Handel

3 röster
18267 visningar
uppladdat: 2003-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jagkurs 8

Handel är en benämning på byten av tjänster vilket bygger på att säljaren har ett överskott av en viss vara och köparen ett underskott. Ett avtal mellan parterna är nödvändigt för att handeln ska kunna fungera. Handel består av tjänster, varor och kapital. Det är inte alltid lätt för en råvara direkt kunna säljas till en konsument. Då finns mellanled (grosshandel) som bygger på att råvaran tas hand om under en viss period.

Handel har alltid fungerat och har lett till att olika människor kommunicerar med varann. Från början bestod handel med att byta varor med varann, senare under antikens tid (ca 700 f.Kr.–500 e.Kr.) så kom man på mynt som betalningsmedel. Innan man kom på mynt så förutom att byta saker med varann hade man snäckor, mineraler och arbetskraft som betalningsmedel. Handel har man alltid velat ha, man krigade för att få ett samarbete om det var nödvändigt.
Vad vi vet idag så har fjärrhandel funnits ända sedan 3000 f.Kr. Egyptier hade handel med södra Afrika, senare kom fenicierna, romarna och grekerna. Men hur kunde olika stammar kommunicera med varann? De använde bilder, teckenspråk, hade tolkar eller lärde sig det främmande språket. Handeln ledde också till att nya språk och kulturer bildades. Det svenska språket härstammar från det germanska.

När Västrom kollapsade 476 e.Kr. minskade handeln i Medelhavet. Centrumet blev nu i Konstantinopel (Istanbul). Allt eftersom araberna tog över mer mark så försvann Konstantinopels betydelse. Sidenvägen hade i alla fall fortfarande en viktig roll. Exotiska varor ifrån östra Asien transporterades via land. Det här var naturligtvis riskfyllt. Marco Polo hittade sjövägen till Asien runt Afrika, det här var inte heller riskfritt men det var säkrare än Sidenvägen. Eftersom att sjövägen till Asien blev allt populärare så blev Konstantinopel mindre betydande.

Under 1600- och 1700-talet började Danmark, England, Holland, Spanien och Sverige ha kontrollen på vägen till och från Ostindien (Sydasien och Fjärran Östern). Varje land hade sitt eget handelskompani för att kunna konkurrera med de andra, de här kompanierna kom på början av 1600-talet. Varje båt som kom för att handla var självklart en skattekista. P.g.a. sjörövare så ledde det här till att båtarna var utrustade med kanoner och militär. Det här ledde till politiska konflikter mellan stormakter i Europa.

Efter napoleonkriget blev det stora förluster för båda parterna, förlusterna för Sverige var dock inte så stora, Bernadotte tjänstegjorde hos Napoleon men övergick till att bli svensk regent. Bernadotte tyckte om Sverige, han hade haft trupper här tidigare. Däremot så ogillade hans fru det svenska samhället och kylan, hon stannade i Frankrike under långa perioder. Kungen och drottningen lärde sig aldrig tala svenska även om kungen sa att han skulle lära sig det svenska språket. Efter napoleonkriget så drog sig Sverige ifrån krig, man kan förstå det när man vet ungefär hur många som stupades.

Krig har haft en stor påverkan på ekonomin, under t.ex. Gustaf IV Adolf tid var det så pass misskött mest p.g.a. otur att kungen blev avsatt. Hans efterträdare blev Bernadotte av frankrike. Under första världskriget så höll sig Sverige på neutral mark, det blev en invandring in till landet men samtidigt en utvandring mot Amerika. Under andra världskriget höll sig Sverige också på neutral mark och tog emot invandrare. Bara för att ett land är neutralt betyder inte det att landet inte är på någon sida. Under andra världskriget tillverkade Sverige krigsutrustning åt tyskland vilket Sverige var tvungen att göra p.g.a. det bristande försvaret.

Industrialismen är nog människans starkaste framgång. Det började redan under 1700-talet i Storbritannien och industrialismen pågår än idag. Man kan säga att det var ångmaskinen som började industrialismen, efter James Watt fick patent på den förbättrade ångmaskinen 1769. Men det blev en trög början av ångmaskinen, vattenhjulet användes mest ända in på 1800-talet. När ångmaskinen väl fick sitt genombrott användes den flitigt i järnvägen, ångbåtar och verkstäder.

Med tiden så kom det allt fler uppfinningar i en explosionsartad takt. Under bara ett halvt sekel (ca 1850-1900) kom telefonen, elektricitet möjligtvis den viktigaste upptäckten, telegrafen, bilar och mycket mer. Utan elektricitet så hade många saker inte funnits men utan ångmaskinen och behärskandet av elden skulle elektriciteten inte ha kunnat behärskas av människan. Med industrialismen så kunde vi producera i en allt större skala. Storbritannien hade världsmakten ända in på 1900-talet, idag är Storbritannien den största makten efter USA. Efter första världskriget började industrialismen öka allt mer, det här ledde till att tullar höjdes och det uppstod fler skatter. Det var efter andra världskriget länder började samarbeta, de anslöt sig till GATT, en frihandelsorganisation. Organisationen bytte namn till WTO (World Trade Organisation) 1995.

Fackföreningar började dyka upp eftersom att industriarbetarklassen utvidgas och det fanns bristande arbetsvillkor. Det var ofta barn som jobbade på fabriker eftersom att de var billiga, arbetstiderna var ca 12-14 timmar per dag alla dagar i veckan utom söndagar. Fabrikerna var farliga, dels p.g.a. röken och dels maskinerna. Det var inte allt, det var minimala löner som gällde eftersom att det inte var någon stor arbetsbrist. Arbetslösheten ledde till kriminalitet, man bodde trångt och kallt. Industrialiseringen ledde i alla fall till att folk (arbetarna) fick en allt bättre levnadsstandard.

Sverige har självklart nästan alltid haft en stor roll inom världspolitik. Då Sverige krigade en hel del var den ända tiden då landet var fattigt och när det inte fanns några människor här. Bortsett från det så har Sverige nästan alltid stått vid de goda makterna. Vikingarna hade väldigt mycket makt under sin tid, om de hade funnits kvar än idag hade nog Amerika, Storbritannien och Ryssland inte haft någon större roll i världen.
Sedan slutet av 1970-talet så har Group of Seven (G7) funnits. I den här organisationen finns Sverige med fast i G10 gruppen. I den här organisationen möts världens rikaste länder för att samtala om en förbättrad framtid. En annan viktig organisation är World Trade organisation (WTO), den organisationen hjälper till I-länderna att hjälpa U-länderna. Organisationen har hittills inte gjort många framsteg sedan starten 1995, innan dess hette organisationen GATT. Tanken med WTO är liberalisering av handel, WTO har kritiserats hårt för att bara gynna de rika länderna och inte de fattigare. Något man får tänka på är att det fortfarande finns U-länder och inte bara

I-länder. U-länderna har mer eller mindre knappt börjat med industri och IT.
Inom dagens Sverige så minskar industrin och jordbruket. Istället har IT-samhället blivit allt starkare, speciellt sedan början av 1990-talet. IT går ut på att göra det mesta inom arbete och fritiden i en dator. I våran omgivning är datorn helt naturlig och utan den så hade våra liv blivit mycket svårare. Som de flesta vet har datorn bearbetning, lagring, grafik, ljud och kommunikation. Datorer används idag i allt större skala och förbättringar görs hela tiden. För ett år sedan var t.ex. en dator på 1ghz det bästa som fanns idag är det på över 3ghz. Även om det finns kapacitet idag för att göra en dator på 5ghz eller kanske till och med 10ghz. Man gör inte sådana datorer för att tillverkarna vill kunna sälja mer, det här är bara en liten del av marknadsföring.

Marknadsföring har alltid använts för att locka konsumenter att köpa varor. Det räcker med att gå in i en ICA butik. Butiken har ovanliga färger för att locka uppmärksamhet, om man ska köpa en liter mjölk så finns mjölken alltid längst in i affären för att konsumenten lockas med att köpa andra varor på vägen till kassan. ICA lägger ut flera miljoner varje år på reklamkampanjer, tillsammans med Coop forum och Ax-food styr de vad konsumenterna ska köpa. Ägarna finns ofta utomlands för att betala mindre skatt. Det här leder till nästan noll konkurrens, de kan höja priserna hur mycket som helst utan några problem.
Samma gäller statliga bolag t.ex. systembolaget och elleverantörer. Staten kan höja priserna hur mycket som helst utan att vi klagar, det här liknar en socialistisk regering. Socialismen går ut på att staten äger allt (det är dom som alltid har rätt). Staten höjer skatterna för att privata bolag ska flytta utomlands eller bli uppköpta. På så sätt dominerar de statliga bolagen, på sikt vill ingen bo kvar i Sverige och landet går i korruption. Med andra ord är socialismen en dålig etik och moral. I framtiden kommer marknadsföring ha en allt större påverkan på oss.

I dagens socialistiska Sverige är det brist på allt fler tjänster, det här beror mycket på de ökade sjukskrivningarna. Sverige är det sjukaste landet i Europa, möjligtvis bland de sjukaste västländer i världen. Under 1930- och 90-talet har det varit flest arbetslösa, det här har berott en hel del på depression och konjunkturnedgång. Arbetslöshet är inget nytt ämne, det har funnits före industrialismen. Olika sätt att få ner arbetslösheten som t.ex. arbetsförmedlingen och rehabilitering har fungerat men också kostat en himla massa skattepengar. Arbetslöshet kan tolkas som olika saker bl.a. som den dolda arbetslösheten, där ingår personer som utbildar sig, arbetar hemma, sjukskrivna och många fler. Arbetslösheten blir då väldigt hög.

Socialismen har fungerat delvis under sin tid, Adolf Hitler var nationalsocialist ungefär som dagens Le-Penn av Frankrike men han kallas för extrem höger trots att han är nationalsocialist. Under Hitlers tid så skapades jobb åt alla, utbildning till barnen och läger, man fick också delta i armen. Man kan säga att alla var gladare än innan nazismen fanns, det fanns undantag när det gällde vissa minoritetsgrupper. I sovjetunionen fanns det jobb för alla samt utbildning. Efter sovjetunionen kollapsade så blev en stor del av befolkningen arbetslösa, än idag är det en stor arbetslöshet där. I Kina finns det jobb åt i stort sett alla, allmän utbildning finns och landet har ett stort överskott av mat. Om tio till 20 års tid kommer Kina att vara lika konkurrenskraftig som Japan. Hur bra socialismen än låter så är kapitalismen alltid bättre.

Sedan mänskligheten började har det funnits olika kulturer, vi var t.ex. släkt med neandertalaren. Om man kollar på dagens kultur finns det tusentals stammar. Om det är värt att hålla stammarna i liv får man själv undra. Man kan inte säga att någon stam eller enskild människa har någon fördom om någon annan människa eller grupp. Det går inte att utrota fördomar. Sverige och andra länder tar emot folk som vill få asyl. Det finns olika vägar t.ex. muta, ljuga, hota eller berätta sanningen. Själv så tycker jag att Sverige borde ta emot asylsökande så länge de är här för att arbeta.

Att ta hänsyn till deras kulturer mer eller mindre får man ha egen uppfattning om. När jag bodde i Bahrain tyckte jag att det var konstigt med Ramadan och Eid, jag kan fortfarande inte visa någon respekt till när de slår sig själva, skjuter med kanon, när de ber (ett antal gånger om dygnet genom högtalare som kan höras flera kilometer ifrån). Muslimer tyckte att svenska traditioner var konstiga, påsken, Majbrasan, midsommar och lucia. Däremot har kulturer kunnat ta emot andra traditioner, julen och nyår är ett bra exempel. Kulturer kommer att ha en mindre roll i framtiden eftersom människan blir så besatt av arbete. Istället om vi har något att klaga på så är det företag och ledare.

Ända sedan industrialismens början har våra naturtillgångar minskat kraftigt, varje sekund så försvinner ca 9 fotbollsplaner av regnskog. Industrialismen har lett till att vi konsumerar allt mer, vissa länder mer än andra som t.ex. Sverige. Sverige är däremot bland världens bästa på att återanvända saker. Det är ändå U-länderna som är bäst på att återanvända, folk spenderar hela deras liv på soptippen. Skogar försvinner eftersom att vi behöver skogens utrymme till nya bostäder och företag. Utav regnskogen får vi papper, trämaterial, pälsar, husdjur och syre. Skövlandet beror mycket på att jorden är väldigt bra att odla på, speciellt narkotika som är en väldigt stor industri.

Narkotika har lett till att arbete har skapats och människor blivit rikare. Idag så används narkotika till medicinska syften men framförallt till de beroende. Tyvärr så är vissa regeringar emot framställandet av vissa narkotika, det här gäller även fattiga länder. Regeringarna förstår visst inte att narkotika är en väldigt bra inkomstkälla. 100 gram kokain kan ha lika mycket värde som ett ton potatis, det är därför allt fler är kopplade till narkotika. De fåtal personerna som tjänar mest pengar på narkotika är de som har hand om organisationen. Man ska inte tro att tillverkarna tjänar mycket pengar, de kan få ut 1 % av värdet på narkotikan ute på gatan.
För att få stop på den illegala smugglingen av narkotika hjälps länder åt. FN (Förenta Nationerna) har ett särskilt program för att minska illegal narkotika. Organisationer kan också göra det lättare för illegal narkotika som EU (Europeiska Unionen). Inom EU är det tullfritt, nu när tio nya länder ska in i EU kommer det bli lättare att smuggla in och ut saker speciellt i de gamla sovjetstaterna.

När allt fler länder samarbetar blir det lättare att nå varann. Om 20 år kommer allt bli mer komplicerat och man kommer att gå i skolan tills man är i trettio års åldern. Varje mänsklig hjärna blir dubbelt så smart p.g.a. genmodifiering, kroppsliga delar skulle också genmodifieras. Idag så går det att genmodifiera så det är bara en tidsfråga tills det sker på människor. Innan genmodifiering skulle bli laglig skulle vi bli så svaga att vi knappt kunde röra på oss. Det här händer inte inom ett par decennium men däremot inom ett sekel. På fast land blir det förmodligen inte lagligt så det kommer att finnas kliniker på internationellt vatten eller i rymden.
Det kommer att bli enklare att resa ut i världen och språken kommer att ha en allt större betydande roll. Vi kommer att låna ord från andra språk och nya språk dyker upp beroende på vilket yrke man har. Huvudspråken i världen kommer att bli engelska, franska, spanska men också kinesiska. Vi kommer att kunna 2 till 4 språk, det ena är att kunna kommunicera med allmänheten, det andra sitt ursprungliga språk men det kommer att försvinna eftersom, det tredje och fjärde språket inriktas på det yrke man har. Vårat samhälle kommer att bli allt mer komplicerat och det finns lagar för allt. Människan blir så lat att en robot gör arbetet åt oss.
Det kommer att finnas allt fler onödiga prylar i framtiden eftersom att vi konsumerar allt mer, vi kommer att ha redskap som gör det mesta åt oss. Mejeriprodukter och allt annat naturligt kommer att tillverkas artificiellt eftersom att det är renare, nyttigare, godare och billigare. Det här leder till att människan får ett försämrat immunförsvar. Vi kommer att tro att dagens arbete blir allt för ansträngande i framtiden.

Miljön kommer självklart att ha en stor roll, knappast noll djur kommer att leva vilda, de kommer att finnas på skansen eller liknande. Det kommer att finnas allt mindre syre och mer smuts i luften. Syret kommer att vara artificiellt. När oljan snart tagit slut används miljövänligare former att bränsle som t.ex. vätgas. Allt fler veterinärer kommer att finnas och miljöavgifterna höjs. Världen kommer att inse att det finns miljövänliga alternativ till ett rimligt pris. Skatter för miljövänliga saker kommer att sänkas om inte slopas. Lokaltrafiken kommer att vara gratis och det är den enda goda lösningen på mindre trängsel och en bättre miljö.
I framtiden kommer nästan alla former av betalningsmedel finnas virtuellt. Det här skulle på så sätt skapa en stabil inflation, valutor skulle slå samman och det skulle finnas en valuta för aktier. Innan det här händer kommer det att bli flera stora börskrascher. Människor blir allt mer beroende av varann och maskiner. Människor kommer att leva på allt mer bidrag eftersom att arbetskonkurrensen är så hård. Det här systemet kommer inte att hålla så länge utan det blir en allt större bubbla. U-länderna kommer att föröka sig samt befolkningen medan I-länderna avvecklas och befolkningen minskar. I-länder kommer att bli ett gammalt begrepp och det ersätts med A-länder (anpassningsländer).

Mänskligheten kommer att förflytta sig i luften, vattnet, rymden och eventuellt andra planeter. Att människor ska kunna bo på andra planeter som här på jorden idag kommer att ta över ett sekel. En stor del av befolkningen kommer att leva i rymdskepp i flera generationer och bo i rymden. Mänskligheten kommer att hitta främmande grundämnen och liv som inte är lika intelligent som människan. På sikt kommer maskiner att ta över en allt större roll och ta hand om oss.

Vad jag kommer att göra inom 20 år vet jag inte eftersom att jag inte har varit i framtiden och kollat det. Min teori är att jag blir tråkig och arbetar internationellt med en juridisk och politisk bakgrund. Om någon hade frågat mig samma fråga för 2 år sedan hade jag nog tänkt bli läkare eller forskare. Mina tankar om framtiden styrs nog av min omgivning, vi har bara NO ett fåtal gånger i terminen. I mitt jobb kommer jag nog att arbeta åt en sur arbetsgivare (staten) som har tusentals anställda. Pengar kommer nog att styra mitt arbete men miljön och det jag vill göra går först.

Människan kommer att begå ett flertal misstag bl.a. AI (artificial intelligens) där maskiner lär sig tänka som människor, israeler håller på med sådan forskning idag. Om en maskin kan tänka kommer den att göra det bästa för sig själv, inte för människan. Konkurrensen blir så hård att robotar ersätter alla människor och människans roll i samhället försvinner totalt. Det här går att stoppa men vi behöver inte oroa oss, det händer inte under våran livstid.

Demokratin kommer självklart förändras, man röstar var som helst och man får rösta från 16 års ålder. De som är handikappade kommer inte att finnas. Partier kommer att likna varann och de blir finansierade av staten. EU kommer att bli ett land och kommer att likna USA, i EU kommer det att finnas 2 ledare ungefär som i miljöpartiet. I USA och Storbritannien kommer demokratin att moderniseras. Annars kommer demokratin inte förändras så mycket.

En stabil värld blir det inte, det är alltid några som inte fått sina krav. Världen kommer att bli mycket ostabilare, vapen kommer fortfarande att gå ut på att klyva atomer men de kommer att finnas i rymden runt ekvatorn. På så sätt kan vilket mål som helst träffas i hela världen. Eftersom att arbetslösheten kommer att bli högre blir fler kriminella. Det kommer alltid att finnas någon som kan övertala andra att tro på något, bibeln är ett bra exempel.

På 150 år så har världen förändrats radikalt men teknikens utveckling kommer att accelerera ännu kraftigare. Människans sätt att hitta nya lösningar för att förenkla livet kommer att ta slut. Inom tekniken kommer vi att ha svävande saker p.g.a. platsbrist på marken. Svävande saker kommer att vara fordon, byggnader och redskap, med andra ord allt. Priset för det här kommer att vara en överklass sak det första decenniet men successivt kommer priserna och storleken minska. En tidsmaskin kommer säkert att byggas, teorier säger att om man åker snabbare än ljuset så kommer man till framtiden. Det är en teori som jag håller med om eftersom att tid går inte snabbare än ljuset. Ett fåtal personer kommer att åka in i framtiden men de kommer inte att kunna åka tillbaka till ”nutiden”.

Utseendet på saker och människor kommer att förändras. Människans kropp kommer att försämras bara hjärnan blir starkare. Idag så använder vi ca 35% av hjärnan enligt världsledande forskare. I framtiden kommer den kapaciteten nog utöka. Våra sinnen för lukt, smak, känsel, att se och hörsel kommer att försämras.

Våran lust kommer att öka speciellt ätandet, vi kommer att bli allt tjockare ungefär som dagens USA och lite till. Det här leder till att anställda kommer att få ta ledigt för att röra sig, idag finns redan sådana program för att de anställda ska må bättre och det lönar sig. Att gå till rehabiliteringscentrum blir vardag men det här fortsätter inte hur länge som helst. De som vill genmodifierar sig kommer att ha en egen organ bank om de har råd. Det kommer att fungera som en livförsäkring. Det här leder till att människor kan leva hur länge som helst och det leder till höjda pensionsavgifter. Man ska inte bli förvånad om man ser en 200 årig människa i framtiden som kanske ser ut som 40.

Att leva i framtiden k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Handel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-19]   Handel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1705 [2024-05-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×