I väntan på asyl: hur asylsökande ungdomar upplever väntetiden på asyl

1545 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna studie var att undersöka och ta del av hur asylsökande ungdomar upplever sin väntetid på asyl. Få ta del av deras vardag under tiden de väntar på beslutet från migrationsverket, och få en djupare förståelse för hur de upplever sin situation. Vi har även tagit del av hur de klarar av de påfrestningar som uppstår i samband med asyltiden och väntan på ett beslut. Och sist men inte minst har vi också tagit del av deras framtidsplaner och vad de vill med sina liv. Materialet till uppsatsen består av kvalitativa intervjuer med fem asylsökande ungdomar i åldrarna 16-24 år, från olika länder. Utöver detta har också relevant litteratur använts, tidigare forskning och Internet. Vi använder oss av en teoretisk referensram, där vi bland annat utgår från ett interaktionistiskt perspektiv, med fokus på Mead Identitetsbegrepp, identiteten skapas av den omgivning och situation man befinner sig och i samspelet med andra människo,r där också en viktig spegelbild skapas och förmedlas. Även Franzéns teori "Att bryta upp och byta land" är aktuell, där fokusen ligger på flyktingar och hur individen påverkas av en flykt. Vi definierar också viktiga begrepp som vi finner har betydelse och en koppling till det vår undersökning: Ungdom, Identitet och vad en Migrations- flyktingprocess innebär. De asylsökande ungdomarna har mycket olika bakgrund, båda vad det gäller ursprungsland och liv. Men de alla befinner sig idag i liknande situation. De har flytt från sina respektive hemländer, och är nu asylsökande i väntan på ett beslut om att få stanna i Sverige, eller om de måste återvända hem igen. Vad som kom fram i intervjuerna presenteras utifrån fyra teman och tidsaspekter. Innan flykten, här vi få ta del av hur deras liv i hemländerna var och hur de levde innan flykten. Flykten, här berättar ungdomarna om flykten. I väntan på asyl, berättar ungdomarna om migrationsverket, sysselsättning, vardagen, och hur de upplever väntetiden på asyl. Framtiden, framtidsplaner som ungdomarna har, får vi också del av deras förväntningar, förhoppningar och drömmar om ett liv i Sverige. För barn och ungdomar kan väntan och ovissheten vara svår. De befinner sig i en period i livet där händelser, handlingar, omgivningen under dessa år sätter djupa spår i sitt fortsatta liv och på sin identitet Att komma till ett nytt land innebär att man förlorar man mycket av självinsikten. Man har svårt att se sig själv, känna sig själv, vad man vill och hur man ska gå till väga med det. Människor som flytt vet om att det krävs ett starkt mentalt psyke och stort arbete för att försöka bygga upp en säker identitet igen i det nya landet. Resultatet visade att de asylsökande ungdomarna upplever väntetiden som påfrestande, speciellt då det kom till att kunna planera för sina liv och för framtiden. Att inte finna svar, att inte finna ro och trygghet, och att inte finna Var, gö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: I väntan på asyl: hur asylsökande ungdomar upplever väntetiden på asyl

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   I väntan på asyl: hur asylsökande ungdomar upplever väntetiden på asyl
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=20611 [2021-09-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×