Budget – Förbättring eller nödvändigt ont? - En studie av fem större företag -

1931 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund och problem: Många verksamheter använder sig av olika planeringsmetoder som hjälp då de styr sin verksamhet. Budget är den mest använda av dessa metoder. Emellertid finns det kritik mot budgeten som planeringsverktyg då den av många anses bygga på alltför många uppskattningar och kräver stora resurser att framställa. Alternativa metoder som till exempel budgetlös styrning diskuteras som lämplig ersättningsmetod. Dock är det primära att metoden förbättrar verksamheten i sin helhet och det bör vara utifrån det företagen gör sitt val. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall ett företags planeringsprocess kan bidra till att organisationens affärsnytta ökar samt förbättrar dess verksamhet. Vidare skall studeras hur de gör sina uppföljningar samt även planeringsprocessernas olika metoder. Slutligen undersöks om företagen använt sig av alternativa metoder för sin styrning. Avgränsningar: Vi har valt att närmare studera fem större företag i skilda branscher. Valet av företag är gjort utifrån att vi önskade organisationer med olika styrmetoder för att få ett så varierat urval som möjligt. Metod: Studien bygger på en kvalitativ undersökning av fem större företag. Intervjuerna bestod av öppna frågor för att få till de samtal vi önskade med företagens respondenter och därmed få djupare svar. Resultat och slutsatser: Den omfattande styrningen berör samtliga i organisationen och bör därmed förstås och påverkas av alla medarbetare. Undersökningen gav resultatet att det viktigaste vid valet av planeringsmetod, är att företaget kan på bästa möjliga sätt koppla de viktiga framgångsfaktorerna till processen för att på så vis få ökad affärsnytta samt en förbättrad verksamhet. Förslag till fortsatt forskning: Då intresset för budgetlös styrning ökar skulle det vara intressant att studera vidare och se varför vissa företag som provat denna metod valt att gå tillbaka till den mer traditionella budgeten. E...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Budget – Förbättring eller nödvändigt ont? - En studie av fem större företag -

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Budget – Förbättring eller nödvändigt ont? - En studie av fem större företag -
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=15510 [2024-05-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×