Parkinsons sjukdom - Inte bara ett fysiskt funktionshinder

3547 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Parkinsons sjukdom är en kronisk och progredierande neurologisk sjukdom. Sjukdomen kan beskrivas som en samling symtom snarare än en sjukdom med en tydlig klinisk bild. Karakteristiskt för sjukdomen är tremor, hypokinesi samt rigiditet. Detta leder till en försämrad motorisk förmåga. Parkinsons sjukdom påverkar inte bara personens fysiska funktioner utan även det psykiska välbefinnandet. Syftet med studien var att undersöka samt belysa depression vid Parkinsons sjukdom. Vidare var syftet att undersöka hur denna diagnos påverkar personen i det dagliga livet. Metoden var att sammanställa tillgänglig kunskap genom tidigare forskning. För att garantera god vetenskaplig kvalitet vid artikelgranskningen utformades bedömningsformulär. Resultatet visar att depression är vanligt förekommande bland personer med Parkinsons sjukdom. Ur resultatet framkommer också tänkbara orsaker till depression samt olika metoder för att hantera den psykosociala stress som sjukdomen innebär. Som teoretisk referensram användes Antonovskys salutogenetiska synsätt. Implementering är att geno...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Parkinsons sjukdom - Inte bara ett fysiskt funktionshinder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Parkinsons sjukdom - Inte bara ett fysiskt funktionshinder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24575 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×