Naturgas släpper ut mycket mindre koldioxid än olja och kol. Man kan sänka koldioxidutsläppen i Norden genom att bygga ett gemensam...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturgas

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-03-22

    Var har du källan?

  • Inactive member 2004-05-05

    Ditt arbete ser ut att vara ko

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-09]   Naturgas
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1369 [2022-09-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×