Aboriginer

23 röster
60290 visningar
uppladdat: 2003-04-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Frågeställningar
1. Hur ser aboriginerna på livet efter döden?
2. Vad hände med dem när engelsmännen kom?
3. Hur många var de då?
4. Hur många aboriginer finns det kvar i Australien idag och hur lever de?
5. Finns det någon undervisning i deras hemspråk?
6. Har olika stammar av Aboriginer olika språk?
7. Vad betyder Ayer´s rock för Aboriginerna?
8. Hur ser Aboriginer på livet?
9. Levde Aboriginerna nomadliv?
10. Vad betyder begreppet drömtid?
11. Hur länge har Aboriginerna funnits?
12. Har de någon specifik högtid som de kristnas jul eller islamisternas ramadan?

Inledning
Aboriginerna levde ostört i Australien under 40 000 år. Sedan kom engelsmännen. Då var de ca 750 000, nu är de bara ca 386 000 kvar och de lever i misär. De utgör 15 % av dem som sitter i fängelset. Många är alkoholiserade och drogberoende. Det är bara ett litet antal kvar som lever ett traditionellt aboriginiskt liv.

Vad hände då med deras religion? Hur tänker en aboriginer? Hur ser en aboriginers liv ut idag? Det är frågor jag vill få svar på i det här projektet. Jag är fascinerad av aboriginernas dans och musik. Tänk att de kan få ut fantastiska ljud utav en ihålig trädstam!
Jag har besökt Australien en gång som 5-åring.
När engelsmännen kom

Man vet med säkerhet att aboriginerna har levt i Australien i ca 40 000 år men de äldsta fynden är över 60 000 år gamla. De första aboriginerna kom via Sydostasien. Den 26 januari 1788 steg den första engelsmannen iland på Australiens kust. Då fanns det ca 750 000 aboriginerna där. Sedan skeppade man dit ca 165 000 straffångar från England.
Många av aboriginerna dog när engelsmännen kom. De dog främst av sjukdomar som engelsmännen förde med sig och som aboriginerna inte var resistenta mot.
De blev också skjutna. På Tasmanien utplånades alla aboriginerna.
Engelsmännen försökte senare ”tämja” aboriginerna. De fångade in dem och försökte lära dem engelska och kristendom. De satte deras barn på barnhem. Det var mellan 1883 och 1969. Den generationen kallas för ”den stulna generationen”. Då förstördes mycket av den aboriginiska kulturen och religionen. Trots allt detta är aboriginerna ett av de äldsta folkslag som fortfarande finns kvar.

Årtal
1851 upptäcktes guld i Australien. Guldgrävare kom från hela världen men främst från USA. Folkmängden ökade kraftigt.
1868 slutade man att skicka straffångar till Australien.
1902 fick kvinnor rösträtt i Australien
På 1960-talet fick aboriginerna rösträtt
På OS 2000 fick aboriginen Cathy Freeman tända elden. Det blev ett hopp för dagens aboriginer.

Budskap från andra sidan
Budskap från andra sidan är en bok skriven av Marlo Morgan och handlar om hennes resa genom Australien. Hon blir kidnappad av en grupp aboriginer och tillsammans med dem så vandrar hon över kontinenten. Boken bygger på en verklig händelse men författaren har valt att ändra lite i berättelsen för att man inte ska kunna söka upp aboriginerna och för att de heliga platserna ska förbli heliga. Boken har blivigt mycket populär i hela världen. Men aboriginerna rasar.
Marlo berättar att det tog 3 månader för henne att korsa kontinenten men sanningen är att det tar minst 5 månader för en aboriginer att klara vandringen.

Ayer’s rock
Aboriginerna kallar Ayer´s rock för Uluru. Ayer´s rock ligger i Sydaustralien. Den har ca 1 mils omkrets är 350 m hög och är ca 3,5 km lång. Ayer´s rock är en viktig helig plats för aboriginerna Den som bestiger Ayer´s rock drabbas av sjukdom eller olycka. Ayer´s rock har starka anknytningar med ”förfäderna andevarelserna”. Enlig myten bildades en del av Ayer´s rock utav en strid mellan två av drömtidens ormfolk.

Idag finns det modersmålsundervisning för aboriginerna. Det fanns ca.500-600 stammar av aboriginer förr i tiden och 250 språk. Varje stam bestod av familjer på 15-30 personer, de kallades för klaner. Idag finns rester av hälften av alla språk kvar. Inget av språken var något skriftspråk. Men aboriginerna har ett speciellt rituellt språk och ett annat språk som var viktigt för samtal med de allra närmaste anförvanterna.

Ritualer och fester
Corroborree är en aboriginisk högtid. De firar den med ritualer och fester för att komma i kontakt med ”förfäderna andevarelserna”. Ett tag förbjöds den men aboriginerna fortsatte att fira den i smyg. Män och kvinnor har olika ceremonier. Kvinnor får inte se männens ceremonier och männen får inte se kvinnornas. Både männen och kvinnorna målar sig med fantastiska mönster över hela kroppen i samband med ritualerna och dansen. Männens målningar var mycket mer uppseendeväckande än kvinnornas.

Drömtiden
Världen som vi lever i nu skapades av några som aboriginerna kallade för ”förfäderna andevarelserna”. Det inträffade i en tid före tiden. Den kallas för drömtiden. Förfäderna andevarelserna kom ut ur marken när den spräcktes. De såg ut som människor men de kunde förvandla sig till människa–emu, (emu= en lite strutssort) människo-ödla och människo-kängeru men det kunde lika gärna vara fåglar, ormar eller andra djur. Det skiljer sig emellan olika stammar. ”Förfäderna andevarelserna” skapade världen, de skapade kullar, berg, klippor sjöar och floder men också regler och lagar, det sociala livet. När världen var så bra att människorna kunde leva på den skapades människorna. Aboriginerna levde i harmoni med naturen efter de regler ”Förfäderna andevarelserna” hade satt upp i nära 40 000 år. Aboriginerna känner lika starkt för moder natur som de känner för sin egen moder. De anser inte att någon kan äga landet, bara leva i samspel med den. Platserna ”förfäderna andevarelserna” hade levt på och där de hade sjunkigt ner i jorden är heliga för aboriginerna. Aboriginernas uppgift var sedan att locka fram livskraften ur de heliga platserna. De gjorde de med fester och ritualer. När de hade lockat fram livskraften flödade den ut över landskapet och djuren befruktades och ungdjuren växte sig feta. Man kan säga att ”drömtid” är namnet på aboriginernas religion.

Att födas till aboriginer
Före en aborigin föds är hon en ande. När hon dör återgår hon till att bli en ande. Därför är födelse och begravning en viktig del av en aboriginers liv. När hon föds blåser hennes mamma liv i henne genom att viska ”kom ihåg att du är älskad och har stöd på din resa genom livet” eller något liknande i hennes öra. Det är barnet som väljer sin mamma. Platsen hon föds på är också viktigt, helst ska ett barn födas på sin egen stams heliga plats. Den platsen kan vara ett stort träd, ett djupt vattenhål, en klippa eller liknande.

Aboriginernas verktyg
Aboriginerna var ett jagande, fiskande och samlande folk. De lever halvnomadliv dvs. de lever på ett specifikt område hela tiden med på vintern måste de följa med djuren så då flyttar de. En annan andledning till att de flyttade var att de var tvungna att genom föra en rad olika ritualer och ceremonier på olika heliga platser varje år. De har inte mycket prylar och för dem existerar inte begreppet eget ägande.

De redskap de framför allt använde vid jakt var: spjut, spjutslungare, klubbor, nät och en
sorts bumerang som inte kommer tillbaka när man kastade den. Den kunde döda en fågel på mer än 200 meters håll. Bumeranger som kommer tillbaka när man kastar den användes i tävlingar och som leksak.

Instrument
Didgeridoon är ett blåsinstrument som skapas av termiter som urholkar stammar.
Man spelar på en didgeridoo genom att blåsa luft som man gör när man låtsaspruttar ungefär.
Kvinnor får inte spela didgeridoo.

Sammanfattning
Det anses orätt av en aborigin att berätta om de olika myter...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Aboriginer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-05-17

    Bra arbete Sara! Det är lätt a

Källhänvisning

Inactive member [2003-04-06]   Aboriginer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1946 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×