Livet efter en transplantation: Att leva med ett nytt organ

2390 visningar
uppladdat: 2008-03-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Transplantation är idag etablerad behandling vid leversvikt och njursvikt med mycket goda resultat gällande överlevnad. För patienten är det dock en stor omställning att lida av en livshotande sjukdom och i nästa stund ha fått någon annan människas organ som gör det möjligt att leva. Den nya livssituationen ställer stora krav på patientens anpassningsförmåga då behandlingen med immundämpande mediciner orsakar en mängd konsekvenser i det dagliga livet och hälsotillståndet. För att kunna hjälpa patienten i deras återhämtningsprocess måste vi som sjuksköterskor ta del av människans livsvärld där patienters upplevelser och erfarenheter har en central roll. Syftet med denna uppsats är att beskriva människors upplevelser av att leva med en ny njure eller lever under de första åren efter transplantationen. Metoden är en litteraturstudie som utgår ifrån evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning eftersom patienters upplevelser av sin situation skall beskrivas. Resultatet sammanställs i teman: Att leva med otryggheten inför framtiden, betydelsen av en stödjande omgivning, tacksamhet för det nya livet, upplevelser av bristande autonomi, kampen om en nyorientering, medicineringens effekt på vardagen, behov av information. I resultatdiskussion diskuteras några av de teman som framkommit i resultatet. Otryggheten inför framtiden är centralt i resultatet. Rädslan för en avstötning präglar hela tillvaron och upplevs som ett osynligt hot. Stöd från familj och vänner upplevs som mycket viktigt för patienternas återhämtningsprocess. Efter transplantationen hamnar många i en ekonomisk svår situation som hämmar patienternas integritet och förmågan att återvända till ett normalt livsmönster. Det betonas även hur b...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Livet efter en transplantation: Att leva med ett nytt organ

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-25]   Livet efter en transplantation: Att leva med ett nytt organ
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20424 [2024-06-17]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×