Organdonation

3 röster
16231 visningar
uppladdat: 2004-02-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Redan långt före Kristi födelse drömde man om att kunna rädda sjuka människor genom att byta ut deras sjuka organ. Men det fanns många problem att lösa innan det skulle bli verklighet. Det första problemet var att på kirurgisk väg förena blodkärl med varandra. Alexis Carrel var den som kom med lösningen i början av 1900 – talet. Nästa problem var att förhindra avstötning ( att organet stöts bort av mottagarens immunförsvar). 1954 i USA fick en patient en njure från sin eneggstvilling. Det var den första lyckade transplantationen och utfördes av Joseph Murrey. Eftersom eneggstvillingar är genetiskt identiska uppfattades transplantatets vävnad inte som främmande av mottagarens immunförsvar. Men fortfarande avstöttes njurar som transplanterades mellan personer som inte var identiska.
I början på 1960 – talet började man använda immundämpande behandling som azatioprin och kortison. Dessa preparat tillsammans förhindrade avstötning och den första framgångsrika transplantationen genomfördes. 1964 på Serafimerlasarettet i Stockholm genomfördes den första organtransplantationen i Sverige.
I slutet av 1970 – talet lanserades ett nytt preparat som blev ett effektivt tillägg till den redan etablerade kombinationen av kortison och azatioprin. Detta hette ciclosporin (Sandimmun). Det gav patienterna en betydligt större chans att överleva och dessutom en ökad livskvalitet.
Nya immundämpande medel fortsätter hela tiden att utvecklas och förhoppningsvis blir dom bättre och bättre.

Vilka organ kan transplanteras?

Idag kan man transplantera många olika organ. Här är en tabell som visar antal transplanterade patienter i Sverige till och med 2002

Organ År för första transplantationen Antal transplanterade patienter
Njure 1964 7140
Bukspottkörtel 1974 392
Lever 1984 1200
Hjärta 1984 449
Lunga 1990 295
Hjärta och lunga samtidigt 1990 39
Tunntarm 1990 13

Förutom organ kan även vävnader såsom hjärtklaffar, hornhinna, hud och ben transplanteras.

Överlevnaden efter en transplantation är idag mycket bra.
Den här tabellen visar hur stor andel av transplantaten som fungerar efter 5 år.

Organ 5 års överlevnad
Njure 75%
Bukspottkörtel 75%
Lever 75%
Hjärta 75%
Lunga 65%
Vad säger lagen?

En människa är död när hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort eller upphört (SFS 1987:269). Det är transplantationslagen som styr när man får ta till vara organ och vävnader från en människa för transplantation eller annat medicinskt ändamål, t.ex. forskning. I lagen finns ett förbud mot handel på organ och vävnader. Det betyder att det är förbjudet att köpa och sälja mänskliga organ för transplantation både i Sverige och till och från utlandet.


Vem får donera?

När en person avlider och dennes vilja om donation är känd så gäller den alltid.
Om den avlidnes vilja är okänd så bestämmer anhöriga om donation ska ske eller inte.

Vem kan donera?

Det finns vissa krav som måste uppfyllas innan en organdonation kan utföras.
 Döden måste vara fastställd.
 Samtyckesreglerna måste vara uppfyllda.
 Organen/vävnaderna måste vara användbara för en transplantation.

Så länge hjärnan är vid liv är personen vid liv, även om övriga funktioner i kroppen skulle svikta. Men om hjärnan slutar fungera men hjärta och lungor fungerar med hjälp av respirator, är människan ändå död. Då kan man använda t.ex. hjärtat till transplantation.


Hur ser vi på organdonation idag?

Det finns många olika åsikter om organdonation. Jag tog kontakt med en kille från Jehovas vittnen för att jag trodde att dom var emot organdonation.
- Varför tror du det? Frågade han mig då.
- Jag vet ju att ni är emot att ta emot blod, och eftersom organtransplantation innebär kirurgiskt ingrepp och man då måste ta emot blod så förmodar jag att ni är emot transplantation också. Sa jag då.

Det visade sig att jag var helt ute och cyklade. Det är en vanlig fördom som jag inte var ensam om. Han berättade för mig att det visst går att göra blodfria operationer idag. Det finns kirurger som är specialiserade på det i Sverige. Och donationsfrågan är en sk samvetsfråga. Dvs att varje egen individ avgör själv hur hon / han vill göra.
Många i Jehovas har själva anmält sig som organdonatorer.

Jag har pratat med andra människor för att få en bild av hur nån som inte vill donera tänker. Men jag har inte hittat någon som inte vill donera alls.
Jag pratade med en man som kunde tänka sig att donera till någon som står honom nära men han skulle inte kunna tänka sig att ge sina organ till en vilt främmande människa.

Själv vill jag gärna donera alla mina organ om dom går att använda. Jag anser nämligen att om jag är villig att ta emot ett organ om jag skulle behöva det, så måste jag vara beredd på att ge också.

Jag tycker det är viktigt att personalen på sjukhus...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Organdonation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-12]   Organdonation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2714 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×