Blev det till hjälp? Kuratorns psykosociala arbete med föräldrar till dödfödda barn

2022 visningar
uppladdat: 2008-03-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Att mista ett barn redan innan det är fött är en traumatisk upplevelse för föräldrarna. Andelen av intrauterin fosterdöd dvs. dödfödda barn födda efter graviditetsvecka 28 är ca 3-4/1000 av födda i Sverige. Den bakomliggande orsaken är ofta okänd. Syftet med studien är att beskriva och analysera arbetsmetoden avseende kuratorns psykosociala arbete med föräldrar som fått ett dödfött barn. Ytterligare syften är att undersöka om föräldrarna upplevt att de blev hjälpta av behandlingskontakten samt att ge kuratorerna mer kunskapsunderlag att utveckla arbetet/metoden. Frågeställningarna är: Hur föräldrarna upplever sin livskvalite idag? Vad interventionerna har betytt för föräldrarna som har fått kuratorshjälpen? Vad var bra och vad var mindre bra/dåligt avseende kontakten med kuratorn? Finns det förslag på förbättringar i arbetet? Genom kvalitativa intervjuer med mödrar och fäder som fått ett dödfött barn genomfördes denna studie. Urvalet var föräldrar som fått ett dödfött barn år 2001 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (Östra sjukhus och Mölndals sjukhus). Det genomfördes nio intervjuer som omfattade 14 föräldrar. Det framkom i intervjuerna att alla upplevde att de hade en god livskvalite idag. De har bearbetat sorgen, upplever att de blivit hjälpta och fått en professionell behandling i sitt kris- och sorgearbete av kuratorn. Man kan inte dra för långtgående slutsatser om vad som påverkat deras rehabilitering av förlusten av barnet, då det finns många faktorer som är avgörande i en människas liv som kan ha påverkat deras förmåga att rehabilitera sig. Dock visar resultatet att kuratorsinsatsen varit professionellt med väl anpassade metoder i kombination med stor kunskap, erfarenhet, empati och personlig beredskap. Föräldrarnas förslag på förbättringar är att, bli kallade på uppföljningssamtal efter avslutad kontakt samt att paren i någon del av processen blir erbjudna enskilda samtal. Under studien har det växt fram övriga förslag på förbättringar. Det är att erbjuda föräldrarna någon form av nätverksmöte om de önskar. Syftet är att inventera vilket stöd som omgivningen kan utgöra samt att de närstående blir delaktiga och inte främmande för den sorg som föräldrarna uppvisar. Ett annat förslag är att det särskilt no...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Blev det till hjälp? Kuratorns psykosociala arbete med föräldrar till dödfödda barn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-11]   Blev det till hjälp? Kuratorns psykosociala arbete med föräldrar till dödfödda barn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=14369 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×