Ukraina

10 röster
15302 visningar
uppladdat: 2002-12-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Natur och klimat:
Ukraina som är Europas näst största stat (603 700 km2), består till stor del av vidsträckta slätter, en del av dem (Huvudsakligen vid floden Dnjepr) är väldigt bra jordbruksmarker. Berg finns nästan bara i den allra västligaste delen av Ukraina där Karpaterna ligger, samt på halvön Krim. Skogsvegetation och träskmark finns i nordväst.

Ukraina har typiskt inlandsklimat med varma somrar(Medeltemp. Juli: +20C)och kalla vintrar (medeltemp. januari -6C). Västra Ukraina har varmare klimat än östra p.g.a. Varma medelhavsvindar som blåser över den delen av landet. I södra delen av Krim har man ett subtropiskt klimat.

Städer och Landsbygd:
Ca 15 % av Ukrainas befolkning arbetar med jordbruk, 28% med industri och 57% med övrigt. Många arbetar med att sälja saker på gator och torg.

Befolkning och språk:
I Ukraina bor ca 50 miljoner människor, alltså mer än fem gånger så mycket som Sverige. Det dör fler folk än det föds. De folkgrupper som finns i landet är: Ukrainare(73%), ryssar(22%), judar(0,7%), vitryssar(0,9), rumäner, bulgarer, polacker, ungrare, greker, tartarer m.fl.
Officiellt språk är Ukrainska, men även en hel del Ryska talas.

Naturtillgångar:
Kol är Ukrainas största naturtillgång tillsammans med järn, mangan och uran. Kol bryts främst i Donetskfälten i östra Ukraina och svarar för en tredjedel av landets energiproduktion. Tyvärr är det ofta av dålig kvalité och man har blivit tvungen att stänga fler olönsamma gruvor.

Jordbruk och skogsbruk
Ukraina har en gång i tiden kallats Europas kornbod. Under sovjet tiden satsade man mer på industrin och försummade jordbruket, så ineffektiva brukningsmetoder, miljöförstöring och dyra gödningsmedel har gjort så att produktionen har blivit mycket dålig. Det privatägda markerna ger bäst avkastning men staten har varit rädd för att sälja ut för mycket eftersom starka vänster grupperingar är emot det.

De grödor som odlas i Ukraina är främst spannmål, sockerbetor, potatis och andra grönsaker. Fiske förekommer också i svarta havet men har blivit mindre på senare år p.g.a. miljöförstöring och utfiskning. Skogsbruk förkommer inte in någon större skala.

Handel och turism
Ukrainas viktigaste exportvaror är järn, stål, kemikalier, livsmedel, maskiner. De viktigaste importvarorna är olja, gas och verkstadsmaskiner.

Ukraina Handlar mest med Ryssland, USA, Kina, Turkiet, Tyskland, Turkmenistan och Italien.

Det finns en hel del intressanta turistorter i Ukraina t.ex. Jalta på Krim och Odessa. Men dessa är inte särskilt välbesökta p.g.a. dålig standard på hotellen mm. Flera västerländska flygbolag och ett Ukrainskt har regelbunden trafik till och från Ukraina

Industri
Ukraina har relativt omfattande industri som domineras av tung maskinindustri och kemisk industri. Industrigrenar som finns i Ukraina är gruvor, järn, stål, olje & gas industri, samt kemisk och petrokemisk industri. Vidare så finns det industrier för tillverkning av byggnadsmaterial, textilier och livsmedel. Även flygplan, bilar mm produceras av den Ukrainska industrin.
Ukraina har en stor försvarsindustri som sysselsätter en femtedel av landets befolkning.

Sociala förhållanden och levnadsstandard
Den öppna arbetslösheten är låg, men många är undersysselsatta. Det är relativt vanligt att löneutbetalningarna är flera månader försenade. I Ukraina finns inga arbetslöshets eller sjukbidrag och heller inga försäkringar. Har man inte råd med privatsjukhus ligger man risigt till om man blir sjuk,.

Den statliga pensionen ligger på 20$/månad och barnbidraget (upp till 8 års ålder) ligger på 5$/månad. Sjukdomar som tuberkulos, difteri och kolera hör ökat och medellivslängden har sjunkit. Kancer, missfall och sjukdomar i hals och mage har ökat efter olyckan i Tjernobyl.

Missbruk och alkoholproblem är utbredda i Ukraina och brist på medicinsk utrustning och läkemedel är skriande.

Ukraina har en tioårig grundskola som man börjar när man är sju år gammal. Sen när man har gått ut så finns det möjlighet att

Styrelseskick:
Ukraina är en republik, Presidenten heter Leonid Kutjma och han är också överbefälhavare. Man har allmänna val vart femte år.
Lagar antas av parlamentet som består av 450 ledamöter. Man väljer dem vart fjärde år. Hälften väljs i proportionella val enligt partilistor och den andra hälften i personval. Man har en fyraprocentsspärr mot småpartier. Krim är en autonom republik med eget parlament och de har även rätt att ha en egen författning, men den måste godtas av Ukrainas regering.

Religion:
De flesta är rysk-ortodoxa. Andra kyrkor som finns i Ukraina är grekisk-katolska och romersk-katolska. Utöver det finns det även en hel del judar och muslimer.
Ca hälften av de som bor i Ukraina säger sig vara religiöst engagerade. Ukraina har ett eget patriarkat som heter Kievpatriarkatet.

Framtidsmöjligheter:<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ukraina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-03-29

    bra disponerat, bara ett få st

  • Inactive member 2011-05-11

    Bra !

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-11]   Ukraina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1376 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×