Är du för snäll inför en smäll

1937 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
”ÄR DU FÖR SNÄLL INFÖR EN SMÄLL?” EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNING OCH BEMÖTANDE GENTEMOT KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER. YLVA KARLSSON JESSICA LARSSON Karlsson, Y & Larsson, J. ”Är du för snäll inför en smäll.” En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattning och bemötande gentemot kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Examensarbete i omvårdnad 15 högskole poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2008. Kvinnomisshandel är ett stort problem med många sidor samt drabbar många kvinnor i Sverige. Hälso- och sjukvårds personal har möjlighet att identifiera och vårda kvinnor utsatta för våld som söker vård, vilket inte görs tillräckligt. Syftet med litteraturstudien är att undersöka sjuksköterskans kunskaper om våld i nära relationer samt bemötande gentemot dessa kvinnor. Ett andra syfte för studien är att ta reda på hur de drabbade kvinnorna uppfattar bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen. Metod: Nio artiklar har valts ut till litteraturstudien och granskats, artiklarna är både kvalitativa och kvantitativa. Resultatet gav tre olika kategorier: Upplevelser av att berätta, upptäcka och bemötande, Attityder – känslomässiga och handlingsmässiga, Kunskap och erfarenhet samt ett bifynd: dokumentation. I resultatet framkom att kvinnor som utsatts för våld i nära relationer inte var nöjda med bemötandet, attityderna eller hälso- och sjukvårdens kunskaper om problemet. Hälso- och sjukvårdspersonalen uppl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Är du för snäll inför en smäll

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Är du för snäll inför en smäll
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=17784 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×