Unga kvinnors identitet i det senmoderna samhället

2079 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsens utgångs punkt ligger i den genusvetenskapliga produktionen. Frågor som ställts är hur unga kvinnor presenterar den egna identiteten, hur unga kvinnor responderar till samhället och hur identiteten skapas. De teoretiska perspektiven utgår ifrån G.H Mead (1934), Goffman (1974), Giddens (1992) och Maffesolis ( 1996) sociologiska teorier, vari de behandlar begreppen identitet och senmodernitet. Underrubriker är ungdom, identitet och adolescensbegreppet.  Vidare presentera genusperspektivet innehållande, begreppen könsidentitet, könsroller och upplevelsen av hur det är att uppfatta sig själv som man eller kvinna. Vidare består uppsatsen av en metoddel med redogörelse för vilka krav som ställs på en kvalitativ undersökning, tillvägagångssätt och etiska krav. Forskningsmetoden som valts är kvalitativa djupintervjuer gjorda med fyra kvinnor, 25 år gamla. Syftet med uppsatsen är att utforska unga kvinnors identitet och deras livsvillkor i det senmoderna samhället. Uppsatsen avslutas med en analys av intervjuerna. Detta har gjorts genom att jämföra de fyra intervjuerna , jämfört likheter, skillnader men även vad som inte nämnts i intervjuerna. Slutsatsen blir att dessa fyra unga kvinnor inte skiljer sig från andra unga kvinnor, de har en stark identitet som skapas i interaktion med vänner och familj. De fyra kvinnorna tenderar att representera kvinnan i det senmoderna samhället då hon delta...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Unga kvinnors identitet i det senmoderna samhället

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Unga kvinnors identitet i det senmoderna samhället
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26990 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×