De Nordiska länderna

10 röster
36436 visningar
uppladdat: 2002-12-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning 2
Norden 3
Hur Norden bildades 4
Nordens berggrund 4
När Skanderna bildas 5
Hur kan nytt land uppstå ? 5
Klimat 5
Nordens vegetation 6
Barrskog: 6
Jordbruk i Norden 6
Nordens industrier 6
Kända platser och städer 7
Fakta om Norden 8
Sammanfattning 8
Källor till arbetet; 9


Inledning

Detta är ett speciallarbete jag har gjort för att följa kursplanen i ämnet svenska.
Jag har i det följande arbetet skrivit fakta om Norden, på ett kallt sätt rätt upp och ner.
Det ska vara läsaren till gagn om den har en törstande känsla utav att bulta in fakta.

Patrik H.Norden

Norden består av Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark. Ibland räknar

man också Grönland. Geografisk sätt hör ön till Nordamerika.
Grönland har ett visst självstyre men hör politiskt sätt till Danmark, och alltså
också till Norden.
Tre länder i Norden, Sverige, Norge och Danmark bildar tillsammans
Skandinavien.
De fem nordiska länderna har blivit en enhet genom sin gemensamma historia. De
har under perioder varit i förbund med varandra, och språken har alla samma
ursprung; fornnordiska. Nordens samhörighet markeras idag på olika sätt:
passtvånget är avskaffat, och medborgarna kan flytta fritt mellan länderna och
arbeta var de vill.
Norden har ett eget råd med riksdagsledamöter från alla länderna, som
tillsammans försöker lösa olika problem.


Hur Norden bildades
För c. 600 miljoner år sedan, på jordens forntid, låg hela Norden under vatten.
Landytan inte förrän 200 miljoner år senare, och under de åren bildades det olika
lager av sediment på havsbotten. När så Norden höjdes ur havet var hela
området täckt av sedimentära bergarter. Det lilla av dem som inte hade eroderats
bort med tiden har fått kambrosilur som samlar namn.
Norden låg under den här tiden nära ekvatorn och stora korallrev växte fram. Det
är de som har bildat kalkklipporna på Öland och Gotland.
Kambrosiluren (som bl.a. finns i Västergötland, Östergötland och Närke)
innehåller kalk och andra ämnen som är väldigt bra för jordbruket.

Nordens berggrund
Berggrunden i Norden började bildas för några miljarder år sedan, och den
kommer alltid att fortsätta bildas. Fennoskandia är Nordens äldsta berggrund, den
bildades redan på urtiden för c. 1-3 miljarder år sedan. Den börjar i sydvästra
Norge, går nästan genom hela Sverige, genom hela Finland och en bit in i
Ryssland. Området är nu ganska platt, men det har åtskilliga gånger bildats höga
bergskedjor som sedan slipats ner av de yttre krafterna. Järnmalmsfyndigheterna i
både Lappland och Bergslagen bildades i samband med dessa
bergskedjeveckningar. Fennoskandias vanligaste bergarter är granit och gnejs.
Berggrunden i Skåne och Danmark är inte lika gammal som Fennoskandia, men
den bildades för upp till 100 miljoner år sedan. Under kritaperioden låg Skåne
och Danmark under vattnet en andra gång och det bildades ytterligare ett
sedimentlager över områdena.
Den yngsta berggrunden i Norden är Islands, den har bildadts under
de senaste 70 miljoner åren ( själva Island höjde sig inte över havet förrän för 16
miljoner år sedan).
När Skanderna bildas
Det fanns en djuphavsgrav i väster efter det att Norden rest sig ur havet där
kambrosilrberggrunden bildats. I den graven hade det fallit ner sediment i stora
mängder. Sedimenten trycktes ihop och bildade sedimentära bergarter, och på
samma gång tryckte den amerikanska plattan på mot Fennoskandia.
Djuphavsgravens sedimentära bergarter pressades ihop och upp, då bildades
Skanderna.
Vulkaniska bergarter trängde upp från jordens inre. Det finns därför en blandning
eruptiva bergarter i bergskedjan.
Skanderna var från början mycket högre än idag, men eroderades ner för att ännu
senare pressas upp igen och få höjden som den har idag.
Bergskedjan löper från södra Norge och norrut.
Jotunheim är det högsta bergsmassivet i Skanderna. Galdhöpiggen ( 2469m ),
Nordens högsta berg, och Glittertrind strax efter med sina 2452m, ligger också
där.

Hur kan nytt land uppstå ?

Ett bra exempel på hur nytt land kan uppstå är ön Surtsey utanför Islands sydöstra
kust: år 1963 upptäcktes det att havet där Surtsey skulle komma att ligga kokade.
En av Mittatlantiska ryggens vulkaner hade fått ett utbrott. När vattnet kokat i
åtskilliga timmar började det tränga upp lava ovanför vattenytan.
Utbrottet slutade inte förrän år 1967 och Surtsey hade då nått en höjd på 170m
över havet. Alla slags vetenskapsmän har noggrant bevakat Surtsey; studerat hur
havets vågor hela tiden eroderar ner det som byggs upp, och hur nytt land tas i
besittning av djur och växter.

Klimat
Den norra tempererade klimatzonen är den zon som Norden ligger i. Där är det
stora skillnader mellan årstiderna.
Norden domineras av västvindarna. Dessa värms upp av Golfströmmens varma
vatten och förs in över landmassan. Norden har, till skillnad från andra områden
på samma breddgrad, ett milt klimat p.g.a. det. De varma vindarna är också till
stor del orsaken till Nordens nederbörd. Den stad det regnar mest i är Bergen, där
det faller mer än 2000mm regn varje år. Det faller mindre regn ju längre öster ut
man kommer.

Norden har två olika klimattyper; kustklimat och fastlandsklimat. Kustklimatet,
som p.g.a. Atlantens närhet finns i västra Norge, sydvästra Sverige, i hela
Danmark och på hela Island, innebär milda vintrar och svala somrar.
Fastlansklimatet som finns i Nordens övriga delar, innebär däremot kalla vintrar
och varma somrar.

Nordens vegetation
Vad som växer i olika områden bestäms av många olika faktorer, t.ex. klimat,
landformer, bergarter, jordarter, och också av människan. Hon har under många
år anpassat naturen efter sina egna behov. Det har resulterat till att Norden är
indelat i olika vegetationszoner;
Kalfjäll:
Träd kan inte växa var som helst, det sätter klimatet stopp för. Nordens trädlösa
områden, kalfjällen, finns i Skandernas höga delar och längst i norr. Trädgränsen
går längre ner ju längre norrut man kommer.
Fjällbjörkskog:
Fjällbjörkskogen växer runt kalfjäll. Den sortens skog finns på hela Island, i ca.
8% av Sverige, norra Finland och tillsammans med kalfjället i 2/3 av Norge.
Glaciärer:
Norden har glaciärer i Norge, Finland och på Island. De flesta och största
glaciärerna finns på Island och i Norge, eftersom nederbörden där är mindre än i
Sverige och i Finland.
Av hela Islands yta täcks 11 % av glaciärer. Den största, Vatnajökull, är lika stor
som hela Södermanlands yta.
Blandlövskog:
I sydligaste Sverige och Danmark är berggrunden sådan att lövskogen växer
naturligt. En del av lövskogen, ädellövskogarna, är enligt lagen skyddade mot att
huggas ner.

Barrskog:
Nordens barrskogar finns i 2/3 av Finland, i sydöstra Norge och i mer än halva
Sverige. Granen växer på fuktiga marker och tallen där det är torrt.
Tajgan, det stora barrskogsområdet som sträcker sig runt det norra halvklotet,
utgörs till en del av dessa barrskogar.
Numera består de flesta av Nordens barrskogar endast av träd av samma art, till
skillnad från förr i tiden då det växte flera olika arter barrträd i en och samma
skog. Att det är så beror på att man hugger ner de ursprungliga skogarna, och när
man planterar nya träd planterar man bara den sortens barrträd som behövs för
skogsindustrin.

Jordbruk i Norden
Ungefär 8 % (mer än 90000km2) av Nordens yta är uppodlad mark. Jorden i
Danmark och södra Sverige är Nordens bästa odlingsjord, och där ligger 25% av
Nordens jordbruksområden. Några av Nordens viktigaste grödor är korn, vete,
potatis och bär.

Nordens industrier
Sverige, Norge, Finland och Danmark är alla stora industriländer. Av hela
nordens befolkning arbetar c. 25 %, alltså c. 2,5 milj. människor, inom
tillverkningsindustrin.
De viktigaste av Nordens industriområden ligger runt omkring storstäderna
Stockholm, Malmö, Göteborg, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och i
Mellansverige.


Kända platser och städer
Stockholm:
Stockholm är Sveriges huvudstad. "Storstockholm" har 1384000 inv. och
kommunen Stockholm har 649 384 inv. Staden grundades på 1250-talet, och den
ligger vid sjön Mälaren.
Oslo:
Norges huvudstad heter Oslo. Oslo har 450000inv. och staden ligger vid Loelvas
utlopp.
Helsingfors:
Huvudstaden i Finland heter Helsingfors. Staden har över 485000inv. och är
landets största industristad. Helsingfors grundades år 1500.
Köpenhamn:
Nordens största stad heter Köpenhamn och är huvudstad i Danmark.
"Storköpenhamn" har 1365000inv. Köpenhamn ligger på ön Själland vid
Öresund.
Reykjavik:
Reykjavik ligger på Island, och är huvudstad där. Reykjavik har 85000inv. och
ligger på öns södra kust. Namnet betyder "Rödkullen" och staden kallas så efter dem
varma källor som finns där.
Nordkalotten:
Nordkalotten kallar man den punkt där de tre länderna Norge, Finland och
Ryssland möts och områdena runt omkring. Det innefattar allt land norr om
polcirkeln i Sverige Norge och Danmark och Kolahalvön i Ryssland.


Fakta om Norden
Folkmängd: c. 24 milj. inv. ( med Grönland inräknat
c. 24,5 milj. inv. )
Areal:1324000 km2 ( med Grönland inräknat 3524000
km2 ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De Nordiska länderna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-05-17

    SUTT.

  • Inactive member 2007-10-08

    hur orkar du!

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-18]   De Nordiska länderna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1416 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×